U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Informace k závěrečným zkouškám
v červnu 2017 pro obory kuchař, číšník, cukrář

Žáci oboru kuchař, cukrář i číšník budou konat závěrečnou zkoušku v rámci jednotného zadání závěrečných zkoušek.

Pedagogická rada 3. ročníků se koná dne 30. 5. 2017 v hod v 8:00 hodin.

Známky  musí být uzavřeny  do 26. 5. 2017  do 12:00 hodin.

Žáci, kteří nebudou klasifikováni, nebo budou mít jednu nebo dvě nedostatečné, vykonají doplňovací nebo opravnou zkoušku v srpnu 2017 a budou docházet na odborný výcvik každý den do 30. 6. 2017.

Studijní volno pro žáky postupující ke zkouškám je ve dnech 12.  16. 6. 2017.

Průběh zkoušek

Písemná část zkoušek

Proběhne ve čtvrtek dne 1. 6. 2017 ve škole. Nástup žáků v 7:45 hodin do učeben podle rozpisu, který bude vyvěšen po pedagogické radě. Žáci se dostaví ve společenském oblečení, zajistí si psací potřeby a svačinu. Zkouška trvá 4 hodiny a není dovoleno opouštět pavilóny.

Praktická část zkoušek

Ve dnech 5. 6. – 9. 6. 2017 na jednotlivých pracovištích podle rozpisu  - bude vyvěšeno pro jednotlivé obory v budově školy.
Dílčí hodnocení – jen slovní  písemné a praktické zkoušky budou žákům sdělena po ukončení praktické zkoušky. Žák koná všechny části bez ohledu na dílčí výsledky.

Ústní část zkoušek

Rozdělení tříd na ústní  část závěrečné zkoušky  do dnů:

 

Dne 19. 6. 2017

Dne 20. 6. 2017

 

Ústní část závěrečných zkoušek proběhne podle rozpisu v pavilonu A


Celá třída se shromáždí v uvedený den na slavnostní zahájení zkoušek v 7:35 hodin a také při vyhlášení výsledků v čase, který bude uveden na harmonogramu dané třídy. Od 7:45 hodin probíhá losování a zkoušení dle rozpisu, který bude zveřejněn u příslušné učebny.

 

POZOR: Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a neomluví se řádně do 48 hodin, je hodnocenou známkou nedostatečnou.

 

Vydávání výučních listů: 22. června 2017 od 15 a 16 hodin na Staroměstské radnici. Rodiče, ostatní příbuzní a přátelé jsou srdečně zváni.

Informace pro žáky, kteří nesplní podmínky pro připuštění
k závěrečné zkoušce

  1. Kdo má více než dvě nedostatečné – propadá, nemá nárok na opravné zkoušky, přestává být žákem školy dne 30. 6. 2017, může požádat o opakování 3. ročníku.
  2. Kdo má maximálně dvě nedostatečné, nebo je nehodnocen i z více předmětů, bude dělat v posledním týdnu v srpnu opravné nebo doplňovací zkoušky.
    POZOR: Je žákem školy do 30. 6. 2017, do 29. 6. 2017 chodí denně na odborný výcvik, vysvědčení za třetí ročník mu bude vydáno 30. 6. 2017.
    Pokud vykoná úspěšně doplňovací nebo opravné zkoušky, půjde k závěrečným zkouškám v září 2017.

POZOR: Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a neomluví se řádně do 48 hodin, znamená to nedostatečný prospěch.

Informace pro žáky, kteří neprospějí u závěrečných zkoušek.

Každou část zkoušky může žák opakovat nejvýše dvakrát. Opakuje jen část, u které neuspěl. Opravný termín je stanoven na září a další termín na prosinec.
K opakování se musí žák písemně přihlásit.  Zkoušku může vykonat nejdéle  do pěti let po ukončení třetího ročníku.

POZOR: Žák může nastoupit na nástavbu pouze, pokud je vyučen, takže když propadne a dělá zkoušky  v září, nemůže nastoupit od  1. září na nástavbu, ale může nastoupit až po složení zkoušek – požádá ředitele školy o pozdější nástup.