U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Konzultační hodiny ve školním roce 2016/17

Konzultační hodiny učitelů teoretických předmětů

Vyučující

Kdy

Kde

Poznámka

Mgr. Mrvová

Každá středa 15:00 – 16:00

ředitelna v hlavní budově

1. patro

konzultace v jiném termínu dle dohody

Ing. Pavlíková

Každé úterý od 16:00 - 16:30

kancelář zástupkyň v hlavní budově

1. patro

konzultace v jiném termínu dle dohody

Ing. Soukupová

Liché pondělí 15:15 - 16:00

Sudá středa 15:15 - 16:00

kancelář zástupkyň v hlavní budově

1. patro

konzultace v jiném termínu dle dohody

Conková Věra

Každé úterý 15:10 – 15:55

kabinet B

1. patro

konzultace v jiném termínu dle dohody

PhDr. Čechová

školní psycholožka

pondělí 9:00 – 15:00

úterý 11:00 – 17:00

středa 9:00- 15:00

čtvrtek 7:45 – 14:30

pátek 7:45 – 12:00

 

 

Mgr. Dabrowská

Každý čtvrtek 7:30 – 7:55

kabinet B dole

konzultace v jiném termínu dle dohody

Ing. Floriánová

Každé úterý 16:00 – 16:45

kabinet E

konzultace v jiném termínu dle dohody

Mgr. Fraňková

Každá středa 15:10 – 16:00

kabinet B přízemí

konzultace v jiném termínu dle dohody

Mgr. Hnilicová

Každé úterý 7:30 – 7:55

kabinet C přízemí

konzultace v jiném termínu dle dohody

Mgr. Hromířová

Každá středa 15:05 – 15:55

kabinet F

1. patro

konzultace v jiném termínu dle dohody

Mgr. Hubená

Sudý týden pondělí 7:30 – 7:55

Lichý týden úterý 7:30 – 7:55

kabinet D

1. patro

konzultace v jiném termínu dle dohody

Bc. Jančárková

Sudý týden úterý 16:00 - 16:30

Lichý týden pondělí 15:30 - 16:00

kabinet D přízemí

konzultace v jiném termínu dle dohody

Ing. Jermářová

Sudý týden středa 15:10 – 15:40

Lichý týden pátek 13:25 – 14:00

kabinet D

1. patro

konzultace v jiném termínu dle dohody

Ing. Kincl

Každé pondělí 16:00 – 16:30

kabinet F

1. patro

konzultace v jiném termínu dle dohody

Mgr. Knězová

Každý pátek 6:50 – 7:35

kabinet D

1. patro

 

Mgr. Kočí

Každý čtvrtek 7:00 – 7:55

kabinet F8 – 1. patro

 

RNDr. Kopová

Sudý týden pondělí 15:10 – 15:55

Lichý týden úterý 14:20 – 15:05

kabinet B

1. patro

konzultace v jiném termínu dle dohody

Mgr. Mastík

Každý čtvrtek 14:00 – 14:30

kabinet A přízemí

 

Ing. Micková

Každá středa 15:10 – 15:55,

pro třídu G2.A každý čtvrtek 15:10 – 15:55

kabinet F

1. patro

konzultace v jiném termínu dle dohody

Ing. Mudrychová

Každé úterý v 7:15 – 7:55

kabinet E

konzultace v jiném termínu dle dohody

Ing. Neradová

Každý čtvrtek 7:15 – 7:55

kabinet C přízemí

konzultace v jiném termínu dle dohody

Mgr. Němečková

Každý čtvrtek – 7:10 – 7:55

kabinet TV

konzultace v jiném termínu dle dohody

Ing. Novotná

Každé úterý 15:10 – 15:55

kabinet F

1. patro

konzultace v jiném termínu dle dohody

Mgr. Pražáková

Sudý týden pátek 13:20 – 14:00

Lichý týden středa 14:15 – 15:00

kabinet F

1. patro

konzultace v jiném termínu dle dohody

Mgr. Pražská

Každá středa 7:00 – 7:45

kabinet D přízemí

konzultace v jiném termínu dle dohody

Mgr.Šedivý

Sudý týden čtvrtek 15:15 - 16:00

Lichý týden středa 15:15 - 16:00

kabinet D přízemí

 

Ing. Škoda

Každé úterý 15:05 – 15:55

kabinet F8 1. patro

 

Mgr. Šmídová

Sudý týden čtvrtek 15:10 – 15:55

Lichý týden čtvrtek 15:10 – 15:55

kabinet E – výchovný poradce

kabinet F

1. patro

konzultace v jiném termínu dle dohody

Mgr. Šmilauer

Sudý týden pondělí15:10 – 15:30

Lichý týden čtvrtek 15:10 – 15:30

kabinet A

1. patro

konzultace v jiném termínu dle dohody

Mgr. Šrámková

Každý pátek 13:30 – 14:00

kabinet D

1. patro

konzultace v jiném termínu dle dohody

Bc. Takáč

Každé úterý od 14:20 – 14:50 (nebo dle potřeby)

kabinet C

1. patro

konzultace v jiném termínu dle dohody

Ing. Valeček

Každé pondělí, úterý a středa

7:30 – 7:55

kabinet A

1. patro

konzultace v jiném termínu dle dohody

Mgr. Vančurová

Lichá středa 7:20 – 7:40

Sudý čtvrtek 13:30 – 14:15

knihovna

1. patro

v hlavní budově

konzultace v jiném termínu dle dohody

Mgr. Vašut

Každý čtvrtek 7:10 – 7:55

kabinet TV

konzultace v jiném termínu dle dohody

Mgr. Veidenthalerová

Každý pátek 13:30 – 14:00

kabinet D

1. patro

 

Vylítová

Sudý týden úterý 14:20 – 15:05

kabinet D přízemí

konzultace v jiném termínu dle dohody

Bc. Weissgärber

Každé úterý 7:20 – 7:55

kabinet C

1. patro

 

Konzultační hodiny učitelů odborného výcviku - vždy dle dohody