U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Maturitní zkoušky 2018/2019

Maturitní zkoušky – PODZIM 2019

PŘIHLAŠOVÁNÍ K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM NA TERMÍN PODZIM 2019 – žáci školního roku 2018/2019

Třídní učitel

Středa 12. 6.

Čtvrtek 13. 6.

Pátek    14. 6.

Pondělí 17. 6.

Úterý    18. 6.

Středa 19. 6.

Čtvrtek 20. 6.

Pátek    21. 6.

Ing. Škoda

12:30-13:30

 

 

 

10:45-11:30

10:45-12:00

 

9:40-10:40

RNDr. Kopová

13:30-15:00

 

8:00-8:45

14:45-15:45

 

11:30-13:00

 

10:30-12:00

Ing. Jermářová

10:00-10:30
12:30-13:30
17:30-18:00

11:00-11:30

12:00-12:30

 

15:30-16:00

12:00-13:00

9:00-10:00

8:00-9:00

 

 

Žáci z minulých let se přihlašují u Ing. Soukupové – termín je potřeba si telefonicky domluvit.

UPOZORNĚNÍ: v posledním červnovém týdnu si přihlášení maturanti musejí vyzvednout Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce – termíny budou zase zde zveřejněny.

Termíny zkoušek:

 

Druh zkoušky

Termín

Místo konání

Didaktické testy – společná část

2. - 6. září 2019

Bude určeno v pozvánce k maturitní zkoušce (srpen 2019)

Písemné práce – společná část

2. - 6. září 2019

Bude určeno v pozvánce k maturitní zkoušce (srpen 2019)

Teoretická zkouška z odborných předmětů – Gastronomie

18. – 20. září 2019

SOU gastronomie, U Krbu 521, Praha 10

Teoretická zkouška z ekonomických předmětů - Gastronomie

18. – 20. září 2019

SOU gastronomie, U Krbu 521, Praha 10

Teoretická zkouška z ekonomických předmětů – Podnikání

18. – 20. září 2019

SOU gastronomie, U Krbu 521, Praha 10

Písemná zkouška z účetnictví - Podnikání

11. září 2019

SOU gastronomie, U Krbu 521, Praha 10

Praktická zkouška z odborných předmětů – Podnikání

12. září 2019

SOU gastronomie, U Krbu 521, Praha 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Předávání maturitních vysvědčení

Harmonogram ústních maturitních zkoušek jaro 2019

 

Losování zadání k praktické maturitní zkoušce - obor gastronomie: 13. února 2019

Odevzdání přehledu četby vyučujícímu LEV: 29. března 2019

Uzavření známek za 2. pololetí: 24. dubna 2019 (12:00 hodin)

Pedagogická rada: 25. dubna 2019 (15:15 hodin)

Vydávání vysvědčení za poslední ročník: 29. dubna 2019

Studijní volno – obor Gastronomie:

26. a 30. dubna 2019, 15. - 17. května 2019

Více zde: https://www.souukrbu.cz/zaci-a-rodice/organizace-skolniho-roku#maturita
26. a 30. dubna 2019, 15. - 17. května 2019

Více zde: https://www.souukrbu.cz/zaci-a-rodice/organizace-skolniho-roku#maturita
26. a 30. dubna 2019, 15. - 17. května 2019

Více zde: https://www.souukrbu.cz/zaci-a-rodice/organizace-skolniho-roku#maturita

26. a 30. dubna 2019, 15. - 17. května 2019

Studijní volno – obor Podnikání:

26. a 30. dubna 2019, 15. - 17. května 2019

Společná část maturitní zkoušky

10. 4. 2019 Český jazyk a literatura Písemná práce 12:30

11. 4. 2019 Anglický jazyk Písemná práce 8:00

 2. 5. 2019 Matematika Didaktický test 8:00

 2. 5. 2019 Anglický jazyk Didaktický test 13:00

 3. 5. 2019 Český jazyk a literatura Didaktický test 8:00

20. - 23. 5. 2019 Český jazyk a literatura Ústní zkouška – dle harmonogramu

Anglický jazyk Ústní zkouška – dle harmonogramu

Profilová část maturitní zkoušky

Písemná část:

14. května 2019             obor Podnikání 8:00 Účetnictví

Praktická část:

3. – 4. dubna 2019         obor Gastronomie      dle harmonogramu 

13. května 2019             obor Podnikání          8:00

Ústní část:

20. - 23. května 2019    dle harmonogramu

 

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

30. května 2019 – v 11 hodin ve škole, učebna F4

 

Přihlašování neúspěšných žáků k podzimnímu zkušebnímu období:  druhá polovina června 2019 – podrobnosti budou zveřejněny na webových stránkách školy

Maturity – JARO 2019

Odevzdání seznamu literatury

Podmínky výběru četby do seznamu jsou uvedeny ve školním seznamu četby – viz Okruhy k maturitě.
Formulář k dispozici zde.

Očíslovaný seznam literárních děl – zde.

Termíny odevzdání - opakující maturanti

Den

Datum

Čas

Místo

Pondělí

25. 3. 2019

14:30 – 15:00

Sborovna školy

Úterý

26. 3. 2019

16:00 – 16:30

Sborovna školy

Čtvrtek

28. 3. 2019

11:00 – 11:30

Sborovna školy

Pátek

29. 3. 2019

9:00 – 9:30

Sborovna školy


 

 

 

 

 

 

Současní žáci školy

Seznam odevzdají žáci svému vyučujícímu předmětu Literární a estetická výchova do 29. 3. 2019.

