U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

budou zveřejněny 23. května 2019 po 15:00 hodině na webu školy a vývěsce školy. Nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů umožněno 23. května 2019 8:00 - 10:00.

VYDÁVÁNÍ   ROZHODNUTÍ - OBOR KUCHAŘ - ČÍŠNÍK, GASTRONOMIE a PODNIKÁNÍ

Dne 24. května 2019 (8:00 – 16:00 hodin) bude možné si osobně vyzvednout

rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu v sekretariátu školy a možnost odevzdat zápisový lístek. Další dny se rozhodnutí o přijetí vydává v úředních hodinách. Zápisový lístek se může odevzdat nejpozději do 6. června 2019 opět v úředních hodinách.

Rozhodnutí o přijetí se NEZASÍLÁ PÍSEMNĚ.

Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou.