U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Výsledky II. kolo

Rozhodnutí o nepřijetí se 25. května 2017 předá České poště.

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá.