U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Upozornění pro žáky

25.03.2020 17:45

Připomínám žákům povinnost plnit zadané úkoly dle rozvrhu hodin po dobu krizového opatření vlády ohledně uzavření základních a středních škol.
 
Úkoly jsou průběžně klasifikovány.
 
Neplnění úkolů je považováno za porušování školního řádu a školského zákona a následkem může být nehodnocení nebo neprospěch za druhé pololetí školního roku 2019/2020.