U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Náhradní a opravný termínu závěrečné zkoušky

21.08.2017 12:15

Oznamuji Vám, že náhradní a opravné závěrečné zkoušky se konají v následujících termínech:

Písemná část                                                  7. září 2017

Praktická část                                     11. a 12. září 2017

Ústní část                                                     26. září 2017

Všechny části zkoušky budou probíhat v budově školy. Hodina bude upřesněna.