U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Přihlašování k maturitní zkoušce na termín JARO 2020

13.11.2019 18:47

Současní žáci školy se přihlašují prostřednictvím třídních učitelů.

Ostatní se mohou přihlásit u Ing. Marty Soukupové, zástupkyně ředitelky,
VÝHRADNĚ v níže uvedených dnech a časech. Formulář přihlášky obdrží uchazeči na místě.

Přihlásit se ke zkoušce je možné i prostřednictvím osoby, která se prokáže úředně ověřenou plnou mocí od přihlašovaného.

UPOZORNĚNÍ: v prosinci 2019 pak bude nutné, aby si přihlášení uchazeči vyzvedli OSOBNĚ výpis z přihlášky. Termíny budou zveřejněny.

Den

Datum

Čas

Pondělí

25. 11. 2019

9:00 – 10:00

Středa

27. 11. 2019

15:00 – 16:00

Čtvrtek

28. 11. 2019

15:30 – 16:00

Pondělí

2. 12. 2019

15:00 – 16:00