U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Učebnice, sešity a pomůcky pro školní rok 2022/2023

Obor 65-41-L/01 Gastronomie PLUS

1. ročník – třída G1

Předmět

Učebnice, sešity, pomůcky

Český jazyk

Komunikace v českém jazyce pro střední školy – Učebnice, nakl. DIDAKTIS

Komunikace v českém jazyce pro střední školy – Pracovní sešit, nakl. DIDAKTIS

Literární a estetická výchova

NOVÁ Literatura pro střední školy 1, učebnice 1, nakl. Didaktis

NOVÁ Literatura prostřední školy 1, pracovní sešit 1, nakl. Didaktis

1.Cizí jazyk

Anglický jazyk

Maturita Solutions 3rd Edition Elementary Student´s Book Czech Edition           

Maturita Solutions 3rd Edition Elementary Workbook Czech Edition 


NÁKUP UČEBNIC LZE USKUTEČNIT I ONLINE PŘES BRIDGEBOOKS.CZ.

NEBO POMOCÍ SLEVOVÉHO KUPONU V PRODEJNĚ OXFORD BOOK SHOP – MEGABOOKS. 

 

Německý jazyk

je vyučován od 2. ročníku

Základy společenských věd

--

Profesní etika

--

Matematika

 

a.      Autor: RNDr. Peter Krupka

Matematika pro střední školy 1. díl – pracovní sešit

Zkrácená verze   ZÁKLADNÍ POZNATKY

b.      Autor: Mgr. Marie Chadimová

 Matematika pro střední školy 2. díl – pracovní sešit

Zkrácená verze   VÝRAZY, ROVNICE, NEROVNICE

c.      Autor: RNDr. Dana Gazárková

Matematika pro střední školy 3. díl – pracovní sešit

Zkrácená verze  PLANIMETRIE

Školní kalkulačka bez grafického režimu

Chemie

Chemie pro SOŠ a SOU nechemického zaměření, Blažek, Fabini, SPN

Biologie a ekologie Chemie pro SOŠ a SOU nechemického zaměření, Blažek, Fabini, SPN
Doporučená literatura: Základy ekologie, Danuše Kvasničková

Tělesná výchova

sportovní oblečení a sportovní obuv - jednu na ven a jednu čistou do tělocvičny

Informatika a komunikace

---

Ekonomika

Ekonomika nejen k maturitě, Petr Klínský, Otto Münch, rok vydání 2022

 nakl. EDUKO ***

Výroba pokrmů

Kulinářské umění – licence elektronické učebnice na celou dobu studia zajistí škola

hromadnou objednávkou – 1200,- Kč ***  (více na www.kulinarskeumeni.cz)

Nauka o výživě

---

Technika odbytu

Stolničení – Gustav Salač, nakladatelství Fortuna

Provoz v gastronomii

---

Odborný výcvik

Pracovní sešit odborného výcviku - elektronický

Receptury teplých pokrmů, Jaroslav Runštuk a kolektiv

 

 Poznámka:    ***    zajistí škola hromadnou objednávkou v září

                        **    žáci vyčkají na pokyny učitele AJ 

                         *    žáci obdrží od učitele OV

2. ročník – třída G2

Předmět

Učebnice, sešity, pomůcky

Český jazyk

Komunikace v českém jazyce pro střední školy – Učebnice, nakl. DIDAKTIS

Komunikace v českém jazyce pro střední školy – Pracovní sešit, nakl. DIDAKTIS

Literární a estetická výchova

NOVÁ Literatura pro střední školy 2, učebnice, nakl. Didaktis

NOVÁ Literatura prostřední školy 2, pracovní sešit, nakl. Didaktis

1.Cizí jazyk

Anglický jazyk

Maturita Solutions 3rd Edition Pre-Intermediate Student´s Book Czech Edition           

Maturita Solutions 3rd Edition Pre-Intermediate Workbook Czech Edition 

 

Pracovní listy na SAJ **

Německý jazyk

Super! 1, nakl. Hueber ***

zajistí škola hromadnou objednávkou v září 2022

Více zde: https://www.souukrbu.cz/zaci-a-rodice/ucebnice/

 

 

Základy společenských věd

--

Základy práva

Právo pro střední školy, R.Ryska, nakl.Eduko ***

Fyzika

--

   

Matematika

  1. Autor: Mgr. Marie Chadimová

 Matematika pro střední školy 2. díl – pracovní sešit

Zkrácená verze   VÝRAZY, ROVNICE, NEROVNICE

  1. Autor: Mgr. Magda Králová

Matematika pro střední školy 4. díl – pracovní sešit

Zkrácená verze     FUNKCE I

  1. Autor: RNDr. Čeněk Kodejška

 Matematika pro střední školy 5. díl – pracovní sešit

Zkrácená verze   FUNKCE II

Školní vědecká kalkulačka bez grafického režimu

Tělesná výchova

sportovní oblečení a sportovní obuv - jednu na ven a jednu čistou do tělocvičny

Informatika a komunikace

 

