U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO OBORY UKONČENÉ maturitní zkouškou

29.04.2022 11:33

Vážení zákonní zástupci a uchazeči,

pro dokončení přijímacího řízení Vám podáváme následující informace:

1. K potvrzení zájmu o vzdělávání na naší škole ve zvoleném oboru je potřeba odevzdat zápisový lístek. Zápisový lístek můžete odevzdávat hned, nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku je 13. květen 2022.

Obor Podnikání potvrzuje svůj úmysl se vzdělávat potvrzením o nástupu – formulář k vyzvednutí v sekretariátu školy.

  2. Zápisový lístek můžete odevzdat osobně ve Středním odborném učilišti gastronomie, U Krbu 521, Praha 10 v úředních hodinách, případně vhozením do schránky vedle vchodové branky do školy, nebo jej zaslat poštou na adresu Střední odborné učiliště gastronomie, U Krbu 521, 108 00 Praha 10. 

3. Informace k zahájení, organizaci a průběhu školního roku 2022/2023 obdržíte na informační schůzce, která se uskuteční v červnu – pozvánku obdržíte při odevzdání zápisového lístku.

 

Předběžný harmonogram informační schůzky:

21. června 2022 16:00  pro obor Gastronomie Plus

 

Pořadí všech uchazečů obor Gastronomie Plus

Pořadí přijatých uchazečů obor Gastronomie Plus

 

Podnikání pořadí všech uchazečů aktual.

Pořadí přijatých uchazečů obor Podnikání