U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

lI. kolo přijímacího řízení pro obory Kuchař, Číšník a Gastronomie

Ředitelka školy vyhlašuje pro školní rok 2017/2018

II. kolo přijímacího řízení pro obory:

Obor vzdělání s výučním listem 65-51-H/01 Kuchař – číšník

Školní vzdělávací program: Kuchař     

Počet volných míst:   30

Obor vzdělání s výučním listem 65-51-H/01 Kuchař – číšník

Školní vzdělávací program: Číšník                

Počet volných míst:   20


Pro všechny uvedené obory jsou stanovena jednotná kritéria.

PŘIJÍMACÍ  ZKOUŠKY  SE  NEKONAJÍ.

Uchazeči jsou přijímáni na základě hodnocení vzdělávání uvedeného v přihlášce ke studiu:

  • průměr známek z 2. pololetí 8. třídy základní školy a průměr známek z 1. pololetí 9. třídy základní školy,
  • u starších uchazečů průměr známek z 2. pololetí 9. třídy a z posledního vysvědčení na střední škole a na základě údajů v přiloženém životopisu,
  • uchazeč nesmí být v 9. třídě hodnocen známkou nedostatečný,
  • u cizinců bude posuzována znalost českého jazyka rozhovorem.

Součástí přihlášky musí být lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu.

Z uvedených údajů o prospěchu uchazeče je sestaveno konečné pořadí uchazečů.

V případě sníženého stupně z chování bude  k průměru známek připočtena hodnota 0,2 nebo 0,5.

Přijímací komise doporučuje přijetí uchazečů, jejichž výsledný průměr pro jednotlivé školní vzdělávací programy je maximálně do:

  • 2,95 pro školní vzdělávací program Kuchař
  • 2,95 pro školní vzdělávací program Číšník
  • 2,95 pro školní vzdělávací program Cukrář

Pokud počet uchazečů, kteří splňují požadovaná kritéria, převýší počet přijímaných žáků, bude rozhodující pořadí uchazečů dle průměru.


Obor vzdělání s maturitní zkouškou - Gastronomie

 

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 65-41-L/01 Gastronomie

Školní vzdělávací program Gastronomie      

Počet volných míst:   20

 

Kritéria přijímacího řízení - 2. kolo

PŘIJÍMACÍ  ZKOUŠKY  SE  NEKONAJÍ.

1. Průměr známek z 2. pololetí 8. třídy základní školy a průměr známek z 1. pololetí 9. třídy základní školy do 2,45.

2. U starších uchazečů průměr známek z 2. pololetí 9. třídy a z posledního vysvědčení na další škole do 2,45.

3. Uchazeč nesmí být v 9. třídě hodnocen známkou nedostatečný.

4. V případě sníženého stupně z chování bude  k průměru známek připočtena hodnota 0,2 nebo 0,5.

5. U cizinců bude posuzována znalost českého jazyka rozhovorem.

 

 

Součástí přihlášky musí být lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu.

Starší uchazeč je povinen předložit k přihlášce životopis.


 

Termín pro podání přihlášky - osobně: do 18. května 2017

Termín přijímacího řízení:                           24. května 2017