U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Maturitní zkoušky – PODZIM 2019

03.06.2019 14:56

Pozvánky k písemným zkouškám a didaktickým testům společné části mat. zkoušky

Dne 16. 8. 2019 byly přihlášeným maturantům odeslány e-mailem pozvánky k písemným zkouškám a didaktickým testům společné části maturitní zkoušky na termín PODZIM 2019.

Pokud někomu pozvánka nedošla, obraťte se neprodleně e-mailem na zástupkyni ředitelky Ing. Soukupovou.

UPOZORNĚNÍ! Pozvánky se netýkají ústních zkoušek, praktických zkoušek a zkoušky z účetnictví! Na tyto části se pozvánky nezasílají – upřesněný harmonogram konání těchto zkoušek bude zveřejněn na webu školy v prvním týdnu v září.

 

Přihlášení do výsledkového portálu žáka – maturity PODZIM 2019

Žádáme maturanty, aby se do úterý 27. 8. 2019 přihlásili do Výsledkového portálu žáka na www.cermat.cz.

 

Kontrola pomůcek na pís. zkoušky a didaktic. testy společné části maturitní zkoušky – PODZIM 2019

Pondělí 26. 8. 2019

10:30

Úterý 27. 8. 2019

15:00

Středa 28. 8. 2019

14:00

Čtvrtek 29. 8. 2019

13:00

Kontrola bude probíhat ve sborovně školy. Maturant si přinese obálku odpovídající velikosti pomůcky. Předání do spádové školy (průmyslovka Třebešín) zajistíme hromadně.
Mimo uvedené dny a hodiny není kontrola možná z důvodu konání doplňovacích a opravných zkoušek a školení učitelů!

 

 

Druh zkoušky

Termín

Místo konání

Didaktické testy – společná část

2. - 6. září 2019

Bude určeno v pozvánce k maturitní zkoušce (srpen 2019)

Písemné práce – společná část

2. - 6. září 2019

Bude určeno v pozvánce k maturitní zkoušce (srpen 2019)

Teoretická zkouška z odborných předmětů – Gastronomie

18. – 20. září 2019

SOU gastronomie, U Krbu 521, Praha 10

Teoretická zkouška z ekonomických předmětů - Gastronomie

18. – 20. září 2019

SOU gastronomie, U Krbu 521, Praha 10

Teoretická zkouška z ekonomických předmětů – Podnikání

18. – 20. září 2019

SOU gastronomie, U Krbu 521, Praha 10

Písemná zkouška z účetnictví - Podnikání

11. září 2019

SOU gastronomie, U Krbu 521, Praha 10

Praktická zkouška z odborných předmětů – Podnikání

12. září 2019

SOU gastronomie, U Krbu 521, Praha 10

 

 

Druh zkoušky

Termín

Místo konání

Didaktické testy – společná část

2. - 6. září 2019

Bude určeno v pozvánce k maturitní zkoušce (srpen 2019)

Písemné práce – společná část

2. - 6. září 2019

Bude určeno v pozvánce k maturitní zkoušce (srpen 2019)

Teoretická zkouška z odborných předmětů – Gastronomie

18. – 20. září 2019

SOU gastronomie, U Krbu 521, Praha 10

Teoretická zkouška z ekonomických předmětů - Gastronomie

18. – 20. září 2019

SOU gastronomie, U Krbu 521, Praha 10

Teoretická zkouška z ekonomických předmětů – Podnikání

18. – 20. září 2019

SOU gastronomie, U Krbu 521, Praha 10

Písemná zkouška z účetnictví - Podnikání

11. září 2019

SOU gastronomie, U Krbu 521, Praha 10

Praktická zkouška z odborných předmětů – Podnikání

12. září 2019

SOU gastronomie, U Krbu 521, Praha 10