U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Maturitní zkoušky 2017/2018

Maturity Podzim 2018

Písemná maturitní zkouška z účetnictví se koná 10. září 2018  od 8 hodin v pavilónu E.

Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů se koná 11. září 2018 od 8 hodin v učebně D5.

Ústní maturitní zkoušky se konají 19. září 2018 Podrobný harmonogram ústních maturitních zkoušek bude od 10. září vyvěšen v budově školy.

Začátky zkoušek podle předmětů:

G4A: AJ 8:00, TZEP 9:00, ČJL 10:00

P2A: AJ 8:00, ČJL 11:00

P2B: ČJL 8:00, TZEP 10:00, AJ 11:20

 

1. Pozvánky k písemným zkouškám a didaktickým testům společné části maturitní zkoušky

Dne 15. 8. 2018 byly maturantům odeslány e-mailem pozvánky k písemným zkouškám a didaktickým testům společné části maturitní zkoušky pro termín PODZIM 2018.

Pokud někomu pozvánka nedošla, je potřeba se obrátit neprodleně e-mailem na zástupkyni ředitelky Ing. Soukupovou.

Pozvánky se netýkají ústních zkoušek, praktických zkoušek a zkoušky z účetnictví!

 

2. Kontrola povolených pomůcek

Maturanti, kteří mají jako spádovou školu průmyslovku Třebešín (viz pozvánka), předloží vlastní pomůcky ke kontrole v naší škole ve dnech 27. – 29. 8. 2018. Konkrétní hodiny budou upřesněny zde na webu ve čtvrtek 23. 8. 2018.

 

3. Přihlášení do VÝSLEDKOVÉHO PORTÁLU ŽÁKA

Žádáme maturanty, aby se přihlásili do VÝSLEDKOVÉHO PORTÁLU ŽÁKA. Je nutné udělit souhlas se zasíláním informačních a výsledkových dokumentů.
Přihlašování je možné od 20. 8. 2018.

 

4. Jednotné zkušební schéma

Cermat zveřejnil termíny písemných zkoušek a didaktických testů společné části maturitní zkoušky na:

https://www.novamaturita.cz/jednotne-zkusebni-schema-pisemnych-zkousek-spolecne-cas

**************************************************************************************************************************************

Podzimní zkušební období školního roku 2017/2018

Společná část

 • písemná zkouška
3. – 7. září 2018
 • didaktické testy
3. – 7. září 2018
 • ústní zkoušky
19. - 20. září 2018

Profilová část maturitní zkoušky

                                                                                                                                                                           
 •  praktická zkouška z odborných předmětů       

11. září 2018 - pouze obor podnikání
 • účetnictví

10. září 2018
 • ústní zkoušky

19. - 20. září 2018

*******************************************************************************************************************************************

Předávání výpisů z přihlášek k maturitní zkoušce (Podzim 2018)

Přihlášení maturanti jsou povinni si vyzvednout výpis z přihlášky k maturitní zkoušce. Výpisy předávají třídní učitelé, maturantům z minulých let Ing. Soukupová.

 

PO 25. 6. 18

ÚT 26. 6. 18

ST 27. 6. 18

ČT 28. 6. 18

Mgr. Knězová

11:40 – 12:25

10:00 – 10:45

9:00 – 10:00

 

Ing. Floriánová

11:40 – 12:25

10:00 – 10:45

9:00 – 10:00

9:00 – 10:00

Ing. Neradová

11:40 – 12:25

10:00 – 10:45

9:00 – 10:00

9:00 – 10:00

Ing. Soukupová

10:00 – 13:00

12:00 – 12:30

8:00 – 12:00

8:00 – 9:00

 

Odevzdání SEZNAMU ČETBY

k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury pro zkušební období „PODZIM 2018“: seznam předají maturanti Mgr. Knězové v uvedených hodinách.
Ve čtvrtek 28. 6. 2018 vybírá seznam četby Mgr. Šrámková (8:00 – 10:00).

 

Přihlašování k maturitním zkouškám na termín PODZIM 2018

Maturanti se přihlašují u třídních učitelů, maturanti z minulých let u Ing. Soukupové.
Přihlašování je možné VÝHRADNĚ v níže uvedených hodinách.

 

PÁ 15. 6. 18

PO 18. 6. 18

ÚT 19. 6. 18

ST 20. 6. 18

ČT 21. 6. 18

Mgr. Knězová

9:00 – 9:45

13:00 – 13:30

9:00 – 9:30

10:00 – 10:30

13:00 – 14:00

Ing. Floriánová

10:45 – 11:30

14:00 – 14:30

 

10:00 – 10:30

9:00 – 9:30

Ing. Neradová

9:00 – 9:45

9:00 - 9:30

 

10:00 – 10:30

12:45 – 13:15

Ing. Soukupová

9:00 – 9:45

10:45 – 11:30

9:00 – 9:30
15:00 – 16:00

9:00 – 9:30

10:00 – 11:00

10:00 – 12:00

 

V dalším týdnu pak bude následovat povinnost přihlášených VYZVEDNOUT SI OSOBNĚ VÝPIS Z PŘIHLÁŠKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE. Termíny a hodiny budou zde oznámeny.

