U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Testování žáků školy 29. 11. 2021

21.10.2021 09:54

Dle pokynu MŠMT  budou 29. listopadu 2021 žáci školy testováni na Covid 19.

- testování žáků teoretického vyučování bude probíhat 1. vyučovací hodinu
- testování žáků v odborném výcviku bude probíhat dle instrukcí učitele odborného výcviku
- testování se týká žáků, kteří nejsou očkováni a neprodělali v posledních 180 dnech Covid 19.