U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Výsledky přijímacího řízení 1. kolo obory Cukrář, Kuchař - číšník

22.04.2020 10:28

 

Vážení rodiče a uchazeči,

 

na základě zveřejněného rozhodnutí byli uchazeči o vzdělání v učebních oborech přijati ke studiu na naší škole.


Pro dokončení přijímacího řízení Vám podáváme následující informace:
1. K potvrzení zájmu o vzdělávání na naší škole ve zvoleném oboru je potřeba odevzdat zápisový lístek. Zápisový lístek můžete odevzdávat hned, nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku bude po konání jednotných přijímacích zkoušek na maturitní obory. 

Pro uchazeče o střední vzdělání ve čtyřletých oborech vzdělání je termín pro odevzdání zápisového lístku tedy jednotný a to do 23. června 2020.

Termín 23. června 2020 platí jako nejzazší i pro obory vzdělání bez jednotné přijímací zkoušky.


2. Zápisový lístek můžete odevzdat osobně ve Středním odborném učilišti gastronomie, U Krbu 521, Praha 10 v pracovní dny po předchozí telefonické dohodě (Tel: 778 713 385), případně vhozením do schránky vedle vchodové branky do školy, nebo jej zaslat poštou na adresu Střední odborné učiliště gastronomie, U Krbu 521, 108 00 Praha 10.


3. Odevzdáním zápisového lístku nezaniká právo absolvovat přijímací řízení na maturitní obor, pokud jste jej zvolili jako druhou možnost.

 

4. Osobní vyzvednutí rozhodnutí o přijetí není nyní možné. Termín pro vyzvednutí rozhodnutí o přijetí bude upřesněn.

 

5. Uchazečům-cizincům, kteří mají v rámci přijímacího řízení absolvovat rozhovor, bude stanoven náhradní termín. Pro uchazeče/cizince jsou vyčleněna místa pro přijetí v případě, že splní všechna kritéria přijímacího řízení.

 

6. Informace k zahájení, organizaci a průběhu školního roku 2020/2021 obdržíte na informační schůzce, která se uskuteční po zrušení mimořádných opatření. Termín konání bude zveřejněn s předstihem.

 

Přijatí uchazeči