U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro obory ukončené maturitní zkouškou

Vážení zákonní zástupci a uchazeči,

pro dokončení přijímacího řízení Vám podáváme následující informace:

1. K potvrzení zájmu o vzdělávání na naší škole ve zvoleném oboru je potřeba odevzdat zápisový lístek. Zápisový lístek můžete odevzdávat hned, nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku je 13. květen 2022.

Obor Podnikání potvrzuje svůj úmysl se vzdělávat potvrzením o nástupu – formulář k vyzvednutí v sekretariátu školy.

  2. Zápisový lístek můžete odevzdat osobně ve Středním odborném učilišti gastronomie, U Krbu 521, Praha 10 v úředních hodinách, případně vhozením do schránky vedle vchodové branky do školy, nebo jej zaslat poštou na adresu Střední odborné učiliště gastronomie, U Krbu 521, 108 00 Praha 10. 

3. Informace k zahájení, organizaci a průběhu školního roku 2022/2023 obdržíte na informační schůzce, která se uskuteční v červnu – pozvánku obdržíte při odevzdání zápisového lístku.

 

Předběžný harmonogram informační schůzky:

21. června 2022 16:00  pro obor Gastronomie Plus

 

Pořadí všech uchazečů obor Gastronomie Plus

Pořadí přijatých uchazečů obor Gastronomie Plus

 

Podnikání pořadí všech uchazečů aktual.

Pořadí přijatých uchazečů obor Podnikání


– 3leté učební obory Kuchař, Číšník, Kuchař – číšník, Cukrář

 

Vážení zákonní zástupci a uchazeči,

pro dokončení přijímacího řízení Vám podáváme následující informace:

1. K potvrzení zájmu o vzdělávání na naší škole ve zvoleném oboru je potřeba odevzdat zápisový lístek. Zápisový lístek můžete odevzdávat hned, nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku je 6. květen 2022.

 
2. Zápisový lístek můžete odevzdat osobně ve Středním odborném učilišti gastronomie, U Krbu 521, Praha 10 v úředních hodinách, případně vhozením do schránky vedle vchodové branky do školy, nebo jej zaslat poštou na adresu Střední odborné učiliště gastronomie, U Krbu 521, 108 00 Praha 10. 

 

3. Informace k zahájení, organizaci a průběhu školního roku 2022/2023 obdržíte na informační schůzce, která se uskuteční v červnu – pozvánku obdržíte při odevzdání zápisového lístku.

Předběžný harmonogram informačních schůzek:

20. června 2022 16:00 Kuchař - číšník

                           17:00 Kuchař - číšník

21. června 2022 16:00 Gastronomie +,

                                  Číšník

21. června 2022 17:00 Kuchař

22. června 2022 16:00 Cukrář

                          17:00 Cukrář

 

Výsledky přijímacího řízení oborů s výučním listem Kuchař - číšník a Cukrář.

 

Pořadí všech uchazečů obor Kuchař

Pořadí přijatých uchazečů obor Kuchař

 

Pořadí všech uchazečů obor Číšník

Pořadí přijatých uchazečů obor Číšník

 

Pořadí všech uchazečů obor Kuchař - číšník

Pořadí přijatých uchazečů obor Kuchař - číšník

 

Pořadí všech uchazečů obor Cukrář

Pořadí přijatých uchazečů obor Cukrář