U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Učebnice, sešity a pomůcky pro školní rok 2017/2018

Obor 65-41-L/01 Gastronomie

1. ročník – třída G1

Předmět

Učebnice, sešity, pomůcky

Český jazyk

Učebnice českého jazyka pro SŠ – mluvnice,I.Martinec, J.M.Tušková, L.Zimová, Nakl.Fraus

Literární a estetická výchova

Literatura pro 1.ročník středních škol, učebnice, nakl. Didaktis

Literatura pro 1.ročník středních škol, pracovní sešit, nakl. Didaktis

 

1.Cizí jazyk

Anglický jazyk

New Horizons 2 - Student´s Book, Workbook 2, Oxford University Press

 

Pracovní listy na SAJ **

Německý jazyk

Deutsch eins, zwei 1,  D.Kettnerová, L.Tesařová, Nakl.Fraus

Profesní etika

 

Základy společenských věd

 

Člověk v dějinách

Dějepis pro střední odborné školy, P.Čornej, I.Čornejová, SPN

Matematika

 

Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ, Hudcová, Kubíčková

Školní vědecká kalkulačka bez grafického režimu (asi 350,- Kč)

CASIO FX 350 ES PLUS

Základy přírodních věd

Blažek, Fabini: Chemie pro SOŠ a SOU nechemického zaměření, SPN

Tělesná výchova

sportovní oblečení a sportovní obuv - jednu na ven a jednu čistou do tělocvičny

Informatika a komunikace

 

Ekonomika

Ekonomika nejen k maturitě, Petr Klínský, Otto Münch, rok vydání 2017

 nakl. EDUKO ***

Výroba pokrmů

Kulinářské umění – licence elektronické učebnice na celou dobu studia zajistí škola

hromadnou objednávkou – 1200,- Kč ***  (více na www.kulinarskeumeni.cz)

Nauka o výživě

 

Technika odbytu

Stolničení – Gustav Salač, nakladatelství Fortuna

Provoz v gastronomii

 

Odborný výcvik

Pracovní sešit odborného výcviku (asi 100,- Kč)*

 

 Poznámka:    ***    zajistí škola hromadnou objednávkou v září

                          **   -  žáci vyčkají na pokyny učitele AJ 

                          *- žáci obdrží od učitele OV

2. ročník – třída G2

Předmět

Učebnice, sešity, pomůcky

 

 

Český jazyk

Učebnice českého jazyka pro SŠ – mluvnice,I.Martinec, J.M.Tušková, L.Zimová,

Nakl.Fraus

Literární a estetická výchova

Literatura pro 2.ročník středních škol - učebnice, nakl. Didaktis

 

Literatura pro 2.ročník středních škol – pracovní sešit, nakl. Didaktis

1.Cizí jazyk

Anglický jazyk

New Horizons 3 - Student´s Book, Workbook 3, Oxford University Press

 

Pracovní listy na SAJ **

Německý jazyk

D.Kettnerová, L.Tesařová: Deutsch eins, zwei 1, Nakl.Fraus

 

Deutsch für deinen Job, Deane, Staňková, nakl.Fraus

Základy společenských věd

 

Základy práva

Právo pro střední školy, R.Ryska, nakl.Eduko

Základy přírodních věd

 

Matematika

Školní vědecká kalkulačka bez grafického režimu (asi 350,- Kč)

 

CASIO FX 350 ES PLUS

 

Sbírka úloh z matematiky pro OA a SOŠ, RNDr.J.Klodner

Tělesná výchova

sportovní oblečení a sportovní obuv - jednu na ven a jednu čistou do tělocvičny

Informatika a komunikace

 

Ekonomika

Ekonomika,ekonomická a finanční gramotnost pro SŠ, Petr Klínský, Otto Münch,

Danuše Chromá, nakl. EDUKO

Nauka o výživě

 

Výroba pokrmů

Technologie v kostce – L.Vodochodská, K.Štěpánek

Technika odbytu

Stolničení – Gustav Salač, nakladatelství Fortuna

Provoz v gastronomii

 

Odborný výcvik

Pracovní sešit odborného výcviku (asi 100,- Kč)*

 

