U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Maturitní zkoušky 2018/2019

Maturitní zkoušky – PODZIM 2019

Pozvánky k písemným zkouškám a didaktickým testům společné části mat. zkoušky

Dne 16. 8. 2019 byly přihlášeným maturantům odeslány e-mailem pozvánky k písemným zkouškám a didaktickým testům společné části maturitní zkoušky na termín PODZIM 2019.

Pokud někomu pozvánka nedošla, obraťte se neprodleně e-mailem na zástupkyni ředitelky Ing. Soukupovou.

UPOZORNĚNÍ! Pozvánky se netýkají ústních zkoušek, praktických zkoušek a zkoušky z účetnictví! Na tyto části se pozvánky nezasílají – upřesněný harmonogram konání těchto zkoušek bude zveřejněn na webu školy v prvním týdnu v září.

 

Přihlášení do výsledkového portálu žáka – maturity PODZIM 2019

Žádáme maturanty, aby se do úterý 27. 8. 2019 přihlásili do Výsledkového portálu žáka na www.cermat.cz.

 

Kontrola pomůcek na pís. zkoušky a didaktic. testy společné části maturitní zkoušky – PODZIM 2019

Pondělí 26. 8. 2019

10:30

Úterý 27. 8. 2019

15:00

Středa 28. 8. 2019

14:00

Čtvrtek 29. 8. 2019

13:00

Kontrola bude probíhat ve sborovně školy. Maturant si přinese obálku odpovídající velikosti pomůcky. Předání do spádové školy (průmyslovka Třebešín) zajistíme hromadně.
Mimo uvedené dny a hodiny není kontrola možná z důvodu konání doplňovacích a opravných zkoušek a školení učitelů!

 

Termíny zkoušek:

 

Druh zkoušky

Termín

Místo konání

Didaktické testy – společná část

2. - 6. září 2019

Bude určeno v pozvánce k maturitní zkoušce (srpen 2019)

Písemné práce – společná část

2. - 6. září 2019

Bude určeno v pozvánce k maturitní zkoušce (srpen 2019)

Teoretická zkouška z odborných předmětů – Gastronomie

18. – 20. září 2019

SOU gastronomie, U Krbu 521, Praha 10

Teoretická zkouška z ekonomických předmětů - Gastronomie

18. – 20. září 2019

SOU gastronomie, U Krbu 521, Praha 10

Teoretická zkouška z ekonomických předmětů – Podnikání

18. – 20. září 2019

SOU gastronomie, U Krbu 521, Praha 10

Písemná zkouška z účetnictví - Podnikání

11. září 2019

SOU gastronomie, U Krbu 521, Praha 10

Praktická zkouška z odborných předmětů – Podnikání

12. září 2019

SOU gastronomie, U Krbu 521, Praha 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Harmonogram ústních maturitních zkoušek jaro 2020

 
Přihlášky k maturitě se podávají: do 2.12.2019

Losování zadání k praktické maturitní zkoušce - obor gastronomie: 11. února 2020

Odevzdání přehledu četby vyučujícímu LEV: do 31. března 2020

Uzavření známek za 2. pololetí: 27. dubna 2020 (16:00 hodin)

Pedagogická rada: 29. dubna 2020 (7:30 hodin)

Vydávání vysvědčení za poslední ročník: 30. dubna 2020

Studijní volno – obor Gastronomie:

26. a 30. dubna 2019, 15. - 17. května 2019

Více zde: https://www.souukrbu.cz/zaci-a-rodice/organizace-skolniho-roku#maturita
26. a 30. dubna 2019, 15. - 17. května 2019

Více zde: https://www.souukrbu.cz/zaci-a-rodice/organizace-skolniho-roku#maturita
26. a 30. dubna 2019, 15. - 17. května 2019

Více zde: https://www.souukrbu.cz/zaci-a-rodice/organizace-skolniho-roku#maturita

28. a 29. dubna 2020 a dny od 4. 5. do 15. 5., ve kterých žáci nekonají maturitní zkoušku

Studijní volno – obor Podnikání:

28. a 29. dubna 2020 a dny od 4. 5. do 15. 5., ve kterých žáci nekonají maturitní zkoušku

 

Společná část maturitní zkoušky

2. – 15. května 2020 - termíny budou upřesněny

Profilová část maturitní zkoušky

Písemná část:

15. května 2020             obor Podnikání 8:00 Účetnictví

Praktická část:

1. – 3. dubna 2020         obor Gastronomie      dle harmonogramu 

14. května 2020             obor Podnikání          8:00

Ústní část:

18. - 22. května 2020    dle harmonogramu

 

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

28. května 2020 – místo a čas budou upřesněny

Odevzdání seznamu literatury

Podmínky výběru četby do seznamu jsou uvedeny ve školním seznamu četby – viz Okruhy k maturitě.
Formulář k dispozici zde.

Očíslovaný seznam literárních děl – zde.

Termíny odevzdání - opakující maturanti

Den

Datum

Čas

Místo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Současní žáci školy

Seznam odevzdají žáci svému vyučujícímu předmětu Literární a estetická výchova do 29. 3. 2019.