 

Maturity Jaro 2018

Rozpis ústní části MZ

G4.A

P2.A

P2.B

 

Třídní schůzky (Obory studia Gastronomie a Podnikání): 7. února 2018 v 17:00 hodin

Losování zadání k praktické maturitní zkoušce: 7. února 2018 

Odevzdání přehledu četby vyučujícímu LEV: 31. března 2018

Uzavření známek za 2. pololetí: 23. dubna 2018 (16:00 hodin)

Pedagogická rada: 25. dubna 2018 (7:30 hodin)

Vydávání vysvědčení za poslední ročník: 27. dubna 2018

Studijní volno – obor Gastronomie:

14. – 18. 5. 2018
Studijní volno – obor Podnikání:

26. a 30. 4. 2018 a 14., 16. a 18. 5. 2018

 

Společná část maturitní zkoušky

11. 4. 2018

Český jazyk a literatura

Písemná práce

12:00

  2. 5. 2018

Matematika

Didaktický test

8:00

 

Anglický jazyk

Písemná práce

12:15

  3. 5. 2018

Český jazyk a literatura

Didaktický test

8:00

 

Německý jazyk

Písemná práce

11:00

  4. 5. 2018

Anglický jazyk

Didaktický test

8:00

 

Německý jazyk

Didaktický test

12:15

21. - 24. 5. 2018

Český jazyk a literatura

Ústní zkouška – dle harmonogramu

 

 

Anglický jazyk

Ústní zkouška – dle harmonogramu

 

 

Německý jazyk

Ústní zkouška – dle harmonogramu

 

 

Profilová část maturitní zkoušky

Písemná část:

15. května 2018          obor Podnikání           8:00 Účetnictví

Praktická část:

4. – 5. dubna 2018   Gastronomie      dle harmonogramu
17. května 2018         Podnikání          8:00

Ústní část:

21. - 24. května 2018   dle harmonogramu

 

Kritéria pro hodnocení Teoretické zkoušky z odborných předmětů

Kritéria pro hodnocení profilové zkoušky z Účetnictví

Kritéria pro hodnocení Praktické zkoušky z odborných předmětů - Gastronomie

Kritéria pro hodnocení Praktické zkoušky z odborných předmětů - Podnikání

Kritéria pro hodnocení Teoretické zkoušky z ekonomických předmětů – Gastronomie

Kritéria pro hodnocení Teoretické zkoušky z ekonomických předmětů – Podnikání

 

Pokyny - profilové zkoušky – Gastronomie

Pokyny - profilové zkoušky – Podnikání

 

Povolené pomůcky - společná část

Povolené pomůcky – Teoretické zkoušky z ekonomických předmětů

Vybírání pomůcek na společnou část - opakující žáci

Vybírání pomůcek společnou část - současní žáci 

 

Informace pro opakující maturanty

1. Žádáme všechny opakující maturanty (termín JARO 2018), aby se přihlásili do Výsledkového portálu žáka a udělili současně souhlas se zasíláním dokumentů (pouhé přihlášení nestačí, nutno zadat souhlas!). Návod na stránkách Cermatu – proklik zde: https://vpz.cermat.cz/Dokumenty/MZ2015_postup_prihlaseni.pdf

2. Odevzdání vlastního seznamu literárních děl

Maturanti opakující ústní zkoušku z českého jazyka a literatury odevzdají vlastní seznam literárních děl v těchto termínech ve sborovně školy uvedeným vyučujícím:

Středa

21. 3. 2018

14:20 – 15:30

Mgr. Šrámková

Středa

28. 3. 2018

14:20 – 15:30

Mgr. Hubená

Školní seznam literárních děl zde

Formulář vlastního seznamu literárních děl zde

Nutno dodržet strukturu dle formuláře a číslování podle školního seznamu!

 

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

31. května 2018 – Brožíkova síň Staroměstské radnice (čas bude upřesněn)

 

Přihlašování neúspěšných žáků k podzimnímu zkušebnímu období:
druhá polovina června 2018 – podrobnosti budou zveřejněny na webových stránkách školy

 

 

Obsah maturitní zkoušky

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 65-41-L/01 Gastronomie

Společná část

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk nebo Matematika

Profilová část

 • Teoretická zkouška z ekonomických předmětů (Ekonomika, Evidence hospodaření, Management, Marketing služeb) – ústní forma
 • Teoretická zkouška z odborných předmětů (Výroba pokrmů, Technika odbytu, Nauka o výživě) – ústní forma
 • Praktická zkouška z odborných předmětů (Provoz v gastronomii, Výroba a odbyt v gastronomii)

Nabídka nepovinných zkoušek – profilová část

 • Anglický jazyk – ústní forma
 • Německý jazyk – ústní forma
 • Matematika – písemná forma

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 64-41-L/51 Podnikání

Společná část

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk nebo Matematika

Profilová část

 • Teoretická zkouška z ekonomických předmětů (Ekonomika, Management a marketing) – ústní forma
 • Účetnictví – písemná forma
 • Praktická zkouška z odborných předmětů (Podnikání v gastronomii, Učební praxe)

Nabídka nepovinných zkoušek – profilová část

 • Anglický jazyk – ústní forma
 • Německý jazyk – ústní forma
 • Matematika – písemná forma

Okruhy učiva pro přípravu k maturitní zkoušce

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 65-41-L/01 Gastronomie

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 64-41-L/51 Podnikání