 Poznámka:    ***    zajistí škola hromadnou objednávkou v září

                          **   -  žáci vyčkají na pokyny učitele AJ 

                          *- žáci obdrží od učitele OV

3. ročník – třída G3

Předmět

Učebnice, sešity, pomůcky

 

 

Český jazyk

Učebnice českého jazyka pro SŠ – mluvnice,I.Martinec, J.M.Tušková, L.Zimová, Nakl.Fraus

Literární a estetická výchova

Literatura pro 3.ročník středních škol - učebnice, nakl. Didaktis

 

Literatura pro 3.ročník středních škol – pracovní sešit, nakl. Didaktis

Anglický jazyk

Horizons 3 - Student´s Book, Workbook 3,  Oxford University Press

 

Horizons 4 - Student´s Book, Workbook 4,  Oxford University Press

 

Pracovní lity na SAJ **

Německý jazyk

D.Kettnerová, L.Tesařová: Deutsch eins, zwei 1, Nakl.Fraus

 

Deutsch für deinen Job, Deane, Staňková, nakl.Fraus

Základy spol.věd

 

Základy přírodních věd

Doporučeno - Základy ekologie, D.Kvasničková

Matematika

Školní vědecká kalkulačka bez grafického režimu (asi 350,- Kč)

 

CASIO FX 350 ES PLUS

 

Sbírka úloh z matematiky pro OA a SOŠ, RNDr.J.Klodner

Tělesná výchova

sportovní oblečení a sportovní obuv - jednu na ven a jednu čistou do tělocvičny

Informatika a kom.

 

Ekonomika

Ekonomika,ekonomická a finanční gramotnost pro SŠ, Petr Klínský, Otto Münch,

Danuše Chromá, nakl. EDUKO

Evidence hospodaření

dle doporučení vyučujícího

Marketing služeb

dle doporučení vyučujícího

Nauka o výživě

 

Technika odbytu

Stolničení – Gustav Salač, nakladatelství Fortuna

Provoz v gastronomii

 

Výroba pokrmů

Technologie v kostce – L.Vodochodská, K.Štěpánek

Odborný výcvik

Pracovní sešit odborného výcviku (asi 100,- Kč)*

 

Poznámka:    ***    zajistí škola hromadnou objednávkou v září

                         **   -  žáci vyčkají na pokyny učitele AJ 

                          *-   žáci obdrží od učitele OV

4. ročník – třída G4

Předmět

Učebnice, sešity, pomůcky

 

 

Český jazyk

Učebnice českého jazyka pro SŠ – mluvnice,I.Martinec, J.M.Tušková, L.Zimová, Nakl.Fraus

Literární a

estetická výchova

Literatura pro 4.ročník středních škol - učebnice, nakl. Didaktis

 

Literatura pro 4.ročník středních škol – pracovní sešit, nakl. Didaktis

Anglický jazyk

Horizons 4 - Student´s Book, Workbook 4 , Oxford University Press

 

 

Německý jazyk

D.Kettnerová, L.Tesařová: Deutsch eins, zwei 1,  Nakl.Fraus

 

Deutsch für deinen Job, Deane, Staňková, nakl.Fraus

Matematika

Školní vědecká kalkulačka bez grafického režimu (asi 350,- Kč)

 

CASIO FX 350 ES PLUS

 

Sbírka úloh z matematiky pro OA a SOŠ, RNDr.J.Klodner

Základy spol. věd

 

Tělesná výchova

sportovní oblečení a sportovní obuv - jednu na ven a jednu čistou do tělocvičny

Informatika a kom.

 

Ekonomika

 Ekonomika,ekonomická a finanční gramotnost pro SŠ, Petr Klínský, Otto Münch,

Danuše Chromá, nakl. EDUKO

Management

podle doporučení vyučujícího

Nauka o výživě

Doporučeno - Suroviny pro učební obor cukrář, 5.vydání, Bláha, Kopová, Šrek

Výroba pokrmů

Technologie v kostce – L.Vodochodská, K.Štěpánek

Technika odbytu

Stolničení – Gustav Salač, nakladatelství Fortuna

Provoz v gastronomii

 

Odborný výcvik

Pracovní sešit odborného výcviku (asi 100,- Kč)*

 

Poznámka:    ***    zajistí škola hromadnou objednávkou v září

                           *- žáci obdrží od učitele OV