U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Slavnostní předávání výučních listů

Absolventům 3letých učebních oborů jsou předány výuční listy Brožíkově síni Staroměstské radnice.

Nejúspěšnější absolventi obdrží věcné ceny věnované Spolkem rodičů a přátel školy.