Kritéria pro přijetí :: Střední odborné učiliště gastronomie
U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Ředitelka školy vyhlašuje II. kolo pro školní rok 2018/2019

Ředitelka školy vyhlašuje pro školní rok 2018/2019

II. kolo přijímacího řízení pro obory:

Obor vzdělání s výučním listem 65-51-H/01 Kuchař – číšník

Školní vzdělávací program: Kuchař 

Počet volných míst:         30

Obor vzdělání s výučním listem 65-51-H/01 Kuchař – číšník

Školní vzdělávací program: Číšník          

Počet volných míst:         20

 

Obor vzdělání s maturitní zkouškou 65-41-L/01 Gastronomie

Školní vzdělávací program Gastronomie   

Počet volných míst: 20

 

Termín pro podání přihlášky - osobně:      do 18. května 2018

Termín přijímacího řízení:                                30. května 2018

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 - II. kolo


Obory vzdělání s výučním listem (Kuchař, Číšník)

Obr vzdělání s maturitní zkouškou (Gastronomie)

 

Pro všechny uvedené obory jsou stanovena jednotná kritéria.

PŘIJÍMACÍ  ZKOUŠKY  SE  NEKONAJÍ.

Uchazeči jsou přijímáni na základě hodnocení vzdělávání uvedeného v přihlášce ke studiu:

 • průměr známek z 2. pololetí 8. třídy základní školy a průměr známek z 1. pololetí 9. třídy základní školy,
 • u starších uchazečů průměr známek z 2. pololetí 9. třídy a z posledního vysvědčení na střední škole a na základě údajů v přiloženém životopisu,
 • u cizinců bude posuzována znalost českého jazyka rozhovorem (kritéria).

Součástí přihlášky musí být lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu.

Cizinci jsou povinni předložit vysvědčení ze zahraniční školy v úředně ověřeném překladu do jazyka českého. K zajištění srovnatelného posouzení všech uchazečů je požadován úřední převod klasifikace na české známkování.

 

Penalizace

 • za každý druhý stupeň z chování bude k průměru známek připočtena hodnota 0,3
 • za každý třetí stupeň z chování bude  k průměru známek připočtena hodnota 0,5
 • za každou nedostatečnou na vysvědčení v rozhodném období (2. pol. 8. třídy a 1. pol. 9. třídy) bude  k průměru známek připočtena hodnota 1,0
 • při nepředložení vysvědčení z 9. ročníku bude k průměru známek připočtena hodnota 2,0
 • za každý nehodnocený předmět v rozhodném období (2. pol. 8. třídy a 1. pol. 9. třídy) bude  k průměru známek připočtena hodnota 1,0
 • za nedoložení podkladu pro posouzení splnění kritérií bude k průměru známek připočtena hodnota 5,0
 • u cizinců musí být posouzena znalost českého jazyka rozhovorem – při neabsolvování rozhovoru bude  k průměru známek připočtena hodnota 3,0 a při neúspěšném absolvování bude  k průměru známek připočtena hodnota 3,0

Z uvedených údajů o prospěchu uchazeče je sestaveno konečné pořadí uchazečů.

Přijímací komise doporučuje přijetí uchazečů, jejichž výsledný průměr pro jednotlivé školní vzdělávací programy je maximálně do:

 • 2,95 pro školní vzdělávací program Kuchař
 • 2,95 pro školní vzdělávací program Číšník
 • 2,45 pro školní vzdělávací program Gastronomie

Pokud počet uchazečů, kteří splňují požadovaná kritéria, převýší počet přijímaných žáků, bude rozhodující pořadí uchazečů dle průměru. 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 - I. kolo

Obory vzdělání s výučním listem (Kuchař, Číšník, Cukrář)

Pro všechny uvedené obory jsou stanovena jednotná kritéria.

PŘIJÍMACÍ  ZKOUŠKY  SE  NEKONAJÍ.

Uchazeči jsou přijímáni na základě hodnocení vzdělávání uvedeného v přihlášce ke studiu:

 • průměr známek z 2. pololetí 8. třídy základní školy a průměr známek z 1. pololetí 9. třídy základní školy,
 • u starších uchazečů průměr známek z 2. pololetí 9. třídy a z posledního vysvědčení na střední škole a na základě údajů v přiloženém životopisu,
 • u cizinců bude posuzována znalost českého jazyka rozhovorem (kritéria).

Součástí přihlášky musí být lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu.

Z uvedených údajů o prospěchu uchazeče je sestaveno konečné pořadí uchazečů.

V případě sníženého stupně z chování bude  k průměru známek připočtena hodnota 0,2 nebo 0,5.

V případě neprospěchu v pololetí 9. třídy bude k průměru známek připočtena hodnota 0,5.