Ekonomika

Ekonomika nejen k maturitě, Petr Klínský, Otto Münch, rok vydání 2018

 nakl. EDUKO ***

Nauka o výživě

 

Výroba pokrmů

Kulinářské umění

Technika odbytu

Stolničení – Gustav Salač, nakladatelství Fortuna

Odborný výcvik

Pracovní sešit odborného výcviku - elektronický

Receptury teplých pokrmů, Jaroslav Runštuk a kolektiv

 

 Poznámka:    ***    zajistí škola hromadnou objednávkou v září

                        **    žáci vyčkají na pokyny učitele AJ 

                     

3. ročník – třída G3

Předmět

Učebnice, sešity, pomůcky

Český jazyk

Učebnice českého jazyka pro SŠ – mluvnice,I.Martinec, J.M.Tušková, L.Zimová, Nakl.Fraus

Literární a estetická výchova

NOVÁ Literatura pro střední školy 3, učebnice, nakl. Didaktis

NOVÁ Literatura prostřední školy 3, pracovní sešit 1, nakl. Didaktis

Anglický jazyk

Maturita Solutions 3rd Edition Intermediate Student´s Book Czech Edition           

Maturita Solutions 3rd Edition Intermediate Workbook Czech Edition 

 

časopis Bridge ***

 

Pracovní lity na SAJ **

Německý jazyk

Super! 1, nakl. Hueber

 

Deutsch für deinen Job, Deane, Staňková, nakl.Fraus

Základy spol.věd

 

Základy přírodních věd

Chemie pro SOŠ a SOU nechemického zaměření, Blažek, Fabini

Doporučená literatura: Základy ekologie, Danuše Kvasničková

Matematika

a.      Autor: Mgr. Ivana Šubrtová

Matematika pro střední školy 6. díl – pracovní sešit

Zkrácená verze   STEREOMETRIE

b.      Autor: RNDr. Martina Květoňová a RNDr. Ivana Janů a kol.

Matematika pro střední školy 8. díl – pracovní sešit

Zkrácená verze  KOMBINATORIKA, PRAVDĚPODOBNOST, STATISTIKA

c.      Autor: Mgr. Milan Navrátil

Matematika pro střední školy 9. díl – pracovní sešit

Zkrácená verze  POSLOUPNOSTI, ŘADY, FINANČNÍ MATEMATIKA

Školní vědecká kalkulačka bez grafického režimu

Tělesná výchova

sportovní oblečení a sportovní obuv - jednu na ven a jednu čistou do tělocvičny

Informatika a kom.

 

Ekonomika

Ekonomika nejen k maturitě, Petr Klínský, Otto Münch, rok vydání 2017

 nakl. EDUKO ***

Evidence hospodaření

dle doporučení vyučujícího

Marketing služeb

dle doporučení vyučujícího

Nauka o výživě

 

Technika odbytu

Stolničení – Gustav Salač, nakladatelství Fortuna

Provoz v gastronomii

 

Výroba pokrmů

Kulinářské umění

Odborný výcvik

Pracovní sešit odborného výcviku - elektronický

Receptury teplých pokrmů, Jaroslav Runštuk a kolektiv

 

Poznámka:     ***    zajistí škola hromadnou objednávkou v září

                        **    žáci vyčkají na pokyny učitele AJ 

                      

4. ročník – třída G4

Předmět

Učebnice, sešity, pomůcky

Český jazyk

výuka dle materiálů vyučujícího

Literární a

estetická výchova

NOVÁ Literatura prostřední školy 3, pracovní sešit 2, nakl. Didaktis

Anglický jazyk

Maturita Solutions 3rd Edition Intermediate Student´s Book Czech Edition           

Maturita Solutions 3rd Edition Intermediate Workbook Czech Edition

 

časopis Bridge***

Německý jazyk

D.Kettnerová, L.Tesařová: Deutsch eins, zwei 1,  Nakl.Fraus

 

Deutsch für deinen Job, Deane, Staňková, nakl.Fraus

Matematika

Matika pro spolužáky - Posloupnosti a řady - učebnice a pracovní sešit, M. Liška,

T. Valenta, L. Král a kol.

Matika pro spolužáky - Analytická geometrie - učebnice a pracovní sešit, M. Liška,

T. Valenta, L. Král a kol.

Školní vědecká kalkulačka bez grafického režimu

Základy spol. věd

 

Tělesná výchova

sportovní oblečení a sportovní obuv - jednu na ven a jednu čistou do tělocvičny

Informatika a kom.

 

Ekonomika

Ekonomika nejen k maturitě, Petr Klínský, Otto Münch, rok vydání 2016

 nakl. EDUKO ***

Management

podle doporučení vyučujícího

Nauka o výživě

Doporučeno - Suroviny pro učební obor cukrář, 5.vydání, Bláha, Kopová, Šrek

Provoz v gastronomii

 

Odborný výcvik

Pracovní sešit odborného výcviku - elektronický

Receptury teplých pokrmů, Jaroslav Runštuk a kolektiv

 

Poznámka:    ***    zajistí škola hromadnou objednávkou v září

                        **    žáci vyčkají na pokyny učitele AJ