U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Organizace školního roku 2018/2019

Časový harmonogram

Prázdniny

 • podzimní   

pondělí 29. října a  úterý 30. října 2018
 • vánoční
   

Budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Následovat bude ředitelské volno 3. a 4. ledna - plánované rekonstrukce a opravy školy.

Vyučování začne 7. ledna 2019 - sudý týden.

 • pololetní

pátek 1. února 2019
 • jarní

18. - 22.  února 2019
 • velikonoční

čtvrtek 18. dubna  2019
 • hlavní (letní)

1. července 2019 - 31. srpna 2019

Školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2. září 2019.

Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky  (ředitelské volno) 12. října 2018, 3. a 4. ledna 2019 - plánované rekonstrukce a opravy školy.

Třídní schůzky

6. září 2018 v 17:00
pro 1. ročníky
14. listopadu 2018
10. dubna 2019

 

Uzavření klasifikace za jednotlivá období

 • I. čtvrtletí – pouze vyznačení slabého prospěchu a nehodnocení

12. listopadu 2018

 • I. pololetí

24. ledna 2019

 • III. čtvrtletí – pouze vyznačení slabého prospěchu a nehodnocení

8. dubna 2019

 • II. pololetí
21. června 2019

Klasifikační porady

 • I. čtvrtletí
14. listopadu 2018
 • I. pololetí
28. ledna 2019
 • III. čtvrtletí
15. dubna 2019
 • končící maturitní obory
25. dubna 2019
 • končící tříleté obory
29.  května 2019
 • II. pololetí postupující třídy
25. června 2018

Reprezentační ples

22. března 2019

Přijímací řízení

 • obor vzdělání s výučním listem Kuchař – Číšník, školní vzdělávací program Kuchař
  obor vzdělání s výučním listem Kuchař – Číšník, školní vzdělávací program Číšník
  obor vzdělání s výučním listem Cukrář
 nejdříve 22. dubna 2019
 • obor vzdělání s maturitní zkouškou Gastronomie
 • obor vzdělání s maturitní zkouškou Podnikání

                                                                                       přijímací zkoušky pro obory Gastronomie a Podnikání

nejdříve 30. dubna 2019v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna 2018

 

Maturitní zkoušky

Jarní zkušební období

Společná část

 • písemná maturitní práce z ČJ
 • písemná


2. – 10. května 2019
 • didaktické testy
2. – 10. května 2019

Nástavbové studium

 • písemná zkouška z účetnictví
14. května 2019
 • praktická zkouška

 13. května 2019
 • studijní volno
26. a 30. dubna 2019, 15. - 17. května 2019
 
 • ústní zkouška

20. – 23. května 2019

Obor gastronomie

 • losování praktické zkoušky

13. února 2019
 • praktická zkouška

3. a 4. dubna 2019
 • studijní volno

26. a 30. dubna 2019, 15. - 17. května 2019
 
 • ústní zkouška

20. – 23. května 2019

Podzimní zkušební období školního roku 2017/2018

Společná část

 • písemná zkouška
3. – 7. září 2018
 • didaktické testy
3. – 7. září 2018
 • ústní zkoušky
19. - 20. září 2018

Profilová část maturitní zkoušky

                                                                                                                                                                           
 •  praktická zkouška z odborných předmětů       

11. září 2018 - pouze obor podnikání
 • účetnictví

10. září 2018
 • ústní zkoušky

19. - 20. září 2018

Podzimní zkušební období školního roku 2018/2019 v září 2019 dle pokynů MŠMT.

Závěrečné zkoušky

Řádný termín

 • losování témat Samostatné odborné práce
13. března 2019
 • písemné
3. června 2019
 • praktické
4. – 7. června 2019
 • ústní
17. a 18. června 2019

Doplňovací a opravné ročníkové zkoušky
za školní rok 2017/2018

28. srpna  - 31. srpna 2018

Opravné závěrečné zkoušky 

 • písemná část
7. září 2018

 
 • praktická část
10. a 11.  září 2018

 
 • ústní část
18. září 2018