U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

TERMÍNY MATURITY JARO 2019

05.03.2019 13:18

Losování zadání k praktické maturitní zkoušce: 13. února 2019 

Odevzdání přehledu četby vyučujícímu LEV: 31. března 2018

Uzavření známek za 2. pololetí: 24. dubna 2019 (12:00 hodin)

Pedagogická rada: 25. dubna 2019 (15:15 hodin)

Vydávání vysvědčení za poslední ročník: 29. dubna 2019

 

Studijní volno – obor Gastronomie:

26. a 30. 4. 2019, 15. – 17. 5. 2019

 

Studijní volno – obor Podnikání:

26. a 30. 4. 2019, 15. – 17. 5. 2019

 

Společná část maturitní zkoušky

10. 4. 2019 Český jazyk a literatura Písemná práce 12:30

11. 4. 2019 Anglický jazyk Písemná práce 8:00

 2. 5. 2019 Matematika Didaktický test 8:00

 2. 5. 2019 Anglický jazyk Didaktický test 13:00

 3. 5. 2019 Český jazyk a literatura Didaktický test 8:00

20. - 23. 5. 2019 Český jazyk a literatura Ústní zkouška – dle harmonogramu

Anglický jazyk Ústní zkouška – dle harmonogramu

 

Profilová část maturitní zkoušky

Písemná část:

14. května 2019             obor Podnikání 8:00 Účetnictví

Praktická část:

3. – 4. dubna 2019         obor Gastronomie      dle harmonogramu 

13. května 2019             obor Podnikání          8:00

Ústní část:

20. - 23. května 2019    dle harmonogramu

 

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

30. května 2019 – Brožíkova síň Staroměstské radnice (čas bude upřesněn)

 

Přihlašování neúspěšných žáků k podzimnímu zkušebnímu období:  druhá polovina června 2019 – podrobnosti budou zveřejněny na webových stránkách školy

Maturity – JARO 2019