U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Organizace školního roku 2017/2018

Časový harmonogram

Prázdniny

 • podzimní   

čtvrtek 26. října a  pátek 27. října 2017
 • vánoční
   

Budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018.

Vyučování začne 3. ledna 2018 - lichý týden.

 • pololetní

pátek 2. února 2018
 • jarní

12. - 18.  února 2018
 • velikonoční

čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018
 • hlavní (letní)

2. července 2017 - 31. srpna 2018

Školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 3. září 2018.

Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky  (ředitelské volno) 29. září 2017

Třídní schůzky

6. září 2017 v 17:00
pro 1. ročníky
15. listopadu 2017
11. dubna 2018
7. února 2018 - v 17 hodin
pro končící třídy - maturitní obory
 

Uzavření klasifikace za jednotlivá období

 • I. čtvrtletí – pouze vyznačení slabého prospěchu a nehodnocení

13. listopadu 2017

 • I. pololetí

25. ledna 2018

 • III. čtvrtletí – pouze vyznačení slabého prospěchu a nehodnocení

9. dubna 2018

 • II. pololetí
22. června 2018

Klasifikační porady

 • I. čtvrtletí
15. listopadu 2017
 • I. pololetí
29. ledna 2018
 • III. čtvrtletí
11. dubna 2018
 • končící maturitní obory
25. dubna 2018
 • končící tříleté obory
29.  května 2018
 • II. pololetí postupující třídy
26. června 2018

Reprezentační ples

9. února 2018

Přijímací řízení

 • obor vzdělání s maturitní zkouškou Gastronomie
  obor vzdělání s výučním listem Kuchař – Číšník, školní vzdělávací program Kuchař
  obor vzdělání s výučním listem Kuchař – Číšník, školní vzdělávací program Číšník
  obor vzdělání s výučním listem Cukrář
 nejdříve 22. dubna 2018
 • obor vzdělání s maturitní zkouškou Podnikání

                                                                                       přijímací zkoušky pro obory Gastronomie a Podnikání

nejdříve 22. dubna 2018


v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna 2018

 

Maturitní zkoušky

Jarní zkušební období

Společná část

 • písemná maturitní práce z ČJ
 • písemná


2. – 11. května 2018
 • didaktické testy
2. – 11. května 2018

Nástavbové studium

 • písemná zkouška z účetnictví
15. května 2018
 • praktická zkouška
17. května 2018
 • studijní volno
26. a 30. dubna 2018, 14., 16. a 18. května 2018
 
 • ústní zkouška
21. – 24. května 2018

Obor gastronomie

 • losování praktické zkoušky
14. března 2018
 • praktická zkouška
15. – 17. května 2018
 • studijní volno
26. a 30. dubna 2018                                                          a dále 3 dny v termínu 14. – 18. května 2018
 
 • ústní zkouška
21. – 24. května 2018

Podzimní zkušební období školního roku 2016/2017

Společná část

 • písemná zkouška
4. – 6. září 2017
 • didaktické testy
4. – 6. září 2017
 • ústní zkoušky
19. - 20. září 2017

Profilová část maturitní zkoušky

                                                                                                                                                                           
 •  praktická zkouška z odborných předmětů       

12. září 2017
 • účetnictví

8. září 2017
 • ústní zkoušky

19. - 20. září 2017

Podzimní zkušební období školního roku 2016/2017 v září 2017 dle pokynů MŠMT.

Závěrečné zkoušky

Řádný termín

 • losování témat Samostatné odborné práce
14. března 2018
 • písemné
1. června 2018
 • praktické
4. – 8. června 2018
 • ústní
18. a 19. června 2018

Doplňovací a opravné ročníkové zkoušky
za školní rok 2016/2017

28. srpna  - 31. srpna 2018

Opravné závěrečné zkoušky 

 • písemná část
7. září 2018

 
 • praktická část
10. a 11.  září 2018

 
 • ústní část
18. září 2018