U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Maturitní zkoušky 2019/2020

 

Harmonogram ústních maturitních zkoušek jaro 2020

 
Přihlášky k maturitě se podávají: do 2.12.2019

Losování zadání k praktické maturitní zkoušce - obor gastronomie: 11. února 2020

Odevzdání přehledu četby vyučujícímu LEV: do 31. března 2020

Uzavření známek za 2. pololetí: 27. dubna 2020 (16:00 hodin)

Pedagogická rada: 29. dubna 2020 (7:30 hodin)

Vydávání vysvědčení za poslední ročník: 30. dubna 2020

Studijní volno – obor Gastronomie:

26. a 30. dubna 2019, 15. - 17. května 2019

Více zde: https://www.souukrbu.cz/zaci-a-rodice/organizace-skolniho-roku#maturita
26. a 30. dubna 2019, 15. - 17. května 2019

Více zde: https://www.souukrbu.cz/zaci-a-rodice/organizace-skolniho-roku#maturita
26. a 30. dubna 2019, 15. - 17. května 2019

Více zde: https://www.souukrbu.cz/zaci-a-rodice/organizace-skolniho-roku#maturita

28. a 29. dubna 2020 a dny od 4. 5. do 15. 5., ve kterých žáci nekonají maturitní zkoušku

Studijní volno – obor Podnikání:

28. a 29. dubna 2020 a dny od 4. 5. do 15. 5., ve kterých žáci nekonají maturitní zkoušku

 

Společná část maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky

Písemná část:

15. května 2020             obor Podnikání 8:00 Účetnictví

Praktická část:

1. – 3. dubna 2020         obor Gastronomie      dle harmonogramu 

14. května 2020             obor Podnikání          8:00

Ústní část:

18. - 22. května 2020    dle harmonogramu

 

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

28. května 2020 – místo a čas budou upřesněny

Odevzdání seznamu literatury

Podmínky výběru četby do seznamu jsou uvedeny ve školním seznamu četby – viz Okruhy k maturitě.
Formulář k dispozici zde.

Očíslovaný seznam literárních děl – zde.

Obsah maturitní zkoušky

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 65-41-L/01 Gastronomie

Společná část

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk nebo Matematika

Profilová část

 • Teoretická zkouška z ekonomických předmětů (Ekonomika, Evidence hospodaření, Management, Marketing služeb) – ústní forma
 • Teoretická zkouška z odborných předmětů (Výroba pokrmů, Technika odbytu, Nauka o výživě) – ústní forma
 • Praktická zkouška z odborných předmětů (Provoz v gastronomii, Výroba a odbyt v gastronomii)

Nabídka nepovinných zkoušek – profilová část

 • Anglický jazyk – ústní forma
 • Německý jazyk – ústní forma
 • Matematika – písemná forma

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 64-41-L/51 Podnikání

Společná část

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk nebo Matematika

Profilová část

 • Teoretická zkouška z ekonomických předmětů (Ekonomika, Management a marketing) – ústní forma
 • Účetnictví – písemná forma
 • Praktická zkouška z odborných předmětů (Podnikání v gastronomii, Učební praxe)

Nabídka nepovinných zkoušek – profilová část

 • Anglický jazyk – ústní forma
 • Německý jazyk – ústní forma
 • Matematika – písemná forma

Okruhy učiva pro přípravu k maturitní zkoušce

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 65-41-L/01 Gastronomie

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 64-41-L/51 Podnikání