U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Žáci, kteří patří do rizikové skupiny

23.05.2020 19:31

Žádáme žáky, kteří budou vykonávat zkoušku a patří podle kritérií vypsaných na Čestném prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění mezi osoby s rizikovými faktory, aby tuto skutečnost oznámili e-mailem třídnímu učiteli a v kopii zaslali e-mail na sekretariat@souukrbu.cz nejpozději do 27. 5. 2020.

 

Příloha - Čestné prohlášení pro vstup do školy ke stažení