Přijímací komise doporučuje přijetí uchazečů, jejichž výsledný průměr pro jednotlivé školní vzdělávací programy je maximálně do:

 • 2,95 pro školní vzdělávací program Kuchař
 • 2,95 pro školní vzdělávací program Číšník
 • 2,95 pro školní vzdělávací program Cukrář

Pokud počet uchazečů, kteří splňují požadovaná kritéria, převýší počet přijímaných žáků, bude rozhodující pořadí uchazečů dle průměru.


Obor vzdělání s maturitní zkouškou - Gastronomie

Kritéria přijímacího řízení - 1. kolo

1. Vykonání přijímací zkoušky prostřednictvím centrálně zadávaných a vyhodnocovaných testů.

2.1 Průměr známek z 2. pololetí 8. třídy základní školy a průměr známek z 1. pololetí 9. třídy základní školy do 2,45.

2.2 U starších uchazečů průměr známek z 2. pololetí 9. třídy a z posledního vysvědčení na další škole do 2,45.

2.3 V případě sníženého stupně z chování bude  k průměru známek připočtena hodnota 0,2 nebo 0,5.

2.4 V případě neprospěchu v pololetí 9. třídy bude k průměru známek připočtena hodnota 0,5.

3. U cizinců bude posuzována znalost českého jazyka rozhovorem (kritéria).

 

Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky a hodnocení předchozího vzdělávání uvedeného v přihlášce ke studiu.

Z výsledků přijímací zkoušky a uvedených údajů o prospěchu žáka  je sestaveno konečné pořadí uchazečů takto:

a) pořadí dle výsledků přijímací zkoušky násobeno hodnotou 0,6;

b) pořadí dle hodnocení předchozího vzdělávání násobeno hodnotou 0,4;

c) konečné pořadí bude stanoveno součtem výsledků popsaných v bodech a) a b).

Pokud počet uchazečů, kteří splňují požadovaná kritéria, převýší počet přijímaných žáků, bude rozhodující konečné pořadí uchazečů.

 

Součástí přihlášky musí být lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu.

Starší uchazeč je povinen předložit k přihlášce životopis.

 

Testy k procvičování

Uchazeči přihlášení na obor Gastronomie si mohou vyzkoušet typy testů z předchozích let. Jsou k dispozici na následujícím odkazu:

https://www.cermat.cz/jednotne-testy-z-roku-2017-1404035435.html

 

Nástavbové studium pro absolventy 3letých oborů vzdělání s výučním listem - obor Podnikání

Kritéria přijímacího řízení - 1. kolo

1. Vykonání přijímací zkoušky prostřednictvím centrálně zadávaných a vyhodnocovaných testů.

2.1 Průměr známek v 1. pololetí 3. ročníku učebního oboru do 2,55.

2.2 U starších uchazečů průměr známek z 2.pololetí 3. ročníku učebního oboru do 2,55.

2.3 V případě sníženého stupně z chování bude  k průměru známek připočtena hodnota 0,2 nebo 0,5.

2.4 V případě neprospěchu v pololetí 3. ročníku bude k průměru známek připočtena hodnota 0,5.

3. U cizinců bude posuzována znalost českého jazyka rozhovorem (kritéria).

 

Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky a hodnocení předchozího vzdělávání uvedeného v přihlášce ke studiu.

Z výsledků přijímací zkoušky a uvedených údajů o prospěchu žáka  je sestaveno konečné pořadí uchazečů takto:

a) pořadí dle výsledků přijímací zkoušky násobeno hodnotou 0,6;

b) pořadí dle hodnocení předchozího vzdělávání násobeno hodnotou 0,4;

c) konečné pořadí bude stanoveno součtem výsledků popsaných v bodech a) a b).

Pokud počet uchazečů, kteří splňují požadovaná kritéria, převýší počet přijímaných žáků, bude rozhodující konečné pořadí uchazečů.


Starší uchazeč je povinen předložit k přihlášce životopis.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu se nevyžaduje.

Vzhledem k zaměření školy uvítáme co nejvíce zájemců z řad absolventů gastronomických oborů.

Testy k procvičování

Uchazeči přihlášení na obor Podnikání si mohou vyzkoušet typy testů z předchozích let. Jsou k dispozici na následujícím odkazu:

https://www.cermat.cz/jednotne-testy-z-roku-2017-1404035435.html

 

 

Počty otevíraných tříd a přijímaných uchazečů

 • školní vzdělávací program Gastronomie - 2 třídy, tj. 60 žáků
 • školní vzdělávací program Kuchař a Číšník 4 třídy, tj. 120 žáků
 • školní vzdělávací program: Cukrář - 2 třídy, tj. 60 žáků
 • školní vzdělávací program: Podnikání - 2 třídy, tj. 60 žákůMgr. Kateřina Mrvová
ředitelka školy