U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Maturitní zkoušky 2017/2018

Losování zadání k praktické maturitní zkoušce - obor gastronomie: 13. února 2019

Odevzdání přehledu četby vyučujícímu LEV: 29. března 2019

Uzavření známek za 2. pololetí: 24. dubna 2019 (12:00 hodin)

Pedagogická rada: 25. dubna 2019 (15:15 hodin)

Vydávání vysvědčení za poslední ročník: 29. dubna 2019

Studijní volno – obor Gastronomie:

26. a 30. dubna 2019, 15. - 17. května 2019

Více zde: https://www.souukrbu.cz/zaci-a-rodice/organizace-skolniho-roku#maturita
26. a 30. dubna 2019, 15. - 17. května 2019

Více zde: https://www.souukrbu.cz/zaci-a-rodice/organizace-skolniho-roku#maturita
26. a 30. dubna 2019, 15. - 17. května 2019

Více zde: https://www.souukrbu.cz/zaci-a-rodice/organizace-skolniho-roku#maturita

26. a 30. dubna 2019, 15. - 17. května 2019

Studijní volno – obor Podnikání:

26. a 30. dubna 2019, 15. - 17. května 2019

 

Přihlašování k maturitním zkouškám na termín JARO 2019

OPAKUJÍCÍ ŽÁCI Z MINULÝCH LET se přihlašují u Ing. Soukupové
v následujících termínech a časech:

Pondělí 19. 11. 2018

15:00-16:00

Úterý 20. 11. 2018

8:00-9:00

Středa 21. 11. 2018

8:00-9:00

Čtvrtek 22. 11. 2018

15:00-16:00

Pondělí 26. 11. 2018

8:00-9:00

Úterý 27. 11. 2018

8:00-9:00

Čtvrtek 29. 11. 2018

15:00-16:00

Pondělí 3. 12. 2018

14:00-15:00

POZOR! Přihlášení maturanti jsou povinni si převzít Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce –
po ukončení přihlašování budou vypsány zase dny a termíny pro jejich vyzvednutí.

STÁVAJÍCÍ ŽÁCI se přihlašují u svých třídních učitelů.

 

Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce

OPAKUJÍCÍ ŽÁCI Z MINULÝCH LET si VÝPIS vyzvedávají u Ing. Soukupové  v následujících termínech a časech:

Úterý 11. 2. 2018 8:00-9:30

Čtvrtek 13. 12. 2018 15:30-16:30

Pátek 14. 12. 2018

9:00-9:30 11:00-13:00

Pondělí 17. 12. 2018 10:00-11:00

Středa 19. 12. 2018 8:15-9:00

POZOR! Přihlášení maturanti jsou povinni si Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce vyzvednout nejdéle 19. 12. 2018 – stanoveno Ministerstvem školství ČR.

STÁVAJÍCÍ ŽÁCI obdrží VÝPIS od svých třídních učitelů.

 

Společná část maturitní zkoušky - data a časy budou upřesněny

datum

předmět zkoušky

druh zkoušky

čas

2. – 10. 5. 2019 Český jazyk a literatura Písemná práce  

2. – 10. 5. 2019

Matematika

Didaktický test

 

2. – 10. 5. 2019

Anglický jazyk

Písemná práce

 

2. – 10. 5. 2019

Český jazyk a literatura

Didaktický test

 

2. – 10. 5. 2019

Německý jazyk

Písemná práce

 

2. – 10. 5. 2019

Anglický jazyk

Didaktický test

 

2. – 10. 5. 2019

Německý jazyk

Didaktický test

 

20. - 24. 5. 2019

Český jazyk a literatura

Ústní zkouška

dle harmonogramu

20. - 24. 5. 2019

Anglický jazyk

Ústní zkouška

dle harmonogramu

20. - 24. 5. 2019

Německý jazyk

Ústní zkouška

dle harmonogramu

 

Profilová část maturitní zkoušky

Písemná část:

14. května 2019          obor Podnikání           8:00 Účetnictví

Praktická část:

3. a 4. dubna 2019   Gastronomie      dle harmonogramu
13. května 2019         Podnikání          8:00

Ústní část:

20. - 24. května 2019   dle harmonogramu

Obsah maturitní zkoušky

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 65-41-L/01 Gastronomie

Společná část

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk nebo Matematika

Profilová část

 • Teoretická zkouška z ekonomických předmětů (Ekonomika, Evidence hospodaření, Management, Marketing služeb) – ústní forma
 • Teoretická zkouška z odborných předmětů (Výroba pokrmů, Technika odbytu, Nauka o výživě) – ústní forma
 • Praktická zkouška z odborných předmětů (Provoz v gastronomii, Výroba a odbyt v gastronomii)

Nabídka nepovinných zkoušek – profilová část

 • Anglický jazyk – ústní forma
 • Německý jazyk – ústní forma
 • Matematika – písemná forma

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 64-41-L/51 Podnikání

Společná část

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk nebo Matematika

Profilová část

 • Teoretická zkouška z ekonomických předmětů (Ekonomika, Management a marketing) – ústní forma
 • Účetnictví – písemná forma
 • Praktická zkouška z odborných předmětů (Podnikání v gastronomii, Učební praxe)

Nabídka nepovinných zkoušek – profilová část

 • Anglický jazyk – ústní forma
 • Německý jazyk – ústní forma
 • Matematika – písemná forma

Okruhy učiva pro přípravu k maturitní zkoušce

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 65-41-L/01 Gastronomie

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 64-41-L/51 Podnikání