U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

VÝPISY Z PŘIHLÁŠEK K MATURITNÍ ZKOUŠCE NA TERMÍN „PODZIM 2017“

Výpis z přihlášky si musí maturant osobně vyzvednout, a to v následujících dnech a hodinách:

 

Den

Mgr. Hubená

Ing. Malaniuková

RNDr. Kopová

Ing. Soukupová

Út 27. 6. 2017

8:00 – 12:00

8:00 – 11:00

8:00 – 12:00

8:30 – 14:00

St 28. 6. 2017

9:00 – 10:00

12:00 – 13:00

8:00 – 10:00

8:30 – 10:00

Čt 29. 6. 2017

8:00 – 12:00

8:00 – 11:00

8:00 – 12:00

14:00 – 15:00

 

 

SEZNAM ČETBY K ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE Z ČJL – TERMÍN „PODZIM 2017“

Maturanti odevzdají seznam do 29. 6. 2017 třídním učitelům (maturanti z předešlých let Ing. Soukupové) v hodinách pro vyzvednutí výpisů z přihlášek.

 

Přihlašování k maturitním zkouškám na termín PODZIM 2017

Maturanti se přihlašují u třídních učitelů, maturanti z minulých let u Ing. Soukupové.
Přihlašování je možné VÝHRADNĚ v níže uvedených hodinách.

 

ST 14. 6.

PÁ 16. 6.

PO 19. 6.

ÚT 20. 6.

ST 21. 6.

PÁ 23. 6.

Mgr. Hubená

11:00-12:30

9:00-11:00

12:00-14:00

----------------

9:00-10:30

----------------

RNDr. Kopová

----------------

9:45-11:00

15:00-16:00

----------------

9:45-10:45

8:00-9:00

Ing. Malaniuková

12:00-13:00

----------------

15:00-16:00

----------------

12:00-13:00

----------------

Ing. Soukupová

11:00-13:00

9:00-11:00

12:00-14:00
15:00-16:00

8:30-9:30

9:00-13:00

8:00-9:00

 

 

V dalším týdnu pak bude následovat povinnost přihlášených VYZVEDNOUT SI OSOBNĚ VÝPIS Z PŘIHLÁŠKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE. Termíny a hodiny budou zde oznámeny.

Maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017

Ústní maturitní zkoušky - rozpisy tříd - jaro 2017

Harmonogram třídy G4.A

Harmonogram třídy G4.B

Harmonogram třídy P2.A

Přehled termínů ve školním roce 2016/2017 - dokument

INFORMACE PRO OPAKUJÍCÍ MATURANTY

Registrace maturantů ve Výsledkovém portálu žáka

Žádáme všechny přihlášené maturanty pro termín Jaro 2017, aby se registrovali ve Výsledkovém portálu žáka. POZOR! Nestačí se jen registrovat, ale je POTŘEBA UDĚLIT SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM DOKUMENTŮ. Registrace na www.cermat.cz – vlevo na liště je na portál odkaz. Postupujte podle návodu. K REGISTRACI JE POTŘEBA VÝPIS Z PŘIHLÁŠKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE, KTERÝ SI PŘIHLÁŠENÍ MATURANTI VYZVEDLI VE ŠKOLE V PROSINCI 2016.

 

Seznam literárních děl – ústní zkoušky z českého jazyka a literatury

Opakující maturanti odevzdají seznam Mgr. Luďce Hubené. Termíny pro odevzdání:

Datum              Čas              Místnost

17. 3. 2017    9:00 – 9:30       Sborovna

22. 3. 2017   14:30 – 15:30    Sborovna

23. 3. 2017   14:30 – 15:30    Sborovna

30. 3. 2017   14:15 – 15:30     Sborovna

31. 3. 2017    9:00 – 9:30        Sborovna

 

UPOZORNĚNÍ: 1. v jiných termínech odevzdání není možné,

2. seznam - musí být vypracován podle pokynů školy (viz ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE 2017 a Seznam četby – formulář).

Předávání výpisů z přihlášek k maturitní zkoušce na termín JARO 2017

VÝPISY Z PŘIHLÁŠEK předává Ing. Marta Soukupová VÝHRADNĚ v uvedených dnech a časech.

Den

Datum

Čas

Čtvrtek

8. 12. 2016

15:30 – 16:00

Pátek

9. 12. 2016

10:00 – 11 .00

Úterý

13. 12. 2016

13:30 – 14:30

Středa

14:12. 2016

13:30 – 14:30

Čtvrtek

15. 12. 2016

11:00 – 12:00

Úterý

20. 12. 2016

8:30 – 9:00

Středa

21. 12. 2016

8:30 – 9:00

Každý žák má povinnost v souladu s maturitní vyhláškou podpisem stvrdit správnost údajů obsažených ve výpisu. Případné nesrovnalosti musí žák neprodleně nahlásit zástupkyni ředitelky
Ing. Soukupové.
Současní žáci školy obdrží výpisy z přihlášky prostřednictvím třídních učitelů.

 

Přihlašování k maturitním zkouškám na termín JARO 2017

Datum

Čas

23. 11. 2016 - středa

9:00 – 9:45

24. 11. 2016 - čtvrtek

11:00 – 12:00

28. 11. 2016 - pondělí

9:00 – 10:00

30. 11. 2016 - středa

15:00 – 16:00

1. 12. 2016 - čtvrtek

15:00 – 16:00

UPOZORNĚNÍ:  V JINÝCH DNECH A ČASECH NENÍ PŘIHLAŠOVÁNÍ MOŽNÉ!!!
Kontakt a přihlašování: Ing. Marta Soukupová, zástupkyně ředitelky

TERMÍNY MATURITNÍCH ZKOUŠEK – JARO 2017

Společná část

Písemné práce a didaktické testy: 2. - 15. 5. 2017

Ústní zkoušky: 23. - 26. 5. 2017

Profilová část

Gastronomie

Praktické zkoušky - losování 15. 3. 2017
                             -  zkouška 17. - 19. 5. 2017

Ústní zkoušky - 23. - 26. 5. 2017

 

 

Podnikání

Praktická zkouška - 19. 5. 2017

Účetnictví 16. 5. 2017

Ústní zkoušky: 23. - 26. 5. 2017

 

Obsah maturitní zkoušky

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 65-41-L/01 Gastronomie

Společná část

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk nebo Matematika

Profilová část

 • Teoretická zkouška z ekonomických předmětů (Ekonomika, Evidence hospodaření, Management, Marketing služeb) – ústní forma
 • Teoretická zkouška z odborných předmětů (Výroba pokrmů, Technika odbytu, Nauka o výživě) – ústní forma
 • Praktická zkouška z odborných předmětů (Provoz v gastronomii, Výroba a odbyt v gastronomii)

Nabídka nepovinných zkoušek – profilová část

 • Anglický jazyk – ústní forma
 • Německý jazyk – ústní forma
 • Matematika – písemná forma

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 64-41-L/51 Podnikání

Společná část

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk nebo Matematika

Profilová část

 • Teoretická zkouška z ekonomických předmětů (Ekonomika, Management a marketing) – ústní forma
 • Účetnictví – písemná forma
 • Praktická zkouška z odborných předmětů (Podnikání v gastronomii, Učební praxe)

Nabídka nepovinných zkoušek – profilová část

 • Anglický jazyk – ústní forma
 • Německý jazyk – ústní forma
 • Matematika – písemná forma

Okruhy učiva pro přípravu k maturitní zkoušce

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 65-41-L/01 Gastronomie

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 64-41-L/51 Podnikání