U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Doplňovací a opravné zkoušky

28.06.2018 15:03

za 2. pololetí školního roku 2017/2018 se konají 28. - 30. 8. 2018. Žáci obdrží písemné oznámení 29. 6. 2018 při vydávání vysvědčení.