U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Předávání výpisů z přihlášek k maturitní zkoušce na termín JARO 2018

09.12.2017 14:54

VÝPISY Z PŘIHLÁŠEK předává Ing. Marta Soukupová VÝHRADNĚ v uvedených dnech a časech.

Den

Datum

Čas

Úterý

12. 12. 2017

8:30 – 9:00

Čtvrtek

14. 12. 2017

10:30 – 11:30

Pondělí

18. 12. 2017

15:00 – 16:30

Úterý

19. 12. 2017

8:30 – 9:30

Čtvrtek

21. 12. 2017

15:00 – 16:00

Každý přihlášený má povinnost v souladu s maturitní vyhláškou podpisem stvrdit správnost údajů obsažených ve výpisu. Případné nesrovnalosti musí neprodleně nahlásit zástupkyni ředitelky
Ing. Soukupové.
Současní žáci školy obdrží výpisy z přihlášky prostřednictvím třídních učitelů.