U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Přihlašování k maturitní zkoušce na termín JARO 2018

20.11.2017 11:39

Současní žáci školy se přihlašují prostřednictvím třídních učitelů. 

Ostatní se mohou přihlásit u Ing. Marty Soukupové, zástupkyně ředitelky,  VÝHRADNĚ v níže uvedených dnech a časech. Formulář přihlášky obdrží uchazeči na místě.

Přihlásit se ke zkoušce je možné i prostřednictvím osoby, která se prokáže úředně ověřenou plnou mocí od přihlašovaného. 

UPOZORNĚNÍ: v prosinci 2017 pak bude nutné, aby si přihlášení uchazeči vyzvedli OSOBNĚ výpis z přihlášky. Termíny budou zveřejněny. 

Den

Datum

Čas

Středa

22. 11. 2017

14:00-14:30

Čtvrtek

23. 11. 2017

11:00-12:00

Pondělí

27. 11. 2017

9:00-10:00

Úterý

28. 11. 2017

13:30-14:30

Středa

29. 11. 2017

16:00-17:30

Čtvrtek

30. 11. 2017

15:30-16:15

Pátek

1. 12. 2017

9:00-10:00