U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Výsledky přijímací řízení I. kolo obor Gastronomie a Podnikání

30.04.2018 16:01

Výsledky přijímacího řízení oboru Gastronomie a Podnikání

 

Seznam přijatých uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení

Obor Gastronomie

Obor Podnikání

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení

Obor Gastronomie

Obor Podnikání

VYDÁVÁNÍ   ROZHODNUTÍ - OBOR GASTRONOMIE A PODNIKÁNÍ

Dne 2. května 2018 (8:00 – 18:00 hodin) bude možné si osobně vyzvednout

rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu v sekretariátu školy a možnost odevzdat zápisový lístek (netýká se oboru Podnikání). Další dny se rozhodnutí o přijetí vydává v úředních hodinách. Zápisový lístek se odevzdává do 10 pracovních dnů, od zveřejnění výsledků.

Rozhodnutí o přijetí se NEZASÍLÁ PÍSEMNĚ.

Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou.