U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Organizace školního roku 2016/2017

Časový harmonogram

Prázdniny

 • podzimní
středa 26. října a čtvrtek 27. října 2016
 • vánoční
   

23. prosince 2016 -  2. ledna 2017.

Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017 -  lichý týden.

 • pololetní
pátek 3. února 2017
 • jarní
6.  - 12. února 2017
 • velikonoční
čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017
 • hlavní (letní)

1. července 2017 - 1. září 2017

Školní rok 2017/2018 bude zahájen v pondělí 4. září 2017.

Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky  (ředitelské volno) 24. a 25. 10. 2016; 18.11.2016

Třídní schůzky

6. září 2016 v 17:00
pro 1. ročníky
15. listopadu 2016
5. dubna 2017
15. února 2017 - v 17 hodin
pro končící třídy - maturitní obory
 

Uzavření klasifikace za jednotlivá období

 • I. čtvrtletí – pouze vyznačení slabého prospěchu a nehodnocení

11. listopadu 2016

 • I. pololetí

23. ledna 2017

 • III. čtvrtletí – pouze vyznačení slabého prospěchu a nehodnocení

3. dubna 2017

 • II. pololetí
22. června 2017

Klasifikační porady

 • I. čtvrtletí
15. listopadu 2016
 • I. pololetí
25. ledna 2017
 • III. čtvrtletí
5. dubna 2017
 • končící maturitní obory
26. dubna 2017
 • končící tříleté obory
30.  května 2017
 • II. pololetí postupující třídy
26. června 2017

Reprezentační ples

10. března 2017

Přijímací řízení

 • obor vzdělání s maturitní zkouškou Gastronomie
  obor vzdělání s výučním listem Kuchař – Číšník, školní vzdělávací program Kuchař
  obor vzdělání s výučním listem Kuchař – Číšník, školní vzdělávací program Číšník
  obor vzdělání s výučním listem Cukrář
nejdříve 22. dubna 2017
 • obor vzdělání s maturitní zkouškou Podnikání

                   přijímací zkoušky

nejdříve 22. dubna 2017


12.4.2017 - 1. termín; 19.4.2017 - 2. termín
11. a 12.5.2017 náhradní termíny

 

Maturitní zkoušky

Jarní zkušební období

Společná část

 • písemná maturitní práce z ČJ
 • písemná

11. dubna 2017
2. – 15. května 2017
 • didaktické testy
2. – 15. května 2017

Nástavbové studium

 • písemná zkouška z účetnictví
16. května 2017
 • praktická zkouška
19. května 2017
 • studijní volno
 28. dubna 2017, 15; 17.; 18. a 22. května 2017
 
 • ústní zkouška
23. – 26. května 2017

Obor gastronomie

 • losování praktické zkoušky
15. března 2017
 • praktická zkouška
17. – 19. května 2017
 • studijní volno
28. dubna 2017
3 dny v termínu 15. – 19. května 2017 dle harmonogramu praktických zkoušek a 22. května 2017
 • ústní zkouška
23. – 26. května 2017

Podzimní zkušební období školního roku 2015/2016

Společná část

 • písemná zkouška
1. – 7. září 2016
 • didaktické testy
1. – 7. září 2016
 • ústní zkoušky
15. a 16. září 2016

Profilová část maturitní zkoušky

                                                                                                                                                                           
 •  praktická zkouška z odborných předmětů       

9. září 2016
 • účetnictví

12. září 2016
 • ústní zkoušky

15. a 16. září 2016

Podzimní zkušební období školního roku 2016/2017 v září 2017 dle pokynů MŠMT.

Závěrečné zkoušky

Řádný termín

 • losování
15. března 2017
 • písemné
1. června 2017
 • praktické
5. – 9. června 2017
 • ústní
19. a 20. června 2017

Doplňovací a opravné ročníkové zkoušky
za školní rok 2016/2017

29. srpna  - 31. srpna 2017

Opravné závěrečné zkoušky 

 • písemná část
7. září 2017
 • praktická část
11. a 12.  září 2017
 • ústní část
19. září 2017