U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Organizace školního roku 2019/2020

Časový harmonogram

Prázdniny

 • podzimní   

29. října a  30. října 2019

následovat bude ředitelské volno ve čtvrtek 31. října a v pátek 1. listopadu 2019 -  plánované rekonstrukce a opravy školy.

 

 • vánoční
   
Budou zahájeny v sobotu 21. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020.
Vyučování začne od 6. ledna 2020 – sudý týden.
 • pololetní

pátek 31. ledna 2020
 • jarní

24. - 28. února 2020

 • velikonoční

čtvrtek 9. dubna 2020

 • hlavní (letní)

od 1. července 2020 do 31. srpna 2020

Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září 2020.

Oznámení o vyhlášení volného dne pro žáky  (ředitelské volno) čtvrtek 31. října a pátek 1. listopadu 2019 -  plánované rekonstrukce a opravy školy.

Třídní schůzky

5. září 2019 v 17:00
pro 1. ročníky
13. listopadu 2019
15. dubna 2020

 

Uzavření klasifikace za jednotlivá období

 • I. čtvrtletí – pouze vyznačení slabého prospěchu a nehodnocení

11. listopadu 2019

 • I. pololetí

23. ledna 2020

 • III. čtvrtletí – pouze vyznačení slabého prospěchu a nehodnocení

8. dubna 2020

 • II. pololetí
23. června 2020

Klasifikační porady

 • I. čtvrtletí
13. listopadu 2019
 • I. pololetí
27. ledna 2020
 • III. čtvrtletí
15. dubna 2020
 • končící maturitní obory
29. dubna 2020
 • končící tříleté obory
27.  května 2020
 • II. pololetí postupující třídy
25. června 2020

Reprezentační ples

27. března 2020

Přijímací řízení

 • obor vzdělání s výučním listem Kuchař – Číšník, školní vzdělávací program Kuchař
  obor vzdělání s výučním listem Kuchař – Číšník, školní vzdělávací program Číšník
  obor vzdělání s výučním listem Cukrář
 22. dubna 2020
 • obor vzdělání s maturitní zkouškou Gastronomie
 • obor vzdělání s maturitní zkouškou Podnikání

                                                                                       přijímací zkoušky pro obory Gastronomie a Podnikání

nejdříve 29. dubna 2020
v pracovních dnech v období  12. – 28. 4. 2020

 

Maturitní zkoušky

Jarní zkušební období

Společná část

 • písemná maturitní práce z ČJ
 • písemná


2. – 15. května 2020
 • didaktické testy

2. – 15. května 2020

Nástavbové studium

 • písemná zkouška z účetnictví

15. května 2020
 • praktická zkouška

 14. května 2020
 • studijní volno

28. a 29. dubna 2020 a dny od 4. 5. do 15. 5., ve kterých žáci nekonají maturitní zkoušku
 
 • ústní zkouška

18. – 22. května 2020

Obor gastronomie

 • losování praktické zkoušky

11. února 2020
 • praktická zkouška

1. - 3. dubna 2020
 • studijní volno

28. a 29. dubna 2020 a dny od 4. 5. do 15. 5., ve kterých žáci nekonají maturitní zkoušku
 
 • ústní zkouška

18. – 22. května 2020

Podzimní zkušební období školního roku 2017/2018

Společná část

 • písemná zkouška
2. – 10. září 2019
 • didaktické testy
2. – 10. září 2019
 • ústní zkoušky
18. - 20. září 2019

Profilová část maturitní zkoušky

                                                                                                                                                                           
 •  praktická zkouška z odborných předmětů       

12. září 2019 - pouze obor podnikání
 • účetnictví

11. září 2019
 • ústní zkoušky

18. - 20. září 2019

Podzimní zkušební období školního roku 2019/2020 v září 2020 dle pokynů MŠMT.

Závěrečné zkoušky

Řádný termín

 • losování témat Samostatné odborné práce
11. března 2020
 • písemné
1. června 2020
 • praktické
2. – 9. června 2020
 • ústní
16. a 17. června 2020
 

Opravné závěrečné zkoušky 

 • písemná část
6. září 2019

 
 • praktická část
19. a 10.  září 2019

 
 • ústní část
17. září 2019


 

Doplňovací a opravné ročníkové zkoušky
za školní rok 2018/2019


27. srpna  - 30. srpna 2019

Doplňovací a opravné ročníkové zkoušky
za školní rok 2019/2020


26. srpna - 31. srpna 2020