U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Učebnice, sešity a pomůcky pro školní rok 2020/2021

Obor 29-54-H/01 Cukrář

 

1. ročník – třída C1

Předmět

Učebnice, sešity, pomůcky

Český jazyk a lit.

N. Kvítková, I. Helclová, Čeština pro učební obory středních odborných učilišť, SPN,

3. upravené vydání

 

J. Soukal, Čítanka pro tříleté učební obory středních odborných učilišť, SPN,

3. vydání

1.Cizí jazyk

Anglický jazyk

Maturita Solutions 3rd Edition Elementary Student´s Book Czech Edition           

Maturita Solutions 3rd Edition Elementary Workbook Czech Edition 

NÁKUP UČEBNIC LZE USKUTEČNIT I ONLINE PŘES BRIDGEBOOKS.CZ.

NEBO POMOCÍ SLEVOVÉHO KUPONU V PRODEJNĚ OXFORD BOOK SHOP – MEGABOOKS. 

Člověk a společnost

Vyučující zadá nákup učebnic v září

Matematika

 

 
Matematika pro 2leté a 3leté učební obory SOU 1, E. Calda

Školní kalkulačka bez grafického režimu

Chemie

Základy přírodovědného vzdělávání pro SOŠ a SOU /chemie/, V.Pumpr, M.Adamec, ….., nakl.Fortuna

Profesní etika

--

Tělesná výchova

sportovní oblečení a sportovní obuv - jednu na ven a jednu

čistou do tělocvičny

Informatika a komunik.

--

Ekonomika

Materiály dle doporučení vyučujícího

Nauka o surovinách

Suroviny pro učební obor cukrář, 5.vydání,  Bláha, Kopová, Šrek

Odborné kreslení

Odborné kreslení, Stejskalová, Míšek, SNTL nebo autorka Pavlína Klopfštoková

Odborné kreslení pro učební obor cukrář, cukrářka   autoři- Stejskalová, Míšek vyd. Informatorium

nebo Odborné kreslení pro obor vzdělavaní cukrář autor - P. Klopfštoková

Provoz v potravinářství

Stroje a zařízení pro učební obory cukrář a pekař, Doležal, Kadlec, vyd. Informatorium

Cukrářská výroba

Cukrářská výroba 1, Bláha, Conková, Kadlec, vyd. Informatorium

 

 

Odborný výcvik

Pracovní sešit odborného výcviku (asi 100,- Kč)*

Poznámka:    ***  - zajistí škola hromadnou objednávkou

                               *- žáci obdrží od učitele OV

2. ročník – třída C2

Předmět

Učebnice, sešity, pomůcky

 

 

Český jazyk a lit.

Čeština pro učební obory SOU, N.Kvítková, I.Helclová, SPN

 

Čítanka  pro  tříleté učební obory SOU, J.Soukal, SPN

1.Cizí jazyk

Anglický jazyk

 

Maturita Solutions 3rd Edition Elementary Student´s Book Czech Edition           

Maturita Solutions 3rd Edition Elementary Workbook Czech Edition

NÁKUP UČEBNIC LZE USKUTEČNIT I ONLINE PŘES BRIDGEBOOKS.CZ.

NEBO POMOCÍ SLEVOVÉHO KUPONU V PRODEJNĚ OXFORD BOOK SHOP – MEGABOOKS. 

Pracovní listy na SAJ **

Člověk a společnost

Občanská nauka pro SOU, V.Dudák, SPN

Matematika

 

Matematika pro 2leté a 3leté učeb.obory SOU 1a 2, E.Calda, nakl. Prometheus

Školní vědecká kalkulačka bez grafického režimu

Fyzika

--

Tělesná výchova

sportovní oblečení a sportovní obuv - jednu na ven a jednu čistou do tělocvičny

Informatika a komunik.

--

Ekonomika

Materiály dle doporučení vyučujícího

Nauka o surovinách

Suroviny pro učební obor cukrář, 5.vydání,  Bláha, Kopová, Šrek

Cukrářské práce

 

Cukrářská výroba

Cukrářská výroba 2, Bláha, Conková, Kadlec, vyd. Informatorium

Odborný výcvik

Pracovní sešit odborného výcviku (asi 100,- Kč)*

Poznámka:   ***  - zajistí škola hromadnou objednávkou

                       **   -  žáci vyčkají na pokyny učitele AJ 

                          *  -  žáci obdrží od učitele OV

3. ročník – třída C3

 

 

Předmět

Učebnice, sešity, pomůcky

 

 

Český jazyk a lit.

Čeština pro učební obory SOU, N.Kvítková, I.Helclová, SPN

 

Čítanka  pro  tříleté učební obory SOU, J.Dudák, SPN

1.Cizí jazyk

Anglický jazyk

pokračují v učebnici i Portfoliu New Horizons 2, Student´s Book, Workbook 2, Oxford University Press

časopis GATE

 

Pracovní listy na SAJ **

Člověk a společnost

Občanská nauka pro SOU, V.Dudák, SPN

Matematika

Matematika pro 2leté a 3leté učeb.obory SOU 2 a 3, E.Calda, nakl. Prometheus

 

Školní vědecká kalkulačka bez grafického režimu

Tělesná výchova

sportovní oblečení a sportovní obuv - jednu na ven a jednu čistou do tělocvičny

Informatika a komunik.

 

Ekonomika

Materiály dle doporučení vyučujícího

Nauka o surovinách

Suroviny pro učební obor cukrář,  Bláha, Kopová, Šrek

Cukrářské práce

 

Cukrářská výroba

Cukrářská výroba 3, Bláha, Conková, Kadlec, vyd. Informatorium

Odborný výcvik

Pracovní sešit odborného výcviku (asi 100,- Kč)*

Poznámka:    ***  - zajistí škola hromadnou objednávkou

                         **   -  žáci vyčkají na pokyny učitele AJ    

                               *-   žáci obdrží od učitele OV