U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Učebnice, sešity a pomůcky pro školní rok 2022/2023

Obor 29-54-H/01 Cukrář

 

1. ročník – třída C1

Předmět

Učebnice, sešity, pomůcky

Český jazyk a lit.

N. Kvítková, I. Helclová, Čeština pro učební obory středních odborných

učilišť, SPN,

3. upravené vydání

 

J. Soukal, Čítanka pro tříleté učební obory středních odborných učilišť, SPN,

3. vydání

1.Cizí jazyk

Anglický jazyk

Maturita Solutions 3rd Edition Elementary Student´s Book Czech Edition           

Maturita Solutions 3rd Edition Elementary Workbook Czech Edition 

NÁKUP UČEBNIC LZE USKUTEČNIT I ONLINE

PŘES BRIDGEBOOKS.CZ.

NEBO POMOCÍ SLEVOVÉHO KUPONU V PRODEJNĚ

OXFORD BOOK SHOP – MEGABOOKS. 

Člověk a společnost

Vyučující zadá nákup učebnic v září

Matematika

 

 

Matematika pro SOU 1 (čísla výrazy a počítání s nimi),

autor Marková Kateřina a kol, ISBN 978-80-7358-340-8

Matematika pro SOU 3(planimetrie a trigonometrie),

autor Květoňová Martina, ISBN 978-80-7358-342-2

Doporučujeme, aby si žáci koupili všechny 4 díly už do prvního ročníku

Školní kalkulačka bez grafického režimu

Chemie

Základy přírodovědného vzdělávání pro SOŠ a SOU /chemie/, V.Pumpr,

M.Adamec, ….., nakl.Fortuna

Profesní etika

--

Tělesná výchova

sportovní oblečení a sportovní obuv - jednu na ven a jednu

čistou do tělocvičny

Informatika a komunik.

--

Ekonomika

Materiály dle doporučení vyučujícího

Nauka o surovinách

Suroviny pro učební obor cukrář, 5.vydání,  Bláha, Kopová, Šrek

Odborné kreslení a dekorace

Výuka dle materiálů vučujícího

Stroje a zařízení

Výuka dle materiálů vučujícího

Cukrářská technologie

Cukrářská technologie, autor: Alena Pulpánová 2013

 

 

Odborný výcvik

Pracovní sešit odborného výcviku - elektronický

Cukrářská technologie, autor: Alena Pulpánová 2013

Poznámka:    ***  - zajistí škola hromadnou objednávkou

                              

2. ročník – třída C2

Předmět

Učebnice, sešity, pomůcky

 

 

Český jazyk a lit.

Čeština pro učební obory SOU, N.Kvítková, I.Helclová, SPN

 

Čítanka  pro  tříleté učební obory SOU, J.Soukal, SPN

1.Cizí jazyk

Anglický jazyk

 

Maturita Solutions 3rd Edition Elementary Student´s Book Czech Edition           

Maturita Solutions 3rd Edition Elementary Workbook Czech Edition

NÁKUP UČEBNIC LZE USKUTEČNIT I ONLINE PŘES

BRIDGEBOOKS.CZ.

NEBO POMOCÍ SLEVOVÉHO KUPONU V PRODEJNĚ

OXFORD BOOK SHOP – MEGABOOKS. 

Pracovní listy na SAJ **

Člověk a společnost

Občanská nauka pro SOU, V.Dudák, SPN

Matematika

 

Matematika pro SOU 1 (čísla výrazy a počítání s nimi),

autor Marková Kateřina a kol, ISBN 978-80-7358-340-8

Matematika pro SOU 2 (Rovnice a nerovnice, funkce), autor Marková Kateřina,

ISBN 978-80-7358-341-5

Školní vědecká kalkulačka bez grafického režimu

Fyzika

--

Tělesná výchova

sportovní oblečení a sportovní obuv - jednu na ven a jednu čistou do tělocvičny

Informatika a komunik.

--

Ekonomika

Materiály dle doporučení vyučujícího

Nauka o surovinách

Suroviny pro učební obor cukrář, 5.vydání,  Bláha, Kopová, Šrek

Cukrářské práce

 

Cukrářská výroba

Cukrářská technologie, autor: Alena Pulpánová

Odborný výcvik

Pracovní sešit odborného výcviku - elektronický

Cukrářská technologie, autor: Alena Pulpánová 2013

Poznámka:   ***  - zajistí škola hromadnou objednávkou

                       **   -  žáci vyčkají na pokyny učitele AJ 

                        

3. ročník – třída C3

 

 

Předmět

Učebnice, sešity, pomůcky

 

 

Český jazyk a lit.

Čeština pro učební obory SOU, N.Kvítková, I.Helclová, SPN

 

Čítanka  pro  tříleté učební obory SOU, J.Dudák, SPN

1.Cizí jazyk

Anglický jazyk

Maturita Solutions 3rd Edition Elementary Student´s Book Czech Edition           

Maturita Solutions 3rd Edition Elementary Workbook Czech Edition

NÁKUP UČEBNIC LZE USKUTEČNIT I ONLINE PŘES

BRIDGEBOOKS.CZ.

NEBO POMOCÍ SLEVOVÉHO KUPONU V PRODEJNĚ

OXFORD BOOK SHOP – MEGABOOKS. 

 

Pracovní listy na SAJ **

Člověk a společnost

Občanská nauka pro SOU, V.Dudák, SPN

Matematika

Matematika pro SOU 2 (rovnice a nerovnice, funkce),

autor Marková Kateřina, ISBN 978-80-7358-341-5

Matematika pro SOU 4 (stereometrie, práce s daty), autor Květoňová Martina,

ISBN 978-80-7358-343-9

 

Školní vědecká kalkulačka bez grafického režimu

Tělesná výchova

sportovní oblečení a sportovní obuv - jednu na ven a jednu čistou do tělocvičny

Informatika a komunik.

 

Ekonomika

Materiály dle doporučení vyučujícího

Nauka o surovinách

Suroviny pro učební obor cukrář,  Bláha, Kopová, Šrek

Cukrářské práce

 

Cukrářská výroba

Cukrářská technologie, autor: Alena Pulpánová 2013

Odborný výcvik

Pracovní sešit odborného výcviku - elektronický

Cukrářská technologie, autor: Alena Pulpánová 2013

Poznámka:    ***  - zajistí škola hromadnou objednávkou

                         **   -  žáci vyčkají na pokyny učitele AJ