U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Organizace zahájení školního roku 2020/2021

29.06.2020 11:19

Školní rok 2020/2021 začíná 1. září 2020 a končí 30. června 2021.

 

1. září 2020 - úterý

 

            8:00 h.             1. ročníky oboru Cukrář a Číšník (jídelna) - slavnostní zahájení a třídnické práce

 

            9:00  h.            1. ročníky oboru Kuchař a Kuchař – číšník (jídelna) - slavnostní zahájení a třídnické práce                

                                                                                                                                      

         10:00 h.             1. ročníky oboru Gastronomie a Podnikání (jídelna) - slavnostní zahájení a třídnické práce                                                                                                                                

                                                                                              

 

Vyšší ročníky (2., 3., 4. ročník)

  • žáci zařazení do komplexní výuky SOU přijdou do školy ve 12:00 h.  (jídelna)
  • žáci ostatních pracovišť se dostaví na své pracoviště podle rozpisů odborného výcviku

 

-    P2.A se dostaví v 12:00 h. do učebny C4 (Ing. Škoda Filip)

-    P2.B se dostaví v 12:00 h. do učebny C5 (RNDr. Ivana Kopová)

 

 

  • 1. ročníky se zúčastní nejdříve slavnostního zahájení ve školní jídelně.

 

      Po jeho skončení odejdou se svými třídními učiteli do následujících učeben:

 

Třída

Čas

Učebna

Ukončení

Třídní učitel

C1A

 8:00 jídelna

B3

11:00

Mgr. Šedivý Jiří

C1B

 8:00 jídelna

B4

11:00

Mgr. Kluchová Zina

Č1B

 8:00 jídelna

B1

12:00

Mgr. Pražáková Irena

 

K1A

 9:00 jídelna

C4

12:00

Ing. Kincl Roman

K1B

 9:00 jídelna

A3

12:00

Mgr. Blažková Iva

KČ1A

 9:00 jídelna

B2

12:00

Ing. Kotulič Cyril

KČ1B

 9:00 jídelna

A6

12:00

Mgr. Kosová Helena

 

G1A

10:00 jídelna

A2

13:00

Mgr. Hromířová Olga

P1A

10:00 jídelna

C3

13:00

Ing. Neradová Marie

P1B

10:00 jídelna

A1

13:00

Mgr. Knězová Alena

 


  • Postupující ročníky (kromě P2A a P2B)

 

- Číšník

2. a 3. roč.

 

12:00 jídelna

 

 

 

pavilon D, B, A – 1. patro, jídelna

- Kuchař

2. a 3. roč.

 

12:00 jídelna

- Cukrář

2. a 3. roč.

 

12:00 jídelna

- Gastronomie

2. – 4. ročník

 

12:00 jídelna

 

 

2. září 2020 (středa)

1. ročníky oboru Cukrář, Číšník, Kuchař, Kuchař - číšník

Žáci přijdou do školy v 8:00 hodin a shromáždí se ve školní jídelně. Zde bude provedeno rozdělení na pracoviště. Žáky si převezme učitel odborného výcviku, který s nimi provede ve škole instruktáž.

 

SOU – komplexní výuka

1. ročník

 

- Číšník

 

 

     8:00 h. - jídelna

 

 

pavilon A, B

 

 

- Kuchař

 

- Kuchař - číšník

 

- Cukrář

 

 

1. ročník oboru Gastronomie

Žáci přijdou do školy ve 12:00 do učebny D2 (Bc. Jančárková Jana)

 

Třídy oboru Podnikání

Výuka podle mimořádného rozvrhu.

 

2., 3. a 4. ročníky – všechny obory

Výuka podle mimořádného rozvrhu.

První dvě hodiny – třídnické práce.

3. hodina – úvodní hodina předmětu třídního učitele

 

Třída

Učebna

 

Třídnictví

C2A

B4

4. – 6. hodina 

Bc. Neradová Gabrila

C2B

B3

4. - 6. hodina

Mgr. Fraňková Renata

C3A

B6

4. - 6. hodina

Mgr. Skůpová Ivana

C3B

C3

1. – 3. hodina 

Bc. Neradová Gabriela

Č2A

B1

4. – 6. hodina 

Mgr. Šmídová Kateřina

ČC2

C2

1. – 3. hodina

Mgr. Šrámková Irena

Č3A

C5

1. – 3. hodina 

Mgr. Dabrowská Václava

K2A

C1

1. – 3. hodina 

Mgr. Vašut Miroslav

K2B

C4

1. – 3. hodina

Mgr. Weissgärber Dagmar

KČ2

C2

4. – 6. hodina 

Mgr. Sternová Jana

K3A

B2

4. – 6. hodina

Mgr. Pražská Martina

K3B

C1

4. – 6. hodina 

Mgr. Hnilicová Dana

K3D

D2

1. – 3. hodina 

Bc. Jančárková Jana

G2A

D1

1. – 3. hodina 

Ing. Jermářová Věra

G3A

C6

1. – 3. hodina 

Mgr. Veidenthalrová Hana

G4A

D3

1. – 3. hodina 

Mgr. Hubená Luďka

P1A

C3

4. – 6. hodina

Ing. Neradová Marie

P1B

A1

4. – 6. hodina

Mgr. Knězová Alena

P2A

A4

4. – 6. hodina

Ing. Škoda Filip

P2B

B5

4. – 6. hodina

RNDr. Kopová Ivana

 

Všichni třídní učitelé seznámí žáky se školním řádem a bezpečnostními předpisy. Tuto skutečnost potvrdí třídní učitelé zápisem i s podpisy v třídní knize včetně data. Žáci, kteří nebyli přítomni první den ve škole, budou proškoleni bezprostředně po příchodu do školy a každý nepřítomný žák potvrdí dodatečné proškolení podpisem s datem.

 

 

3. září 2020 (čtvrtek)

 

Začíná pro všechny ročníky vyučování podle rozvrhu.

 

Je to sudý týden, tzn. že třídy, které chodí do školy v tomto týdnu, se budou učit, ostatní třídy mají praktické vyučování na s