U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

02.07.2019 08:35

Školní rok 2019/2020 začíná 2. září 2019

2. září 2019 - pondělí   

8:00 h.     1. ročníky oboru Cukrář a Číšník – jídelna

9:00  h.    1. ročníky oboru Kuchař a Kuchař číšník- jídelna

10:00 h.   1. ročníky oboru Gastronomie a Podnikání - jídelna                          

                                                                                                                                                  

1. ročníky se zúčastní nejdříve slavnostního zahájení ve školní jídelně.

Po jeho skončení odejdou se svými třídními učiteli do následujících učeben:

Třída

Čas

Učebna

Ukončení do

Třídní učitel

C1A

8:00 jídelna

B4

11:00

Ing. Holečková Ivana

C1B

8:00 jídelna

B3

11:00

Mgr. Fraňková Renata

Č1A

8:00 jídelna

B1

11:00

Mgr. Šmídová Kateřina

KČC1          obor cukrář

8:00 jídelna

C3

12:00

Mgr. Šrámková Irena

 

K1A

9:00 jídelna

C1

12:00

Mgr. Vašut Miroslav

K1C

9:00 jídelna

C4

12:00

Mgr. Weissgärber Dagmar

KČ1

9:00 jídelna

C2

12:00

Mgr. Sternová Jana

KČC1  obor kuchař -číšník

9:00 jídelna

C3

12:00

Mgr. Šrámková Irena

 

G1A

10:00 jídelna

D1

13:00

Ing. Jermářová Věra

P1A

10:00 jídelna

D3

13:00

Ing. Škoda Filip

P1B

10:00 jídelna

D2

13:00

RNDr. Kopová Ivana

 

Vyšší ročníky (2., 3., 4. ročník)

  • žáci zařazení do komplexní výuky SOU přijdou do školy ve 12:00 h.  (jídelna)
  • žáci ostatních pracovišť se dostaví na své pracoviště podle rozpisů odborného výcviku

-    P2.A se dostaví v 12:00 h. do učebny  C5 (Ing. Neradová Marie)

-    P2.B se dostaví v 12:00 h. do učebny C6 (Mgr. Knězová Alena)

SOU - komplexní výuka

Číšník

2. a 3. roč.

12:00 jídelna

pavilon B

Kuchař

2. a 3. roč.

12:00 jídelna

pavilon A

Cukrář

2. a 3. roč.

12:00 jídelna

pavilon B

Gastronomie

2. – 4. ročník

12:00 jídelna

C1, C2, C3, C4

3. září 2019 (úterý)

1. ročníky oboru Cukrář, Číšník, Kuchař, Kuchař - číšník

Žáci přijdou do školy v 8:00 hodin a shromáždí se ve školní jídelně. Zde bude provedeno rozdělení na pracoviště. Žáky si převezme učitel odborného výcviku, který s nimi provede ve škole instruktáž.

 

SOU – komplexní výuka

1. ročník

 

- Číšník

 

 

     8:00 h. - jídelna

 

 

pavilon A

 

- Kuchař

- Kuchař - číšník

- Cukrář

 

POZOR! Žáci SPV hotelu Inter-Continental a SPV Vinohrady do školy ráno nepůjdou.

                Dostaví se rovnou na pracoviště.

 

1. ročník oboru Gastronomie

Žáci přijdou do školy ve 12:00 do učebny D1 (Bc. Jančárková Jana).

Třídy oboru Podnikání

Výuka podle mimořádného rozvrhu.

 

2., 3. a 4. ročníky – všechny obory

Výuka podle mimořádného rozvrhu.

První dvě hodiny – třídnické práce.

3. hodina – úvodní hodina předmětu třídního učitele

 

Třída

Učebna

 

Třídnictví

C2A

B6

1. – 3. hodina

Mgr. Skůpová Ivana

C2B

B3

1. – 3. hodina

Neradová Gabriela

C3A

B5

1. – 3. hodina

Mgr. Kosová Helena

C3B

B4

1. – 3. hodina

Mgr. Kluchová Zina

Č2A

C5

1. – 3. hodina

Mgr. Dabrowská Václava

Č3B

B1

1. – 3. hodina

Ing. Mudrychová Jitka

K2A

B2

1. – 3. hodina

Mgr. Pražská Martina

K2B

C1

1. – 3. hodina

Mgr. Hnilicová Dana

K2D

C2

1. – 3. hodina

Bc. Jančárková Jana

K3A

D1

1. – 3. hodina

Mgr. Šedivý Jiří

K3.B

C4

1. – 3. hodina

Mgr. Hromířová Olga

KC3

D2

1. – 3. hodina

Ing. Kincl Roman

G2.A

C6

1. – 3. hodina

Mgr. Veidenthalrová Hana

G3.A

D3

1. – 3. hodina

Mgr. Hubená Luďka

G4.A

E1

1. – 3. hodina

Mgr. Pražáková Irena

P2.A

C3

4. – 6. hodina

Ing. Neradová Marie

P2.B

D3

4. – 6. hodina

Mgr. Knězová Alena

Všichni třídní učitelé seznámí žáky se školním řádem a bezpečnostními předpisy.

4. září 2019 (středa)

Začíná pro všechny ročníky vyučování podle rozvrhu.

Je to sudý týden, tzn., že třídy, které chodí do školy v tomto týdnu, se budou učit, ostatní třídy mají praktické vyučování na svých pracovištích.