U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Pohovory - cizinci

16.03.2020 09:24

Uchazečům-cizincům, kteří mají v rámci přijímacího řízení absolvovat rozhovor, bude stanoven náhradní termín. Ten bude pravděpodobně shodný s termínem jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory – vyhlásí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Pro uchazeče/cizince jsou vyčleněna místa pro přijetí v případě, že splní všechna kritéria přijímacího řízení.