U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Předávání výpisů z přihlášek k maturitní zkoušce na termín JARO 2020

07.12.2019 12:38

VÝPISY Z PŘIHLÁŠEK předává Ing. Marta Soukupová VÝHRADNĚ v uvedených dnech a časech.

Den

Datum

Čas

Středa

11. 12. 2019

13:00 – 16:00

Čtvrtek

12. 12. 2019

15:00 – 15:30

Pátek

13. 12. 2019

  9:00 – 10:00

Pondělí

16. 12. 2019

15:00 – 15:30

Čtvrtek

19. 12. 2019

  9:00 – 10:00

Každý přihlášený má povinnost v souladu s maturitní vyhláškou podpisem stvrdit správnost údajů obsažených ve výpisu. Případné nesrovnalosti musí neprodleně nahlásit zástupkyni ředitelky
Ing. Soukupové.
Současní žáci školy obdrží výpisy z přihlášky prostřednictvím třídních učitelů.