Přihlášení do Výsledkového portálu žáka

Maturanti, kteří se přihlásili k maturitní zkoušce JARO 2019, se registrují do Výsledkového portálu žáka na www.cermat.cz – vlevo Výsledkový portál žáka – uprostřed stránky modře Postup pro registraci a udělení souhlasu se zasíláním dokumentů. POZOR! Nestačí se jen registrovat, nutno udělit zmíněný SOUHLAS! Údaje k přihlášení jsou na Výpisu z přihlášky, který každý přihlášený obdržel proti podpisu v prosinci 2018. Prosíme maturanty, aby registraci provedli do konce února 2019.

Přihlašování k maturitním zkouškám na termín JARO 2019

OPAKUJÍCÍ ŽÁCI Z MINULÝCH LET se přihlašují u Ing. Soukupové
v následujících termínech a časech:

Pondělí 19. 11. 2018

15:00-16:00

Úterý 20. 11. 2018

8:00-9:00

Středa 21. 11. 2018

8:00-9:00

Čtvrtek 22. 11. 2018

15:00-16:00

Pondělí 26. 11. 2018

8:00-9:00

Úterý 27. 11. 2018

8:00-9:00

Čtvrtek 29. 11. 2018

15:00-16:00

Pondělí 3. 12. 2018

14:00-15:00

POZOR! Přihlášení maturanti jsou povinni si převzít Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce –
po ukončení přihlašování budou vypsány zase dny a termíny pro jejich vyzvednutí.

STÁVAJÍCÍ ŽÁCI se přihlašují u svých třídních učitelů.

 

Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce

OPAKUJÍCÍ ŽÁCI Z MINULÝCH LET si VÝPIS vyzvedávají u Ing. Soukupové  v následujících termínech a časech:

Úterý 11. 2. 2018 8:00-9:30

Čtvrtek 13. 12. 2018 15:30-16:30

Pátek 14. 12. 2018

9:00-9:30 11:00-13:00

Pondělí 17. 12. 2018 10:00-11:00

Středa 19. 12. 2018 8:15-9:00

POZOR! Přihlášení maturanti jsou povinni si Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce vyzvednout nejdéle 19. 12. 2018 – stanoveno Ministerstvem školství ČR.

STÁVAJÍCÍ ŽÁCI obdrží VÝPIS od svých třídních učitelů.

 

Společná část maturitní zkoušky - data a časy budou upřesněny

datum

předmět zkoušky

druh zkoušky

čas

2. – 10. 5. 2019 Český jazyk a literatura Písemná práce  

2. – 10. 5. 2019

Matematika

Didaktický test

 

2. – 10. 5. 2019

Anglický jazyk

Písemná práce

 

2. – 10. 5. 2019

Český jazyk a literatura

Didaktický test

 

2. – 10. 5. 2019

Německý jazyk

Písemná práce

 

2. – 10. 5. 2019

Anglický jazyk

Didaktický test

 

2. – 10. 5. 2019

Německý jazyk

Didaktický test

 

20. - 24. 5. 2019

Český jazyk a literatura

Ústní zkouška

dle harmonogramu

20. - 24. 5. 2019

Anglický jazyk

Ústní zkouška

dle harmonogramu

20. - 24. 5. 2019

Německý jazyk

Ústní zkouška

dle harmonogramu

 

Profilová část maturitní zkoušky

Písemná část:

14. května 2019          obor Podnikání           8:00 Účetnictví

Praktická část:

3. a 4. dubna 2019   Gastronomie      dle harmonogramu
13. května 2019         Podnikání          8:00

Ústní část:

20. - 24. května 2019   dle harmonogramu

Obsah maturitní zkoušky

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 65-41-L/01 Gastronomie

Společná část

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk nebo Matematika

Profilová část

 • Teoretická zkouška z ekonomických předmětů (Ekonomika, Evidence hospodaření, Management, Marketing služeb) – ústní forma
 • Teoretická zkouška z odborných předmětů (Výroba pokrmů, Technika odbytu, Nauka o výživě) – ústní forma
 • Praktická zkouška z odborných předmětů (Provoz v gastronomii, Výroba a odbyt v gastronomii)

Nabídka nepovinných zkoušek – profilová část

 • Anglický jazyk – ústní forma
 • Německý jazyk – ústní forma
 • Matematika – písemná forma

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 64-41-L/51 Podnikání

Společná část

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk nebo Matematika

Profilová část

 • Teoretická zkouška z ekonomických předmětů (Ekonomika, Management a marketing) – ústní forma
 • Účetnictví – písemná forma
 • Praktická zkouška z odborných předmětů (Podnikání v gastronomii, Učební praxe)

Nabídka nepovinných zkoušek – profilová část

 • Anglický jazyk – ústní forma
 • Německý jazyk – ústní forma
 • Matematika – písemná forma

Okruhy učiva pro přípravu k maturitní zkoušce

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 65-41-L/01 Gastronomie

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 64-41-L/51 Podnikání