U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Výsledky přijímacího řízení oboru Kuchař, Číšník a Gastronomie - 2. kolo

29.05.2018 16:30

budou zveřejněny 30. května 2018 na webu školy a vývěsce školy. Nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů umožněno 29. května 2018.

Výsledky přijímacího řízení - 2. kolo pro obor kuchař, číšník a gastronomie.

Seznam přijatých uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení

Obor Gastronomie

Obor Kuchař

Obor Číšník

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení

Obor Gastronomie

Obor Kuchař

Obor Číšník

VYDÁVÁNÍ   ROZHODNUTÍ - OBOR KUCHAŘ, CUKRÁŘ a ČÍŠNÍK

Dne 30. května 2018 (8:00 – 16:00 hodin) bude možné si osobně vyzvednout

rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu v sekretariátu školy a možnost odevzdat zápisový lístek. Další dny se rozhodnutí o přijetí vydává v úředních hodinách. Zápisový lístek se může odevzdat nejpozději do 13. června 2018 opět v úředních hodinách.

Rozhodnutí o přijetí se NEZASÍLÁ PÍSEMNĚ.

Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou.