U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Maturitní zkoušky 2021 / 2022

Informace ke zkouškám v září  2022

Ústní maturitní zkoušky 19. 9. 2022 – harmonogram

TŘÍDA

ČJL - začátek

AJ - začátek

TZEP - začátek

 

 

 

 

G4A

----------------

---------------

11:00

P2A

8:00

9:20

----------------

P2B

10:50

8:00

9:45


 

 

INFORMACE K PROFILOVÝM MATURITNÍM ZKOUŠKÁM – TERMÍNY

TERMÍN

ZKOUŠKA

ČAS

UČEBNA

KONTROLA POMŮCEK

6. 9. 2022

Účetnictví – písemná zkouška

8:00

E1

 

8. 9. 2022

Praktická zkouška z odborných předmětů

8:00

D5

 

12. 9. 2022

Český jazyk a literatura – písemná zkouška

8:00

E1

5. 9.  od 15:15 do 16:00 – sborovna
8. 9. od 8:45 do 9:30 a od 16:00 do 16:45 – sborovna

13. 9. 2022

Anglický jazyk – písemná zkouška

8:00

E1

7. 9. od 12:35 do 13:15 – sborovna
8. 9. od 12:35 do 13:15 – sborovna

19.-21. 9. 2022

Ústní zkoušky – dle rozpisu (info u třídních učitelů od 13. 9.)

 

 

 


 

Dne 16. 8. 2022 byly maturantům, kteří maturují z didaktických testů, odeslány e-mailem pozvánky.Na ostatní části maturitní zkoušky se pozvánky neposílají, sledujte v září web školy.
Více zde: https://www.souukrbu.cz/news/informace-k-maturitnim-zkouskam-termin-zari-2022/

Přihlašování k maturitní zkoušce na termín PODZIM 2022

Harmonogram maturitních zkoušek jaro 2023

 

Společná část

 • didaktické testy

2. - 4. května 2023

Profilová část - nástavbové studium - obor Podnikání

 • písemná maturitní práce z ČJ
 • písemná maturitní práce z cizího jazyka

25. dubna 2023
27. dubna 2023
 
 • písemná zkouška z účetnictví

16. května 2023

 • praktická zkouška

15. května 2023

 • ústní zkouška

22 . -  26. května 2023

Profilová část - obor gastronomie

 • písemná maturitní práce z ČJ
 • písemná maturitní práce z cizího jazyka

25. dubna 2023
27. dubna 2023
 
 • losování praktické zkoušky


. února 2023

 • praktická zkouška

18. - 20. dubna 2023

 • ústní zkouška

22 . -  26. května 2023

 

 

Uzavření známek za 2. pololetí: 24. dubna 2023 (16:00 hodin)

 

Odevzdání přehledu četby vyučujícímu LEV: do 31. března 2023

Podmínky výběru četby do seznamu jsou uvedeny ve školním seznamu četby –  Četba k maturitě

 

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

5. června 2023 - Vršovický zámeček

Obsah maturitní zkoušky

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 65-41-L/01 Gastronomie

Společná část

 • Český jazyk a literatura - didaktický test
 • Cizí jazyk nebo Matematika - didaktický test

Profilová část

 • Český jazyk a literatura -  ústní zkouška
 • Cizí jazyk - ústní zkouška
 • Teoretická zkouška z ekonomických předmětů (Ekonomika, Evidence hospodaření, Marketing a management) – ústní forma
 • Praktická zkouška z odborných předmětů (Provoz v gastronomii, Výroba a odbyt v gastronomii, Výroba pokrmů, Technika odbytu, Nauka o výživě)

Nabídka nepovinných zkoušek – profilová část

 • Anglický jazyk – ústní forma
 • Německý jazyk – ústní forma
 • Matematika – písemná forma

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 64-41-L/51 Podnikání

Společná část

 • Český jazyk a literatura - didaktický test
 • Cizí jazyk nebo Matematika - didaktický test

Profilová část

 • Český jazyk a literatura - ústní zkouška
 • Cizí jazyk -  ústní zkouška
 • Teoretická zkouška z ekonomických předmětů (Ekonomika, Management a marketing) – ústní forma
 • Účetnictví – písemná forma 
 • Praktická zkouška z odborných předmětů (Podnikání v gastronomii, Učební praxe)

Nabídka nepovinných zkoušek – profilová část

 • Anglický jazyk – ústní forma
 • Německý jazyk – ústní forma
 • Matematika – písemná forma

Okruhy učiva pro přípravu k maturitní zkoušce

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 65-41-L/01 Gastronomie

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 64-41-L/51 Podnikání

 

Kritéria pro hodnocení maturitní zkoušky

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 65-41-L/01 Gastronomie

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 64-41-L/51 Podnikání