U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Výsledky voleb do školské rady

20.11.2017 12:03

Dne 15. listopadu 2017 byli zvoleni noví členové školské rady Středního odborného učiliště gastronomie, U Krbu 45/521, Praha 10.

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky:

1. Třešňák Jaroslav, zákonný zástupce žáka třídy K1.A

2. Kamarád Petr, zletilý žák třídy K3.B

 

Za pedagogické pracovníky:

1. Mgr. Pražská Martina

2. Mgr. Knězová Alena