U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Výsledky I. kolo

22.04.2022 12:00
Výsledky se zeřejní 22. dubna 2022 po 12:00 hodině. Dne 22. dubna 2022 od 12:00 do 18:00 hodin bude možné si v sekretariátu školy osobně vyzvednout rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu obor kuchař, číšník, kuchař-číšník, cukrář a zároveň odevzdat zápisový lístek. 
Další dny se rozhodnutí o přijetí vydává v úředních hodinách. Zápisový lístek se odevzdává do 6. května 2022.
 
ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ se nezasílá Českou poštou.
 
ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ byla odeslána doporučeně Českou poštou.