U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Přijímací řízení 3leté obory

20.04.2022 00:00

Nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude zletilým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů umožněno 22. dubna 2022 od 8:00 do 12:00 hodin. Termín Vaší případné návštěvy si rezervujte na telefonním čísle 274 019 102 v úředních hodinách. 

 

Výsledky se zeřejní 22. dubna 2022 po 12:00 hodině. Dne 22. dubna 2022 od 12:00 do 18:00 hodin bude možné si v sekretariátu školy osobně vyzvednout rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu obor kuchař, číšník, kuchař-číšník, cukrář a zároveň odevzdat zápisový lístek. 
Další dny se rozhodnutí o přijetí vydává v úředních hodinách. Zápisový lístek se odevzdává do 6. května 2022.
 
ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ SE NEZASÍLÁ ČESKOU POŠTOU.