Přihlášení do Výsledkového portálu žáka

Maturanti, kteří se přihlásili k maturitní zkoušce JARO 2019, se registrují do Výsledkového portálu žáka na www.cermat.cz – vlevo Výsledkový portál žáka – uprostřed stránky modře Postup pro registraci a udělení souhlasu se zasíláním dokumentů. POZOR! Nestačí se jen registrovat, nutno udělit zmíněný SOUHLAS! Údaje k přihlášení jsou na Výpisu z přihlášky, který každý přihlášený obdržel proti podpisu v prosinci 2018. Prosíme maturanty, aby registraci provedli do konce února 2019.

Přihlašování k maturitním zkouškám na termín JARO 2019

OPAKUJÍCÍ ŽÁCI Z MINULÝCH LET se přihlašují u Ing. Soukupové
v následujících termínech a časech:

Pondělí 19. 11. 2018

15:00-16:00

Úterý 20. 11. 2018

8:00-9:00

Středa 21. 11. 2018

8:00-9:00

Čtvrtek 22. 11. 2018

15:00-16:00

Pondělí 26. 11. 2018

8:00-9:00

Úterý 27. 11. 2018

8:00-9:00

Čtvrtek 29. 11. 2018

15:00-16:00

Pondělí 3. 12. 2018

14:00-15:00

POZOR! Přihlášení maturanti jsou povinni si převzít Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce –
po ukončení přihlašování budou vypsány zase dny a termíny pro jejich vyzvednutí.

STÁVAJÍCÍ ŽÁCI se přihlašují u svých třídních učitelů.

 

Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce

OPAKUJÍCÍ ŽÁCI Z MINULÝCH LET si VÝPIS vyzvedávají u Ing. Soukupové  v následujících termínech a časech:

Úterý 11. 2. 2018 8:00-9:30

Čtvrtek 13. 12. 2018 15:30-16:30

Pátek 14. 12. 2018

9:00-9:30 11:00-13:00

Pondělí 17. 12. 2018 10:00-11:00

Středa 19. 12. 2018 8:15-9:00

POZOR! Přihlášení maturanti jsou povinni si Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce vyzvednout nejdéle 19. 12. 2018 – stanoveno Ministerstvem školství ČR.

STÁVAJÍCÍ ŽÁCI obdrží VÝPIS od svých třídních učitelů.

 

Společná část maturitní zkoušky - data a časy budou upřesněny

datum

předmět zkoušky

druh zkoušky

čas

2. – 10. 5. 2019 Český jazyk a literatura Písemná práce  

2. – 10. 5. 2019

Matematika

Didaktický test

 

2. – 10. 5. 2019

Anglický jazyk

Písemná práce

 

2. – 10. 5. 2019

Český jazyk a literatura

Didaktický test

 

2. – 10. 5. 2019

Německý jazyk

Písemná práce

 

2. – 10. 5. 2019

Anglický jazyk

Didaktický test

 

2. – 10. 5. 2019

Německý jazyk

Didaktický test

 

20. - 24. 5. 2019

Český jazyk a literatura

Ústní zkouška

dle harmonogramu

20. - 24. 5. 2019

Anglický jazyk

Ústní zkouška

dle harmonogramu

20. - 24. 5. 2019

Německý jazyk

Ústní zkouška

dle harmonogramu

 

Profilová část maturitní zkoušky

Písemná část:

14. května 2019          obor Podnikání           8:00 Účetnictví

Praktická část:

3. a 4. dubna 2019   Gastronomie      dle harmonogramu
13. května 2019         Podnikání          8:00

Ústní část:

20. - 24. května 2019   dle harmonogramu

Obsah maturitní zkoušky

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 65-41-L/01 Gastronomie

Společná část

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk nebo Matematika

Profilová část

 • Teoretická zkouška z ekonomických předmětů (Ekonomika, Evidence hospodaření, Management, Marketing služeb) – ústní forma
 • Teoretická zkouška z odborných předmětů (Výroba pokrmů, Technika odbytu, Nauka o výživě) – ústní forma
 • Praktická zkouška z odborných předmětů (Provoz v gastronomii, Výroba a odbyt v gastronomii)

Nabídka nepovinných zkoušek – profilová část

 • Anglický jazyk – ústní forma
 • Německý jazyk – ústní forma
 • Matematika – písemná forma

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 64-41-L/51 Podnikání

Společná část

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk nebo Matematika

Profilová část

 • Teoretická zkouška z ekonomických předmětů (Ekonomika, Management a marketing) – ústní forma
 • Účetnictví – písemná forma
 • Praktická zkouška z odborných předmětů (Podnikání v gastronomii, Učební praxe)

Nabídka nepovinných zkoušek – profilová část

 • Anglický jazyk – ústní forma
 • Německý jazyk – ústní forma
 • Matematika – písemná forma

Okruhy učiva pro přípravu k maturitní zkoušce

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 65-41-L/01 Gastronomie

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 64-41-L/51 Podnikání