U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Pedagogický sbor

Učitelé teoretických předmětů

                                                                      

Vyučující                             Telefon            E-mail             
Ing. Bendová Barbora    274 019 125 BendovaB@souukrbu.cz
Mgr. Blažková Iva    274 019 197 BlazkovaI@souukrbu.cz
Ing. Budín Pavel    274 019 125 BudinP@souukrbu.cz
Mgr. Dabrowská Václava       274 019 197 DabrowskaV@souukrbu.cz
Ing. Floriánová Jana 274 019 122 FlorianovaJ@souukrbu.cz
Mgr. Fraňková Renata 274 019 123 FrankovaR@souukrbu.cz
Mgr. Hnilicová Dana 274 019 120 HnilicovaD@souukrbu.cz
Mgr. Hromířová Olga 274 019 119 HromirovaO@souukrbu.cz
Mgr. Hubená Luďka 274 019 114 HubenaL@souukrbu.cz
Bc. Jančárková Jana 274 019 115 JancarkovaJ@souukrbu.cz
Mgr. Janovová Miroslava 274 019 129 JanovovaM@souukrbu.cz
Ing. Jermářová Věra 274 019 114 JermarovaV@souukrbu.cz
Ing. Kincl Roman 274 019 119 KinclR@souukrbu.cz
Mgr. Kluchová Zina        274 019 119 KluchovaZ@souukrbu.cz
Mgr. Knězová Alena    274 019 192 KnezovaA@souukrbu.cz
RNDr. Kopová Ivana 274 019 122 KopovaI@souukrbu.cz
Mgr. Kosová Helena 274 019 129 KosovaH@souukrbu.cz
Ing. Košťálek Josef, Ph.D. 274 019 129 KostalekJ@souukrbu.cz
Ing. Kotulič Cyril    274 019 118 KotulicC@souukrbu.cz
Ing. Malaniuková Renáta 274 019 121 MalaniukovaR@souukrbu.cz
Ing. Mudrychová Jitka 274 019 121 MudrychovaJ@souukrbu.cz
Bc. Neradová Gabriela 274 019 117
770 199 264                  výchovná poradkyně
NeradovaG@souukrbu.cz
Ing. Neradová Marie 274 019 120 NeradovaM@souukrbu.cz
Mgr. Ořešník Martin 274 019 124 OresnikM@souukrbu.cz
Mgr. Pačandová Barbora    274 019 121 PacandovaB@souukrbu.cz
Mgr. Pražáková Irena 274 019 193 PrazakovaI@souukrbu.cz
Mgr.Skůpová Ivana 274 019 113 SkupovaI@souukrbu.cz
Mgr. Sternová Jana 274 019 192 SternovaJ@souukrbu.cz
PhDr. Mgr. Šedivý Jiří 274 019 115 SedivyJ@souukrbu.cz
Mgr. Šimonová Jindra 274 019 119 SimonovaJ@souukrbu.cz
Ing. Škoda Filip 274 019 118 SkodaF@souukrbu.cz
Ing. Škubalová Lenka 274 019 118 SkubalovaL@souukrbu.cz
Mgr. Šmídová Kateřina 274 019 193
770 199 277                      metodik prevence
SmidovaK@souukrbu.cz
Mgr. Šmilauer Tomáš 274 019 124 SmilauerT@souukrbu.cz
Mgr. Šrámková Irena 274 019 114 SramkovaI@souukrbu.cz
Mgr. Takáč Martin 274 019 123 TakacM@souukrbu.cz
Bc. Tiefenbach Marek 274 019 112 TiefenbachM@souukrbu.cz
Třeštíková Tereza    - TrestikovaT@souukrbu.cz
Mgr. Vašut Miroslav 274 019 113 VasutM@souukrbu.cz
Mgr. Veidenthalerová Hana 274 019 192 VeidenthalerovaH@souukrbu.cz
Mgr. Weissgärber Dagmar 274 019 197 WeissgaerberD@souukrbu.cz

Učitelé pro praktické vyučovaní

Vyučující E-mail       
 
Bartůněk Libor    BartunekL@souukrbu.cz
Bc. Dušková Jaroslava DuskovaJ@souukrbu.cz
Fischerová Eva FischerovaE@souukrbu.cz
Bc. Hošťálková Jana HostalkovaJ@souukrbu.cz
Janebová Monika JanebovaM@souukrbu.cz
Kaňková Irena KankovaI@souukrbu.cz
Klika Jaroslav KlikaJ@souukrbu.cz
Koppová Zuzana KoppovaZ@souukrbu.cz
Metelka Dušan MetelkaD@souukrbu.cz
Bc. Minichová Renata     MinichovaR@souukrbu.cz
Novák Milan NovakM@souukrbu.cz
Novotny Pavel NovotnyP@souukrbu.cz
Mgr. Pražská Martina    PrazskaM@souukrbu.cz
Ptáčková Margareta PtackovaM@souukrbu.cz
Třeštíková Tereza TrestikovaT@souukrbu.cz
Veselá Miroslava    VeselaM@souukrbu.cz
Vosátková Petra    VosatkovaP@souukrbu.cz
Žáčková Olga  ZackovaO@souukrbu.cz


Školní psycholožka

Jméno

Telefon

e-mail

Cooke Dana, Ph.D.

778 713 386

731 608 002

274 019 116

CookeD@souukrbu.cz

 

Výchovná poradkyně

Jméno

Telefon

e-mail

Bc. Neradová Gabriela

 770 199 264                 
                                             274 019 117

 NeradovaG@souukrbu.cz