U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Výsledky přijímcího řízení

21.04.2021 08:39

pro všechny obory, budou zveřejněny 19. května 2021 po 8:00 hodině na webu školy a vývěsce školy. Nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů umožněno 18. května 2021 od 8 do 12 hodin. Vydávání rozhodnutí - dne 19. května 2021 (8:00 - 18:00 hodin) bude možné si osobně vyzvednout rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu v sekretariátu školy a zároveň odevzdat zápisový lístek. Další dny se rozhodnutí o přijetí vydává v úředních hodinách.

 

Rozhodnutí o přijetí se NEZASÍLÁ PÍSEMNĚ. Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou.