U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Přihlášky ke studiu (oboustranné)

Přihláška ke studiu ke stažení ve formátu MS Excel (pro uchazeče oboru kuchař, cukrář, číšník a gastronomie)

Prihlaska Nástavbové studium..xlsx

Co udělat s přihláškou na naši školu?

  1. Vyplnit  všechny  údaje -  požadujeme potvrzení od lékaře,  podpis uchazeče i zákonného zástupce.
  2. Nechat potvrdit známky na základní škole. V případě, že ZŠ nepotvrdí, donést originál vysvědčení, abychom si mohli známky ověřit.  Jedná se vysvědčení z 8. třídy a z pololetí 9. třídy. U starších uchazečů  je to vysvědčení z 9. třídy a poslední vysvědčení ze střední školy, kde poté studovali. V případě, že vysvědčení nemají, protože předčasně ukončili nebo přerušili studium, vyžadujeme  doklad o ukončení, nebo přerušení studia.
  3. Starší uchazeči přiloží životopis.
  4. Odevzdat osobně přihlášku na sekretariát školy do 1. března 2018.
 

Další informace o přijímacím řízení

VYDÁVÁNÍ   ROZHODNUTÍ - OBOR KUCHAŘ, CUKRÁŘ a ČÍŠNÍK

Dne 24. dubna 2018 (8:00 – 18:00 hodin) bude možné si osobně vyzvednout

rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu v sekretariátu školy

a zároveň odevzdat zápisový lístek. Další dny se rozhodnutí o přijetí vydává v úředních hodinách.

Rozhodnutí o přijetí se NEZASÍLÁ PÍSEMNĚ.

26. dubna 2018 po 15. hodině budou rozeslána (Českou poštou) nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí

uchazeče ke studiu.

VYDÁVÁNÍ   ROZHODNUTÍ - OBOR GASTRONOMIE A PODNIKÁNÍ

Dne 2. května 2018 (8:00 – 18:00 hodin) bude možné si osobně vyzvednout

rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu v sekretariátu školy

a zároveň odevzdat zápisový lístek. Další dny se rozhodnutí o přijetí vydává v úředních hodinách.

Rozhodnutí o přijetí se NEZASÍLÁ PÍSEMNĚ.

4. května 2018 po 15. hodině budou rozeslána (Českou poštou) nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí

uchazeče ke studiu.