Maturitní zkoušky :: Střední odborné učiliště gastronomie
U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Maturitní zkoušky 2017/2018

Maturity Podzim 2018

Předávání výpisů z přihlášek k maturitní zkoušce (Podzim 2018)

Přihlášení maturanti jsou povinni si vyzvednout výpis z přihlášky k maturitní zkoušce. Výpisy předávají třídní učitelé, maturantům z minulých let Ing. Soukupová.

 

PO 25. 6. 18

ÚT 26. 6. 18

ST 27. 6. 18

ČT 28. 6. 18

Mgr. Knězová

11:40 – 12:25

10:00 – 10:45

9:00 – 10:00

 

Ing. Floriánová

11:40 – 12:25

10:00 – 10:45

9:00 – 10:00

9:00 – 10:00

Ing. Neradová

11:40 – 12:25

10:00 – 10:45

9:00 – 10:00

9:00 – 10:00

Ing. Soukupová

10:00 – 13:00

12:00 – 12:30

8:00 – 12:00

8:00 – 9:00

 

Odevzdání SEZNAMU ČETBY

k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury pro zkušební období „PODZIM 2018“: seznam předají maturanti Mgr. Knězové v uvedených hodinách.
Ve čtvrtek 28. 6. 2018 vybírá seznam četby Mgr. Šrámková (8:00 – 10:00).

 

Přihlašování k maturitním zkouškám na termín PODZIM 2018

Maturanti se přihlašují u třídních učitelů, maturanti z minulých let u Ing. Soukupové.
Přihlašování je možné VÝHRADNĚ v níže uvedených hodinách.

 

PÁ 15. 6. 18

PO 18. 6. 18

ÚT 19. 6. 18

ST 20. 6. 18

ČT 21. 6. 18

Mgr. Knězová

9:00 – 9:45

13:00 – 13:30

9:00 – 9:30

10:00 – 10:30

13:00 – 14:00

Ing. Floriánová

10:45 – 11:30

14:00 – 14:30

 

10:00 – 10:30

9:00 – 9:30

Ing. Neradová

9:00 – 9:45

9:00 - 9:30

 

10:00 – 10:30

12:45 – 13:15

Ing. Soukupová

9:00 – 9:45

10:45 – 11:30

9:00 – 9:30
15:00 – 16:00

9:00 – 9:30

10:00 – 11:00

10:00 – 12:00

 

V dalším týdnu pak bude následovat povinnost přihlášených VYZVEDNOUT SI OSOBNĚ VÝPIS Z PŘIHLÁŠKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE. Termíny a hodiny budou zde oznámeny.

 

Maturity Jaro 2018

Rozpis ústní části MZ

G4.A

P2.A

P2.B

 

Třídní schůzky (Obory studia Gastronomie a Podnikání): 7. února 2018 v 17:00 hodin

Losování zadání k praktické maturitní zkoušce: 7. února 2018 

Odevzdání přehledu četby vyučujícímu LEV: 31. března 2018

Uzavření známek za 2. pololetí: 23. dubna 2018 (16:00 hodin)

Pedagogická rada: 25. dubna 2018 (7:30 hodin)

Vydávání vysvědčení za poslední ročník: 27. dubna 2018

Studijní volno – obor Gastronomie:

14. – 18. 5. 2018
Studijní volno – obor Podnikání:

26. a 30. 4. 2018 a 14., 16. a 18. 5. 2018

 

Společná část maturitní zkoušky

11. 4. 2018

Český jazyk a literatura

Písemná práce

12:00

  2. 5. 2018

Matematika

Didaktický test

8:00

 

Anglický jazyk

Písemná práce

12:15

  3. 5. 2018

Český jazyk a literatura

Didaktický test

8:00

 

Německý jazyk

Písemná práce

11:00

  4. 5. 2018

Anglický jazyk

Didaktický test

8:00

 

Německý jazyk

Didaktický test

12:15

21. - 24. 5. 2018

Český jazyk a literatura

Ústní zkouška – dle harmonogramu

 

