U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Výsledky přijímacího řízení oboru Gastronomie a Podnikání pro školní rok 2018/2019 - 1. kolo po náhradním termínu přijímací zkoušky

21.05.2018 10:44

Seznam přijatých uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení

Obor Gastronomie

Obor Podnikání

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení

Obor Gastronomie

Obor Podnikání

VYDÁVÁNÍ   ROZHODNUTÍ - OBOR GASTRONOMIE A PODNIKÁNÍ

Dne 21. května 2018  bude možné si osobně vyzvednout v úředních hodinách rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu v sekretariátu školy a možnost odevzdat zápisový lístek (netýká se oboru Podnikání). Další dny se rozhodnutí o přijetí vydává v úředních hodinách. Zápisový lístek se odevzdává do 10 pracovních dnů, od zveřejnění výsledků.

Rozhodnutí o přijetí se NEZASÍLÁ PÍSEMNĚ.

Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou.