U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Zahájení září 2022

03.08.2022 15:34

 

Organizace zahájení školního roku 2022/2023

Školní rok 2022/2023 začíná 1. září 2022 a končí 30. června 2023.

 

1. září 2022 (čtvrtek)

1. ročníky – jídelna školy

 

           8:00 h.           1. ročníky oboru Cukrář                                                                 slavnostní

           9:00 h.            1. ročníky oboru Kuchař, Číšník, Kuchař – číšník                         zahájení

          10:00 h.           1. ročníky oboru Gastronomie PLUS a Podnikání                        a třídnické práce

 

     Po slavnostním zahájení v jídelně školy odejdou žáci se svými třídními učiteli do učeben:

 

Třída

Čas

Učebna

Ukončení

Třídní učitel

C1A

 8:00

B1

11:00

Bc. Neradová Gabriela

C1B

 8:00

B3

11:00

Mgr. Fraňková Renata

C1D

 8:00

A6

11:00

Bc. Tiefenbach Marek

 

K1A

 9:00

B4

12:00

Mgr. Vašut Miroslav

K1B

 9:00

C5

12:00

Mgr. Knězová Alena

S1A

 9:00

C4

12:00

Mgr. Hnilicová Dana

S1B

 9:00

A2

12:00

Mgr. Šrámková Irena

SČ1A

 9:00

A3

     12:00

Ing. Škubalová Lenka

 

G1A

10:00

C2

13:00

Mgr. Šmídová Kateřina

G1B

10:00

C6

13:00

Mgr. Veidenthalerová Hana

P1A

10:30

C3

13:30

Ing. Neradová Marie

P1B

10:30

C1

13:30

Mgr. Weissgärber Dagmar

 

 

                                                                                                         

                                                                                   Vyšší ročníky (2., 3., 4. ročník)
 

-        Žáci zařazení do komplexní výuky SOU přijdou do školy ve 12:00 h. Rozdělení do učeben bude vyvěšeno v přízemí hlavní budovy.

-        Žáci ostatních pracovišť se dostaví na své pracoviště podle rozpisů odborného výcviku.

 

-    P2A se dostaví ve 12:00 h. do učebny C4 (Ing. F. Škoda) – třídnické práce do 15:00.

-    P2B se dostaví ve 12:00 h. do učebny C5 (RNDr. I. Kopová) – třídnické práce do 15:00.

 

 Postupující ročníky (kromě P2A a P2B)

 

- Číšník

2. a 3. roč.

 

12:00

 

 

 

Celý pavilon A, B, D, E

- Kuchař

2. a 3. roč.

 

12:00

- Cukrář

2. a 3. roč.

 

12:00

- Gastronomie

2. – 4. ročník

 

12:00

 

2. září 2022 (pátek)
 

1. ročníky oboru Cukrář, Číšník, Kuchař, Kuchař – číšník, Gastronomie PLUS

Žáci 1. ročníků se shromáždí v 8:00 v jídelně, kde budou rozděleni do skupin podle oborů
a učitelů odborného výcviku a s nimi se přesunou do učeben v pavilonech.

 

 

 

 

SOU – komplexní výuka

1. ročník

Číšník

 

 

8:00 – 10:45

 

 

pavilon A, B, C

 

Kuchař

Kuchař – číšník

Cukrář

Gastronomie PLUS

 

Třídy oboru Podnikání (1. i 2. ročník)

Výuka podle mimořádného rozvrhu.

 

2., 3. a 4. ročníky – všechny obory

Výuka podle mimořádného rozvrhu – třídnické práce

 

Třída

Učebna

Výuka

Třídnictví

C2A

B2

4. – 6. hod.

Mgr. Skůpová Ivana

C2B

A2

4. – 6. hod.

Ing. Bendová Barbora

C2C

B6

4. – 6. hod.

Mgr. Dabrowská Václava

C3A

B3

4. – 6. hod.

PhDr. Mgr. Šedivý Jiří

C3B

B4

4. – 6. hod.

Mgr. Kluchová Zina

Č2A

C5

4. – 6. hod.

Mgr. Sternová Jana

Č3B

B1

4. – 6. hod.

Mgr. Pražáková Irena

SK2A

C1

4. – 6. hod.

Bc. Jančárková Jana

K2B

A5

4. – 6. hod.

Ing. Budín Pavel

K3A

A6

4. – 6. hod.

Ing. Kincl Roman

K3B

A3

4. – 6. hod.

Mgr. Blažková Iva

S3B

C2

4. – 6. hod.

Mgr. Kosová Helena

G2A

E1

1. – 3. hod.

Mgr. Janovová Miroslava

G2B

D3

1. – 3. hod.

Mgr. Hubená Luďka

G3A

D2

1. – 3. hod.

Mgr. Hromířová Olga

G4A

D1

1. – 3. hod.

Ing. Jermářová Věra

P1A

C3

4. – 6. hod.

Ing. Neradová Marie

P1B

A1

4. – 6. hod.

Mgr. Weissgärber Dagmar

P2A

A4

4. – 6. hod.

Ing. Škoda Filip

P2B

B5

4. – 6. hod.

RNDr. Kopová Ivana

 

Všichni třídní učitelé seznámí žáky se školním řádem a bezpečnostními předpisy. Tuto skutečnost potvrdí třídní učitelé zápisem i s podpisy v třídní knize včetně data. Žáci, kteří nebyli přítomni první den ve škole, budou proškoleni bezprostředně po příchodu do školy a každý nepřítomný žák potvrdí dodatečné proškolení podpisem s datem.

 5. září 2022 (pondělí)

 

Začíná pro všechny ročníky vyučování podle rozvrhu.

Je to sudý týden, tzn. že třídy, které chodí do školy v tomto týdnu, se budou učit, ostatní třídy mají praktické vyučování na svých pracovištích.

 

 

Organizace zahájení školního roku 2022/2023

 

 

Školní rok 2022/2023 začíná 1. září 2022 a končí 30. června 2023.

 

1. září 2022 (čtvrtek)

1. ročníky – jídelna školy

 

           8:00 h.           1. ročníky oboru Cukrář

slavnostní

           9:00 h.            1. ročníky oboru Kuchař, Číšník, Kuchař – číšník                          zahájení

                                                                                                                                  a třídnické

          10:00 h.           1. ročníky oboru Gastronomie PLUS a Podnikání                          práce 

 

     Po slavnostním zahájení v jídelně školy odejdou žáci se svými třídními učiteli do učeben:

 

 

Třída

Čas

Učebna

Ukončení

Třídní učitel

C1A

 8:00

B1

11:00

Bc. Neradová Gabriela

C1B

 8:00

B3

11:00

Mgr. Fraňková Renata

C1D

 8:00

A6

11:00

Bc. Tiefenbach Marek

 

K1A

 9:00

B4

12:00

Mgr. Vašut Miroslav

K1B

 9:00

C5

12:00

Mgr. Knězová Alena

S1A

 9:00

C4

12:00

Mgr. Hnilicová Dana

S1B

 9:00

A2

12:00

Mgr. Šrámková Irena

SČ1A

 9:00

A3

     12:00

Ing. Škubalová Lenka

 

G1A

10:00

C2

13:00

Mgr. Šmídová Kateřina

G1B

10:00

C6

13:00

Mgr. Veidenthalerová Hana

P1A

10:30

C3

13:30

Ing. Neradová Marie

P1B

10:30

C1

13:30

Mgr. Weissgärber Dagmar

 

 

                                                                                                         

                                                                                     

 

Vyšší ročníky (2., 3., 4. ročník)
 

-        Žáci zařazení do komplexní výuky SOU přijdou do školy ve 12:00 h. Rozdělení do učeben bude vyvěšeno v přízemí hlavní budovy.

