U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Zahraniční praxe

Škola dlouhodobě spolupracuje se školami stejného zaměření v těchto zemích:

  • Spolková republika Německo
  • Švýcarsko
  • Itálie
  • Polsko
  • Slovensko

Německo – Bamberk:

Partnerská škola v Bamberku se účastní našich školních soutěží v oborech Kuchař a Číšník, a naši žáci soutěží v Německu v krajské soutěži.

Na podzim 2017 plánují zaměstnanci školy v Bamberku návštěvu naší školy ve dnech 8. – 10. 9. 2017.

 

Odborná praxe ve Švýcarsku

Žáci naší školy mají možnost se zúčastnit zahraniční odborné praxe, kterou zajišťuje švýcarská škola Swiss Hospitality Academy.

Tato praxe je určena zájemcům starším 18 let s dobrými teoretickými znalostmi a praktickými zkušenostmi v oboru hotelnictví a gastronomie a dobrou znalostí německého jazyka.

Termíny budou upřesněny.

 

Odborné letní stáže v Itálii

Pro žáky a absolventy oboru Kuchař a Číšník, kteří jsou zletilí, škola nabízí možnost letních praxí v italských letoviscích - pracovní stáž. Organizaci zajišťuje agentura Europe 3000. Po absolvování žák obdrží certifikát.

 

Spolupráce škol PRAHA – KRAKOV – KOŠICE 

Teleprojekt – výměnná stáž 1 týden pro jednoho učitele odborných předmětů a dva žáky oboru Kuchař.

Stáž našeho pracovníka a žáků: Polsko – Krakov.

Stáž našeho pracovníka a žákyů:  Slovensko – Košice.

Stáž zahraničních pracovníků a žáků v Praze.

Vyhodnocení Teleprojektu v Krakově.

Termíny budou upřesněny.