U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Maturitní zkoušky 2020 / 2021

Maturitní zkouška 2021

Informace pro žáky zpracované na základě Opatření obecné povahy zveřejněné MŠMT dne 29. 1. 2021

Žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, může konat maturitní zkoušku, pokud prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021.

Žákovi, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen, určí ředitel školy termín konání opravné nebo náhradní zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 30. června 2021. Požádá-li o to žák, umožní ředitel školy vykonání této zkoušky tak, aby se konala do 31. března 2021.

Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 31. března 2021, může konat řádný termín maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. června 2021, může konat řádný termín maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2021. Opravná a náhradní zkouška je komisionální.

Školní seznam literárních děl pro školní rok 2020/2021 zůstává beze změn.

Způsob konání praktické maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021 zůstává beze změn.

Aktuální informace k maturitním zkouškám MŠMT představilo detaily k maturitám a závěrečným zkouškám, MŠMT ČR (msmt.cz)

Příprava k maturitě

informujeme Vás o nabídce České školní inspekce pro podporu žáků při přípravě na maturitní zkoušky.

Žáci maturitních ročníků středních škol mohou v rámci přípravy na společnou část maturitní zkoušky využít mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých mobilních telefonů a tabletů. V aplikaci jsou pořízeny elektronické verze testů z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka připravených Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použitých při maturitní zkoušce v roce 2020, 2019 a 2018, a to v jarním i podzimním zkušebním období.

Další podrobné informace v dopise ČŠI zde

Vstup do aplikace přes QR kód INFOGRAFIKA_JPZ_MZ_InspIS-SETmobile (1754×1240) (csicr.cz)

 

Přihlašování k maturitním zkouškám - na termín JARO 2021
 
Opakující maturanti - přihláška ke stažení zde
Přihlášku zaslat na sekretariat@souukrbu.cz do 1. 12. 2020.
POZOR - ZMĚNA: Písemná práce a ústní zkouška z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka je od letošního školního roku profilovou zkouškou (viz obsah maturitní zkoušky). Pokud se tedy přihlašujete k těmto zkouškám, je potřeba uvést je na druhé straně přihlášky a označit křížkem. Didaktický test (MA, ČJL, cizí jazyk) je součástí společné části, přihlášení k němu se uvádí na první straně přihlášky.
V případě nejasností se obracejte na zástupkyni ředitelky Ing. Soukupovou.
 

UPOZORNĚNÍ PRO MATURANTY OPAKUJÍCÍ ZKOUŠKU Z ČESKÉHO JAZYKA A ANGLICKÉHO JAZYKA ZE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Maturanti ve školním roce 2020/2021 budou maturovat podle novelizované vyhlášky o ukončování vzdělávání maturitní zkouškou č. 177/2009 Sb. Podle této vyhlášky je povinné vykonání písemné zkoušky z českého i anglického jazyka, a to i pro ty maturanty, kteří tuto část v loňském roce nekonali.

 

Harmonogram maturitních zkoušek jaro 2021

 

Společná část

 • didaktické testy

2. – 15. května 2021

Profilová část - nástavbové studium

 • písemná maturitní práce z ČJ
 • písemná maturitní práce z cizího jazyka

na základě Opatření obecné povahy         
Č. j.: MSMT-3267/2021-1 ze dne 29. 1. 2021
se tyto zkoušky nekonají 
 
 • písemná zkouška z účetnictví

14. května 2021

 • praktická zkouška

13. května 2021

 • studijní volno

29. dubna 2021

a dny od 10. 5. do 12. 5., a 17. 5.
 

 • ústní zkouška

18. – 24. května 2021

Profilová část - obor gastronomie

 • písemná maturitní práce z ČJ
 • písemná maturitní práce z cizího jazyka

na základě Opatření obecné povahy         
Č. j.: MSMT-3267/2021-1 ze dne 29. 1. 2021
se tyto zkoušky nekonají 
 
 • losování praktické zkoušky


proběhne po umožnění osobní přítomnosti žáků ve škole

 • praktická zkouška

7. a 8. dubna 2021

 • studijní volno

29. dubna 2021

a dny od 10. 5. do 17. 5., ve kterých žáci nekonají maturitní zkoušku

 • ústní zkouška

18. – 24. května 2021

 

 

Uzavření známek za 2. pololetí: 27. dubna 2021 (16:00 hodin)

 

Odevzdání přehledu četby vyučujícímu LEV: do 31. března 2021

Podmínky výběru četby do seznamu jsou uvedeny ve školním seznamu četby –  Četba k maturitě

 

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

 místo a čas budou upřesněny

Obsah maturitní zkoušky

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 65-41-L/01 Gastronomie

Společná část

 • Český jazyk a literatura - didaktický test
 • Cizí jazyk nebo Matematika - didaktický test

Profilová část

 • Český jazyk a literatura -  ústní zkouška
 • Cizí jazyk - ústní zkouška
 • Teoretická zkouška z ekonomických předmětů (Ekonomika, Evidence hospodaření, Management, Marketing služeb) – ústní forma
 • Teoretická zkouška z odborných předmětů (Výroba pokrmů, Technika odbytu, Nauka o výživě) – ústní forma
 • Praktická zkouška z odborných předmětů (Provoz v gastronomii, Výroba a odbyt v gastronomii)

Nabídka nepovinných zkoušek – profilová část

 • Anglický jazyk – ústní forma
 • Německý jazyk – ústní forma
 • Matematika – písemná forma

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 64-41-L/51 Podnikání

Společná část

 • Český jazyk a literatura - didaktický test
 • Cizí jazyk nebo Matematika - didaktický test

Profilová část

 • Český jazyk a literatura - ústní zkouška
 • Cizí jazyk -  ústní zkouška
 • Teoretická zkouška z ekonomických předmětů (Ekonomika, Management a marketing) – ústní forma
 • Účetnictví – písemná forma
 • Praktická zkouška z odborných předmětů (Podnikání v gastronomii, Učební praxe)

Nabídka nepovinných zkoušek – profilová část

 • Anglický jazyk – ústní forma
 • Německý jazyk – ústní forma
 • Matematika – písemná forma

Okruhy učiva pro přípravu k maturitní zkoušce

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 65-41-L/01 Gastronomie

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 64-41-L/51 Podnikání