U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Úprava výuky pro končící ročníky ve druhém pololetí 2020/2021 s platností od 1. 2. 2021

29.01.2021 12:03

 

Dne 28. 1. 2021 zveřejnilo MŠMT dokument Hlavní body úprav maturit, závěrečných zkoušek a absolutorií ve školním roce 2020/2021MŠMT představilo detaily k maturitám a závěrečným zkouškám, MŠMT ČR (msmt.cz)

Vedení školy v souvislosti s tímto dokumentem rozhodlo o úpravě výuky ve druhém pololetí v končících třídách tak, aby se výuka soustředila na přípravu k maturitním a závěrečným zkouškám.

To znamená, že některé předměty nebudou vůbec ve druhém pololetí vyučovány, pouze budou poskytovány konzultace na žádost žáků (např. příprava na přijímací zkoušky, pomoc při tvorbě požadovaných výstupů – SOP apod.). Konzultace budou probíhat v době, kdy mají být předměty zařazené v rozvrhu. Tyto předměty nebudou ve druhém pololetí hodnoceny.

Konkrétní úpravy:

Obor Gastronomie – G4A: nebudou vyučovány předměty – Matematika, Německý jazyk, Tělesná výchova a Základy společenských věd.

Obor Podnikání – P2A, P2B: nebudou vyučovány předměty – Matematika, Informatika, Nauka o životním stylu, Písemná a elektronická komunikace, Tělesná výchova a Základy společenských věd.  

Obor Cukrář – C3A, C3B: nebudou vyučovány předměty – Český jazyk a literatura, Člověk a společnost, Informatika a komunikace, Matematika a Tělesná výchova.

Obor Číšník Č3A: nebudou vyučovány předměty – Český jazyk a literatura, Německý jazyk, Člověk a společnost, Informatika a komunikace, Matematika a Tělesná výchova.

Obor Kuchař – K3A, K3B, K3D: nebudou vyučovány předměty – Český jazyk a literatura, Německý jazyk, Člověk a společnost, Informatika a komunikace, Matematika a Tělesná výchova.

Matematika bude vyučována ve všech končících třídách pro žáky maturující z matematiky a přihlášené zájemce.

Zájemcům o výuku Matematiky se ukládá, aby se do pondělí 1. 2. 2021 do 15 hodin přihlásili třídnímu učiteli. Pro přihlášené zájemce bude výuka povinná a z předmětu budou hodnoceni.

Další informace k průběhu, organizaci a případné úpravě termínů maturitních a závěrečných zkoušek budou postupně zveřejňovány.