-        Žáci ostatních pracovišť se dostaví na své pracoviště podle rozpisů odborného výcviku.

 

-    P2A se dostaví ve 12:00 h. do učebny C4 (Ing. F. Škoda) – třídnické práce do 15:00.

-    P2B se dostaví ve 12:00 h. do učebny C5 (RNDr. I. Kopová) – třídnické práce do 15:00.

 

 

 

 

 

·      Postupující ročníky (kromě P2A a P2B)

 

- Číšník

2. a 3. roč.

 

12:00

 

 

 

Celý pavilon A, B, D, E

- Kuchař

2. a 3. roč.

 

12:00

- Cukrář

2. a 3. roč.

 

12:00

- Gastronomie

2. – 4. ročník

 

12:00

 

 

2. září 2022 (pátek)
 

1. ročníky oboru Cukrář, Číšník, Kuchař, Kuchař – číšník, Gastronomie PLUS

Žáci 1. ročníků se shromáždí v 8:00 v jídelně, kde budou rozděleni do skupin podle oborů
a učitelů odborného výcviku a s nimi se přesunou do učeben v pavilonech.

 

 

 

 

SOU – komplexní výuka

1. ročník

Číšník

 

 

8:00 – 10:45

 

 

pavilon A, B, C

 

Kuchař

Kuchař – číšník

Cukrář

Gastronomie PLUS

 

Třídy oboru Podnikání (1. i 2. ročník)

Výuka podle mimořádného rozvrhu.

 

2., 3. a 4. ročníky – všechny obory

Výuka podle mimořádného rozvrhu – třídnické práce

 

 

 

Třída

Učebna

Výuka

Třídnictví

C2A

B2

4. – 6. hod.

Mgr. Skůpová Ivana

C2B

A2

4. – 6. hod.

Ing. Bendová Barbora

C2C

B6

4. – 6. hod.

Mgr. Dabrowská Václava

C3A

B3

4. – 6. hod.

PhDr. Mgr. Šedivý Jiří

C3B

B4

4. – 6. hod.

Mgr. Kluchová Zina

Č2A

C5

4. – 6. hod.

Mgr. Sternová Jana

Č3B

B1

4. – 6. hod.

Mgr. Pražáková Irena

SK2A

C1

4. – 6. hod.

Bc. Jančárková Jana

K2B

A5

4. – 6. hod.

Ing. Budín Pavel

K3A

A6

4. – 6. hod.

Ing. Kincl Roman

K3B

A3

4. – 6. hod.

Mgr. Blažková Iva

 

 

Třída

Učebna

Výuka

Třídnictví

S3B

C2

4. – 6. hod.

Mgr. Kosová Helena

G2A

E1

1. – 3. hod.

Mgr. Janovová Miroslava

G2B

D3

1. – 3. hod.

Mgr. Hubená Luďka

G3A

D2

1. – 3. hod.

Mgr. Hromířová Olga

G4A

D1

1. – 3. hod.

Ing. Jermářová Věra

P1A

C3

4. – 6. hod.

Ing. Neradová Marie

P1B

A1

4. – 6. hod.

Mgr. Weissgärber Dagmar

P2A

A4

4. – 6. hod.

Ing. Škoda Filip

P2B

B5

4. – 6. hod.

RNDr. Kopová Ivana

 

Všichni třídní učitelé seznámí žáky se školním řádem a bezpečnostními předpisy. Tuto skutečnost potvrdí třídní učitelé zápisem i s podpisy v třídní knize včetně data. Žáci, kteří nebyli přítomni první den ve škole, budou proškoleni bezprostředně po příchodu do školy a každý nepřítomný žák potvrdí dodatečné proškolení podpisem s datem.

 

 

5. září 2022 (pondělí)

 

Začíná pro všechny ročníky vyučování podle rozvrhu.

 

Je to sudý týden, tzn. že třídy, které chodí do školy v tomto týdnu, se budou učit, ostatní třídy mají praktické vyučování na svých pracovištích.