U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Maturitní zkoušky  - PODZIM 2017

Ústní maturitní zkoušky – PODZIM 2017 - časový harmonogram

Časový harmonogram řídy:

G4.A

G4.B

P2.A

 

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části mat. zkoušky - Podzim 2017

http://www.novamaturita.cz/jednotne-zkusebni-schema-pisemnych-zkousek-sc-mz-pro-podzimni-zkusebni-obdobi-maturitni-zkousky-2017-1404038465.html

 

Termíny - maturitní zkoušky – září 2017

 

Zkouška

Termín

Čas

Učebna

Účetnictví

8. 9. 2017

8:00

E1

Praktická zkouška – obor Podnikání

12. 9. 2017

8:00

D5

Praktická zkouška – obor Gastronomie

12. 9. 2017

8:00

jídelna

Ústní zkoušky – oba obory

19.– 21. 9. 2017

Konkrétní rozpis bude stanoven

 

 

Pozvánky k písemným zkouškám a didaktickým testům společné části maturitní zkoušky Kontrola povolených pomůcek k maturitní zkoušce

Dne 20. 8. 2017 byly maturantům odeslány e-mailem pozvánky k písemným zkouškám  a didaktickým testům společné části maturitní zkoušky pro termín PODZIM 2017. Pokud někomu pozvánka nedošla, obraťte se neprodleně e-mailem na zástupkyni ředitelky Ing. Soukupovou. Pozvánky se netýkají ústních a praktických zkoušek a zkoušky z účetnictví!

V pozvánce jsou uvedeny pokyny ředitelů škol, ve kterých maturant zkoušku bude konat.  Je nutné tyto pokyny respektovat. Maturanti, kteří mají zkoušku konat ve Střední průmyslové škole Na Třebešíně, se dostaví  s pomůckami ke kontrole k nám do školy v úterý 29. srpna 2017 nebo ve středu 30. srpna 2017, a to vždy v 15:00 hodin do sborovny. S sebou je potřeba přinést obálku velikosti pomůcky, do které bude pomůcka uložena a zapečetěna. Škola zajistí hromadné přenesení pomůcek do školy Na Třebešíně.

Přihlášení do Výsledkového portálu žáka – PODZIM 2017

Žádáme všechny maturanty, kteří mají konat zkoušky v září 2017, aby se přihlásili do Výsledkového portálu žáka. Připomínáme, že nestačí se přihlásit, ale musí být udělen SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM VÝSLEDKŮ! Přihlášení a postup viz: https://vpz.cermat.cz/Info/Uvod.aspx

VÝPISY Z PŘIHLÁŠEK K MATURITNÍ ZKOUŠCE NA TERMÍN „PODZIM 2017“

Výpis z přihlášky si musí maturant osobně vyzvednout, a to v následujících dnech a hodinách:

 

Den

Mgr. Hubená

Ing. Malaniuková

RNDr. Kopová

Ing. Soukupová

Út 27. 6. 2017

8:00 – 12:00

8:00 – 11:00

8:00 – 12:00

8:30 – 14:00

St 28. 6. 2017

9:00 – 10:00

12:00 – 13:00

8:00 – 10:00

8:30 – 10:00

Čt 29. 6. 2017

8:00 – 12:00

8:00 – 11:00

8:00 – 12:00

14:00 – 15:00

 

 

SEZNAM ČETBY K ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE Z ČJL – TERMÍN „PODZIM 2017“

Maturanti odevzdají seznam do 29. 6. 2017 třídním učitelům (maturanti z předešlých let Ing. Soukupové) v hodinách pro vyzvednutí výpisů z přihlášek.

 

Přihlašování k maturitním zkouškám na termín PODZIM 2017

Maturanti se přihlašují u třídních učitelů, maturanti z minulých let u Ing. Soukupové.
Přihlašování je možné VÝHRADNĚ v níže uvedených hodinách.

 

ST 14. 6.

PÁ 16. 6.

PO 19. 6.

ÚT 20. 6.

ST 21. 6.

PÁ 23. 6.

Mgr. Hubená

11:00-12:30

9:00-11:00

12:00-14:00

----------------

9:00-10:30

----------------

RNDr. Kopová

----------------

9:45-11:00

15:00-16:00

----------------

9:45-10:45

8:00-9:00

Ing. Malaniuková

12:00-13:00

----------------

15:00-16:00

----------------

12:00-13:00

----------------

Ing. Soukupová

11:00-13:00

9:00-11:00

12:00-14:00
15:00-16:00

8:30-9:30

9:00-13:00

8:00-9:00

 

 

V dalším týdnu pak bude následovat povinnost přihlášených VYZVEDNOUT SI OSOBNĚ VÝPIS Z PŘIHLÁŠKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE. Termíny a hodiny budou zde oznámeny.

 

Obsah maturitní zkoušky

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 65-41-L/01 Gastronomie

Společná část

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk nebo Matematika

Profilová část

 • Teoretická zkouška z ekonomických předmětů (Ekonomika, Evidence hospodaření, Management, Marketing služeb) – ústní forma
 • Teoretická zkouška z odborných předmětů (Výroba pokrmů, Technika odbytu, Nauka o výživě) – ústní forma
 • Praktická zkouška z odborných předmětů (Provoz v gastronomii, Výroba a odbyt v gastronomii)

Nabídka nepovinných zkoušek – profilová část

 • Anglický jazyk – ústní forma
 • Německý jazyk – ústní forma
 • Matematika – písemná forma

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 64-41-L/51 Podnikání

Společná část

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk nebo Matematika

Profilová část

 • Teoretická zkouška z ekonomických předmětů (Ekonomika, Management a marketing) – ústní forma
 • Účetnictví – písemná forma
 • Praktická zkouška z odborných předmětů (Podnikání v gastronomii, Učební praxe)

Nabídka nepovinných zkoušek – profilová část

 • Anglický jazyk – ústní forma
 • Německý jazyk – ústní forma
 • Matematika – písemná forma

Okruhy učiva pro přípravu k maturitní zkoušce

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 65-41-L/01 Gastronomie

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 64-41-L/51 Podnikání