U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Organizace školního roku 2021/2022

Časový harmonogram

Prázdniny

 • podzimní   

27. a 29. října 2021

 

 

 • vánoční
   
Budou zahájeny  23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 2022.
Vyučování začne od 3. ledna 2022.
 • pololetní

pátek 4. února 2022
 • jarní

14. - 18. března 2022

 • velikonoční

čtvrtek 14. dubna 2022

 • hlavní (letní)

od 1. července 2022 do 31. srpna 2022

Školní rok 2022/2023 bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2022.

Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky  (ředitelské volno) 27. září 2021
25. a 26. října 2021

Třídní schůzky

20. září 2021 v 17:00
pro 1. ročníky - online
10. listopadu 2021
6. dubna 2022

 

Uzavření klasifikace za jednotlivá období

 • I. čtvrtletí – pouze vyznačení slabého prospěchu a nehodnocení

8. listopadu 2021

 • I. pololetí

24. ledna 2022

 • III. čtvrtletí – pouze vyznačení slabého prospěchu a nehodnocení

4. dubna 2022

 • II. pololetí
23. června 2022

Klasifikační porady

 • I. čtvrtletí
10. listopadu 2021
 • I. pololetí
26. ledna 2022
 • III. čtvrtletí
6. dubna 2022
 • končící maturitní obory
27. dubna 2022
 • končící tříleté obory
26. května 2022
 • II. pololetí postupující třídy
27. června 2022

Reprezentační ples

pokud to bude možné z hlediska aktuálních hygienických opatření 4. března 2022

Přijímací řízení

 • obor vzdělání s výučním listem Kuchař – Číšník, školní vzdělávací program Kuchař
  obor vzdělání s výučním listem Kuchař – Číšník, školní vzdělávací program Číšník
  obor vzdělání s výučním listem Cukrář

22. dubna 2022
 • obor vzdělání s maturitní zkouškou Gastronomie
 • obor vzdělání s maturitní zkouškou Podnikání

           přijímací zkoušky


29. dubna 2022termín bude upřesněn

 

Maturitní zkoušky

Jarní zkušební období

Maturitní zkoušky - aktuální upravené termíny - termín jaro 2022

 

Společná část

 • didaktické testy

2. - 5. května 2022

Nástavbové studium - Profilová část

 • písemná maturitní práce z ČJ
 • písemná cizího jazyka

 
 • písemná zkouška z účetnictví

17. května 2022
 • praktická zkouška

 16. května 2022
 • studijní volno

9. - 13. května 2022
 
 • ústní zkouška

23. - 27. května 2022

Obor gastronomie - Profilová část

 • písemná maturitní práce z ČJ
 • písemná cizího jazyka

 
 • losování praktické zkoušky

23. února 2022
 • praktická zkouška

20. - 22. dubna 2022
 • studijní volno

9. - 13. května 2022
 
 • ústní zkouška

23. - 27. května 2022

Podzimní zkušební období školního roku 2019/2020

Společná část

 • didaktické testy
1. – 10. září 2021

Profilová část maturitní zkoušky

                                                                                                                                                                           
 • písemná zkouška
na základě Opatření obecné povahy         
Č. j.: MSMT-3267/2021-1 ze dne 29. 1. 2021
se tyto zkoušky nekonají 
 •  praktická zkouška z odborných předmětů       

nekoná se
 • účetnictví

14. září 2021
 • ústní zkoušky

nekonají se

Podzimní zkušební období školního roku 2020/2021 v září 2021 dle pokynů MŠMT.

Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky - aktuální upravené termíny - Jaro 2022

 
 

Řádný termín Jaro 2022

 • losování témat Samostatné odborné práce
24. března 2022
 • písemné
1. června 2022
 • praktické
6. – 15. června 2022
 • ústní
22. a 23. června 2022
 
 

Opravné závěrečné zkoušky Podzim 2022

 • písemná část
5. září 2022

 
 • praktická část
6. a 7. září 2022

 
 • ústní část
15. září 2022
 

Doplňovací a opravné ročníkové zkoušky
za školní rok 2020/2021


26. srpna  - 31. srpna 2021

Doplňovací a opravné ročníkové zkoušky
za školní rok 2021/2022


26. srpna - 31. srpna 2022