 

Anglický jazyk

Ústní zkouška – dle harmonogramu

 

 

Německý jazyk

Ústní zkouška – dle harmonogramu

 

 

Profilová část maturitní zkoušky

Písemná část:

15. května 2018          obor Podnikání           8:00 Účetnictví

Praktická část:

4. – 5. dubna 2018   Gastronomie      dle harmonogramu
17. května 2018         Podnikání          8:00

Ústní část:

21. - 24. května 2018   dle harmonogramu

 

Kritéria pro hodnocení Teoretické zkoušky z odborných předmětů

Kritéria pro hodnocení profilové zkoušky z Účetnictví

Kritéria pro hodnocení Praktické zkoušky z odborných předmětů - Gastronomie

Kritéria pro hodnocení Praktické zkoušky z odborných předmětů - Podnikání

Kritéria pro hodnocení Teoretické zkoušky z ekonomických předmětů – Gastronomie

Kritéria pro hodnocení Teoretické zkoušky z ekonomických předmětů – Podnikání

 

Pokyny - profilové zkoušky – Gastronomie

Pokyny - profilové zkoušky – Podnikání

 

Povolené pomůcky - společná část

Povolené pomůcky – Teoretické zkoušky z ekonomických předmětů

Vybírání pomůcek na společnou část - opakující žáci

Vybírání pomůcek společnou část - současní žáci 

 

Informace pro opakující maturanty

1. Žádáme všechny opakující maturanty (termín JARO 2018), aby se přihlásili do Výsledkového portálu žáka a udělili současně souhlas se zasíláním dokumentů (pouhé přihlášení nestačí, nutno zadat souhlas!). Návod na stránkách Cermatu – proklik zde: https://vpz.cermat.cz/Dokumenty/MZ2015_postup_prihlaseni.pdf

2. Odevzdání vlastního seznamu literárních děl

Maturanti opakující ústní zkoušku z českého jazyka a literatury odevzdají vlastní seznam literárních děl v těchto termínech ve sborovně školy uvedeným vyučujícím:

Středa

21. 3. 2018

14:20 – 15:30

Mgr. Šrámková

Středa

28. 3. 2018

14:20 – 15:30

Mgr. Hubená

Školní seznam literárních děl zde

Formulář vlastního seznamu literárních děl zde

Nutno dodržet strukturu dle formuláře a číslování podle školního seznamu!

 

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

31. května 2018 – Brožíkova síň Staroměstské radnice (čas bude upřesněn)

 

Přihlašování neúspěšných žáků k podzimnímu zkušebnímu období:
druhá polovina června 2018 – podrobnosti budou zveřejněny na webových stránkách školy

 

 

Obsah maturitní zkoušky

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 65-41-L/01 Gastronomie

Společná část

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk nebo Matematika

Profilová část

 • Teoretická zkouška z ekonomických předmětů (Ekonomika, Evidence hospodaření, Management, Marketing služeb) – ústní forma
 • Teoretická zkouška z odborných předmětů (Výroba pokrmů, Technika odbytu, Nauka o výživě) – ústní forma
 • Praktická zkouška z odborných předmětů (Provoz v gastronomii, Výroba a odbyt v gastronomii)

Nabídka nepovinných zkoušek – profilová část

 • Anglický jazyk – ústní forma
 • Německý jazyk – ústní forma
 • Matematika – písemná forma

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 64-41-L/51 Podnikání

Společná část

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk nebo Matematika

Profilová část

 • Teoretická zkouška z ekonomických předmětů (Ekonomika, Management a marketing) – ústní forma
 • Účetnictví – písemná forma
 • Praktická zkouška z odborných předmětů (Podnikání v gastronomii, Učební praxe)

Nabídka nepovinných zkoušek – profilová část

 • Anglický jazyk – ústní forma
 • Německý jazyk – ústní forma
 • Matematika – písemná forma

Okruhy učiva pro přípravu k maturitní zkoušce

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 65-41-L/01 Gastronomie

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 64-41-L/51 Podnikání