U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Maturitní zkoušky 2017/2018

Předávání výpisů z přihlášek k maturitní zkoušce na termín JARO 2018

VÝPISY Z PŘIHLÁŠEK předává Ing. Marta Soukupová VÝHRADNĚ v uvedených dnech a časech.

Den

Datum

Čas

Úterý

12. 12. 2017

8:30 – 9:00

Čtvrtek

14. 12. 2017

10:30 – 11:30

Pondělí

18. 12. 2017

15:00 – 16:30

Úterý

19. 12. 2017

8:30 – 9:30

Čtvrtek

21. 12. 2017

15:00 – 16:00

Každý přihlášený má povinnost v souladu s maturitní vyhláškou podpisem stvrdit správnost údajů obsažených ve výpisu. Případné nesrovnalosti musí neprodleně nahlásit zástupkyni ředitelky
Ing. Soukupové.
Současní žáci školy obdrží výpisy z přihlášky prostřednictvím třídních učitelů.

 

Obsah maturitní zkoušky

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 65-41-L/01 Gastronomie

Společná část

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk nebo Matematika

Profilová část

 • Teoretická zkouška z ekonomických předmětů (Ekonomika, Evidence hospodaření, Management, Marketing služeb) – ústní forma
 • Teoretická zkouška z odborných předmětů (Výroba pokrmů, Technika odbytu, Nauka o výživě) – ústní forma
 • Praktická zkouška z odborných předmětů (Provoz v gastronomii, Výroba a odbyt v gastronomii)

Nabídka nepovinných zkoušek – profilová část

 • Anglický jazyk – ústní forma
 • Německý jazyk – ústní forma
 • Matematika – písemná forma

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 64-41-L/51 Podnikání

Společná část

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk nebo Matematika

Profilová část

 • Teoretická zkouška z ekonomických předmětů (Ekonomika, Management a marketing) – ústní forma
 • Účetnictví – písemná forma
 • Praktická zkouška z odborných předmětů (Podnikání v gastronomii, Učební praxe)

Nabídka nepovinných zkoušek – profilová část

 • Anglický jazyk – ústní forma
 • Německý jazyk – ústní forma
 • Matematika – písemná forma

Okruhy učiva pro přípravu k maturitní zkoušce

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 65-41-L/01 Gastronomie

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 64-41-L/51 Podnikání