U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Učebnice, sešity a pomůcky pro školní rok 2017/2018

Obor 29-54-H/01 Cukrář

 

1. ročník – třída C1

Předmět

Učebnice, sešity, pomůcky

Český jazyk a lit.

N. Kvítková, I. Helclová, Čeština pro učební obory středních odborných učilišť, SPN,

3. přepracované vydání, 2016

 

J. Soukal, Čítanka pro tříleté učební obory středních odborných učilišť, SPN,

3. přepracované vydání, 2016

1.Cizí jazyk

Anglický jazyk

New Horizons 2 - Student´s Book,   Workbook 2,

Oxford University Press

Člověk a společnost

Občanská nauka pro SOU, V.Dudák, SPN

Matematika

 

Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ, Hudcová, Kubíčková

Školní kalkulačka bez grafického režimu (asi 350,- Kč), CASIO FX 350 ES PLUS

Základy přírodních věd

Základy přírodovědného vzdělávání pro SOŠ a SOU /chemie/,

V.Pumpr, M.Adamec, ….., nakl.Fortuna

Profesní etika

 

Tělesná výchova

sportovní oblečení a sportovní obuv - jednu na ven a jednu

čistou do tělocvičny

Informatika a komunik.

 

Ekonomika

Materiály dle doporučení vyučujícího

Nauka o surovinách

Suroviny pro učební obor cukrář, 5.vydání,  Bláha, Kopová, Šrek

Odborné kreslení

Odborné kreslení, Stejskalová, Míšek, SNTL

Provoz v potravinářství

 

Cukrářská výroba

Cukrářská výroba 1, Bláha, Conková, Kadlec, vyd. Informatorium

 

 

Odborný výcvik

Pracovní sešit odborného výcviku (asi 100,- Kč)*

Poznámka:    ***  - zajistí škola hromadnou objednávkou

                               *- žáci obdrží od učitele OV

2. ročník – třída C2

Předmět

Učebnice, sešity, pomůcky

 

 

Český jazyk a lit.

Čeština pro učební obory SOU, N.Kvítková, I.Helclová, SPN

 

Čítanka  pro  tříleté učební obory SOU, J.Soukal, SPN

1.Cizí jazyk

Anglický jazyk

 

Horizons 2 - Student´s Book,  Workbook 2, Oxford University Press

Pracovní listy na SAJ **

Člověk a společnost

Občanská nauka pro SOU, V.Dudák, SPN

Matematika

 

Matematika pro 2leté a 3leté učeb.obory SOU 1a 2, E.Calda, nakl. Prometheus

Školní vědecká kalkulačka bez grafického režimu (asi 350,- Kč)

CASIO FX 350 ES PLUS

Základy přírodních věd

Doporučeno - Tabulky – souhrn fyziky pro SŠ

Tělesná výchova

sportovní oblečení a sportovní obuv - jednu na ven a jednu čistou do tělocvičny

Informatika a komunik.

 

Ekonomika

Materiály dle doporučení vyučujícího

Nauka o surovinách

Suroviny pro učební obor cukrář, 5.vydání,  Bláha, Kopová, Šrek

Cukrářské práce

 

Cukrářská výroba

Cukrářská výroba 2, Bláha, Conková, Kadlec, vyd. Informatorium

Odborný výcvik

Pracovní sešit odborného výcviku (asi 100,- Kč)*

Poznámka:   ***  - zajistí škola hromadnou objednávkou

                       **   -  žáci vyčkají na pokyny učitele AJ 

                          *  -  žáci obdrží od učitele OV

3. ročník – třída C3

 

 

Předmět

Učebnice, sešity, pomůcky

 

 

Český jazyk a lit.

Čeština pro učební obory SOU, N.Kvítková, I.Helclová, SPN

 

Čítanka  pro  tříleté učební obory SOU, J.Dudák, SPN

1.Cizí jazyk

Anglický jazyk

Horizons 2 - Student´s Book,  Workbook 2, Oxford University Press

 

Pracovní listy na SAJ **

Člověk a společnost

Občanská nauka pro SOU, V.Dudák, SPN

Matematika

Matematika pro 2leté a 3leté učeb.obory SOU 2 a 3, E.Calda, nakl. Prometheus

 

Školní vědecká kalkulačka bez grafického režimu (asi 350,- Kč)

 

CASIO FX 350 ES PLUS

Tělesná výchova

sportovní oblečení a sportovní obuv - jednu na ven a jednu čistou do tělocvičny

Informatika a komunik.

 

Ekonomika

Ekonomika pro SOU a SOŠ,Jana Porvichová,  nakl.EDUKO

Nauka o surovinách

Suroviny pro učební obor cukrář,  Bláha, Kopová, Šrek

Cukrářské práce

 

Cukrářská výroba

Cukrářská výroba 3, Bláha, Conková, Kadlec, vyd. Informatorium

Odborný výcvik

Pracovní sešit odborného výcviku (asi 100,- Kč)*

Poznámka:    ***  - zajistí škola hromadnou objednávkou

                         **   -  žáci vyčkají na pokyny učitele AJ    

                               *-   žáci obdrží od učitele OV