U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Organizace zahájení školního roku 2021/2022

29.06.2021 18:31

Organizace zahájení školního roku 2021/2022

Školní rok 2021/2022 začíná 1. září 2021 a končí 30. června 2022.

1. září 2021 - středa

8:00 h.  1. ročníky oboru Cukrář (jídelna) slavnostní zahájení a třídnické práce

9:00  h.  1. ročníky oboru Kuchař, Číšník a Kuchař – číšník (jídelna)  slavnostní zahájení a třídnické práce

10:00 h. 1. ročníky oboru Gastronomie PLUS a Podnikání (jídelna) slavnostní zahájení a třídnické práce                                                                                                                     

Vyšší ročníky (2., 3., 4. ročník) 

- žáci zařazení do komplexní výuky SOU přijdou do školy ve 12:00 h.  (jídelna)

- žáci ostatních pracovišť se dostaví na své pracoviště podle rozpisů odborného výcviku

-    P2.A se dostaví ve 12:00 h. do učebny C6 (Ing. Marie Neradová)

-    P2.B se dostaví ve 12:00 h. do učebny C5 (Mgr. Alena Knězová)

· 1. ročníky se zúčastní nejdříve slavnostního zahájení ve školní jídelně.

      Po jeho skončení odejdou se svými třídními učiteli do následujících učeben:

Třída Čas Učebna Ukončení Třídní učitel

C1A  8:00 jídelna B2 do 11:00 Mgr. Ivana Skůpová

C1B  8:00 jídelna B1 do 11:00 Ing. Barbora Bendová

C1C  8:00 jídelna C5 do 11:00 Mgr. Václava Dabrowská

SČ1A  9:00 jídelna C2 do 12:00 Mgr. Dana Hnilicová

S1B  9:00 jídelna C3 do 12:00 Bc. Jana Jančárková

K1B  9:00 jídelna C1 do 12:00 Ing. Pavel Budín

G1A 10:00 jídelna D1 do 13:00 Mgr. Miroslava Janovová 

G1B 10:00 jídelna D3 do 13:00 Mgr. Luďka Hubená

P1A 10:00 jídelna E1 do 13:00 Ing. Filip Škoda

P1B 10:00 jídelna D2 do 13:00 RND. Ivana Kopová

· Postupující ročníky - ODBORNÝ VÝCVIK (kromě P2A a P2B)

- Číšník  2. a 3. roč. 12:00 jídelna pavilon A,B, C – (v pavilonu C učebny 1- 4,  5 a 6 jsou obsazené)

- Kuchař 2. a 3. roč. 12:00 jídelna

- Cukrář 2. a 3. roč. 12:00 jídelna

- Gastronomie 2. – 4. ročník 12:00 jídelna

 

2. září 2021 (čtvrtek)

1. ročníky oboru Cukrář, Číšník, Kuchař, Kuchař – číšník, Gastronomie PLUS

Žáci přijdou do školy v 8:00 hodin a shromáždí se ve školní jídelně. Zde budou rozděleni 

na pracoviště. Žáky si převezme učitel odborného výcviku, který s nimi provede ve škole instruktáž.

SOU – komplexní výuka 1. ročník - Číšník 8:00 h. – 10:45 jídelna pavilon A, B,C - Kuchař - Kuchař - číšník - Cukrář - Gastronomie PLUS

Třídy oboru Podnikání

Výuka podle mimořádného rozvrhu. 

2., 3. a 4. ročníky – všechny obory

Výuka podle mimořádného rozvrhu.

První dvě hodiny – třídnické práce, další hodina – výuka předmětu třídního učitele

Třída Učebna Třídnictví

C2A B3 4. – 6. hodina Mgr. Šedivý Jiří

C2B D3 1. – 3. hodina Mgr. Kluchová Zina

C3A E1 4. – 6. hodina Bc. Neradová Gabrila

C3B B2 4. – 6. hodina Mgr. Fraňková Renata

Č2B B1 4. – 6. hodina Mgr. Pražáková Irena

Č3A A5 4. – 6. hodina Mgr. Šmídová Kateřina

ČC3B C2 4. – 6. hodina Mgr. Šrámková Irena

K2A C4 4. – 6. hodina Ing. Kincl Roman

K2B A3 4. – 6. hodina Mgr. Blažková Iva

SK2A B5 4. – 6. hodina Ing. Kotulič Cyril

K3A C1 4. – 6. hodina Mgr. Vašut Miroslav

K3B D2 1. – 3. hodina Mgr. Weissgärber Dagmar

SČ2B A6 4. – 6. hodina   Mgr. Kosová Helena

G2A A2 4. – 6. hodina   Mgr. Hromířová Olga

G3A D1 1. – 3. hodina   Ing. Jermářová Věra

G4A E1 1. – 3. hodina Mgr. Veidenthalrová Hana

S3A D3 4. – 6. hodina Mgr. Sternová Jana

P1A A4 4. – 6. hodina Ing. Škoda Filip 

P1B B6 4. – 6. hodina RNDr. Koová Ivana

P2A C3 4. – 6. hodina  Ing. Neradová Marie

P2B A1 4. – 6. hodina  Mgr. Knězová Alena

 

3. září 2021 (pátek)

Začíná pro všechny ročníky vyučování podle rozvrhu.

Je to lichý týden, tzn. že třídy, které chodí do ško