U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Maturitní zkoušky 2017/2018

Maturity Jaro 2018

Třídní schůzky (Obory studia Gastronomie a Podnikání): 7. února 2018 v 17:00 hodin

Losování zadání k praktické maturitní zkoušce: 7. února 2018 

Odevzdání přehledu četby vyučujícímu LEV: 31. března 2018

Uzavření známek za 2. pololetí: 23. dubna 2018 (16:00 hodin)

Pedagogická rada: 25. dubna 2018 (7:30 hodin)

Vydávání vysvědčení za poslední ročník: 27. dubna 2018

Studijní volno – obor Gastronomie:

14. – 18. 5. 2018
Studijní volno – obor Podnikání:

26. a 30. 4. 2018 a 14., 16. a 18. 5. 2018

 

Společná část maturitní zkoušky

11. 4. 2018

Český jazyk a literatura

Písemná práce

12:00

  2. 5. 2018

Matematika

Didaktický test

8:00

 

Anglický jazyk

Písemná práce

12:15

  3. 5. 2018

Český jazyk a literatura

Didaktický test

8:00

 

Německý jazyk

Písemná práce

11:00

  4. 5. 2018

Anglický jazyk

Didaktický test

8:00

 

Německý jazyk

Didaktický test

12:15

21. - 24. 5. 2018

Český jazyk a literatura

Ústní zkouška – dle harmonogramu

 

 

Anglický jazyk

Ústní zkouška – dle harmonogramu

 

 

Německý jazyk

Ústní zkouška – dle harmonogramu

 

 

Profilová část maturitní zkoušky

Písemná část:

15. května 2018          obor Podnikání           8:00 Účetnictví

Praktická část:

4. – 5. dubna 2018   Gastronomie      dle harmonogramu
17. května 2018         Podnikání          8:00

Ústní část:

21. - 24. května 2018   dle harmonogramu

 

Kritéria pro hodnocení Teoretické zkoušky z odborných předmětů

Kritéria pro hodnocení profilové zkoušky z Účetnictví

Kritéria pro hodnocení Praktické zkoušky z odborných předmětů - Gastronomie

Kritéria pro hodnocení Praktické zkoušky z odborných předmětů - Podnikání

Kritéria pro hodnocení Teoretické zkoušky z ekonomických předmětů – Gastronomie

Kritéria pro hodnocení Teoretické zkoušky z ekonomických předmětů – Podnikání

 

Pokyny - profilové zkoušky – Gastronomie

Pokyny - profilové zkoušky – Podnikání

 

Povolené pomůcky - společná část

Povolené pomůcky – Teoretické zkoušky z ekonomických předmětů

Vybírání pomůcek na společnou část - opakující žáci

Vybírání pomůcek společnou část - současní žáci 

 

Informace pro opakující maturanty

1. Žádáme všechny opakující maturanty (termín JARO 2018), aby se přihlásili do Výsledkového portálu žáka a udělili současně souhlas se zasíláním dokumentů (pouhé přihlášení nestačí, nutno zadat souhlas!). Návod na stránkách Cermatu – proklik zde: https://vpz.cermat.cz/Dokumenty/MZ2015_postup_prihlaseni.pdf

2. Odevzdání vlastního seznamu literárních děl

Maturanti opakující ústní zkoušku z českého jazyka a literatury odevzdají vlastní seznam literárních děl v těchto termínech ve sborovně školy uvedeným vyučujícím:

Středa

21. 3. 2018

14:20 – 15:30

Mgr. Šrámková

Středa

28. 3. 2018

14:20 – 15:30

Mgr. Hubená

Školní seznam literárních děl zde

Formulář vlastního seznamu literárních děl zde

Nutno dodržet strukturu dle formuláře a číslování podle školního seznamu!

 

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

31. května 2018 – Brožíkova síň Staroměstské radnice (čas bude upřesněn)

 

Přihlašování neúspěšných žáků k podzimnímu zkušebnímu období:
druhá polovina června 2018 – podrobnosti budou zveřejněny na webových stránkách školy

 

 

Obsah maturitní zkoušky

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 65-41-L/01 Gastronomie

Společná část

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk nebo Matematika

Profilová část

 • Teoretická zkouška z ekonomických předmětů (Ekonomika, Evidence hospodaření, Management, Marketing služeb) – ústní forma
 • Teoretická zkouška z odborných předmětů (Výroba pokrmů, Technika odbytu, Nauka o výživě) – ústní forma
 • Praktická zkouška z odborných předmětů (Provoz v gastronomii, Výroba a odbyt v gastronomii)

Nabídka nepovinných zkoušek – profilová část

 • Anglický jazyk – ústní forma
 • Německý jazyk – ústní forma
 • Matematika – písemná forma

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 64-41-L/51 Podnikání

Společná část

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk nebo Matematika

Profilová část

 • Teoretická zkouška z ekonomických předmětů (Ekonomika, Management a marketing) – ústní forma
 • Účetnictví – písemná forma
 • Praktická zkouška z odborných předmětů (Podnikání v gastronomii, Učební praxe)

Nabídka nepovinných zkoušek – profilová část

 • Anglický jazyk – ústní forma
 • Německý jazyk – ústní forma
 • Matematika – písemná forma

Okruhy učiva pro přípravu k maturitní zkoušce

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 65-41-L/01 Gastronomie

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 64-41-L/51 Podnikání