U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Obory vzdělání s výučním listem (Kuchař, Číšník, Cukrář)

Pro všechny uvedené obory jsou stanovena jednotná kritéria.

PŘIJÍMACÍ  ZKOUŠKY  SE  NEKONAJÍ.

Uchazeči jsou přijímáni na základě hodnocení vzdělávání uvedeného v přihlášce ke studiu:

  • průměr známek z 2. pololetí 8. třídy základní školy a průměr známek z 1. pololetí 9. třídy základní školy,
  • u starších uchazečů průměr známek z 2. pololetí 9. třídy a z posledního vysvědčení na střední škole a na základě údajů v přiloženém životopisu,
  • u cizinců bude posuzována znalost českého jazyka rozhovorem.

Součástí přihlášky musí být lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu.

Z uvedených údajů o prospěchu uchazeče je sestaveno konečné pořadí uchazečů.

V případě sníženého stupně z chování bude  k průměru známek připočtena hodnota 0,2 nebo 0,5.

V případě neprospěchu v pololetí 9. třídy bude k průměru známek připočtena hodnota 0,5.

Přijímací komise doporučuje přijetí uchazečů, jejichž výsledný průměr pro jednotlivé školní vzdělávací programy je maximálně do:

  • 2,95 pro školní vzdělávací program Kuchař
  • 2,95 pro školní vzdělávací program Číšník
  • 2,95 pro školní vzdělávací program Cukrář

Pokud počet uchazečů, kteří splňují požadovaná kritéria, převýší počet přijímaných žáků, bude rozhodující pořadí uchazečů dle průměru.


Obor vzdělání s maturitní zkouškou - Gastronomie

Kritéria přijímacího řízení - 1. kolo

1. Vykonání přijímací zkoušky prostřednictvím centrálně zadávaných a vyhodnocovaných testů.

2.1 Průměr známek z 2. pololetí 8. třídy základní školy a průměr známek z 1. pololetí 9. třídy základní školy do 2,45.

2.2 U starších uchazečů průměr známek z 2. pololetí 9. třídy a z posledního vysvědčení na další škole do 2,45.

2.3 V případě sníženého stupně z chování bude  k průměru známek připočtena hodnota 0,2 nebo 0,5.

2.4 V případě neprospěchu v pololetí 9. třídy bude k průměru známek připočtena hodnota 0,5.

3. U cizinců bude posuzována znalost českého jazyka rozhovorem.

 

Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky a hodnocení předchozího vzdělávání uvedeného v přihlášce ke studiu.

Z výsledků přijímací zkoušky a uvedených údajů o prospěchu žáka  je sestaveno konečné pořadí uchazečů takto:

a) pořadí dle výsledků přijímací zkoušky násobeno hodnotou 0,6;

b) pořadí dle hodnocení předchozího vzdělávání násobeno hodnotou 0,4;

c) konečné pořadí bude stanoveno součtem výsledků popsaných v bodech a) a b).

Pokud počet uchazečů, kteří splňují požadovaná kritéria, převýší počet přijímaných žáků, bude rozhodující konečné pořadí uchazečů.

 

Součástí přihlášky musí být lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu.

Starší uchazeč je povinen předložit k přihlášce životopis.

 

Testy k procvičování

Uchazeči přihlášení na obor Gastronomie si mohou vyzkoušet typy testů z předchozích let. Jsou k dispozici na následujícím odkazu:

https://www.cermat.cz/jednotne-testy-z-roku-2017-1404035435.html

 

Nástavbové studium pro absolventy 3letých oborů vzdělání s výučním listem - obor Podnikání

Kritéria přijímacího řízení - 1. kolo

1. Vykonání přijímací zkoušky prostřednictvím centrálně zadávaných a vyhodnocovaných testů.

2.1 Průměr známek v 1. pololetí 3. ročníku učebního oboru do 2,55.

2.2 U starších uchazečů průměr známek z 2.pololetí 3. ročníku učebního oboru do 2,55.

2.3 V případě sníženého stupně z chování bude  k průměru známek připočtena hodnota 0,2 nebo 0,5.

2.4 V případě neprospěchu v pololetí 3. ročníku bude k průměru známek připočtena hodnota 0,5.

3. U cizinců bude posuzována znalost českého jazyka rozhovorem.

 

Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky a hodnocení předchozího vzdělávání uvedeného v přihlášce ke studiu.

Z výsledků přijímací zkoušky a uvedených údajů o prospěchu žáka  je sestaveno konečné pořadí uchazečů takto:

a) pořadí dle výsledků přijímací zkoušky násobeno hodnotou 0,6;

b) pořadí dle hodnocení předchozího vzdělávání násobeno hodnotou 0,4;

c) konečné pořadí bude stanoveno součtem výsledků popsaných v bodech a) a b).

Pokud počet uchazečů, kteří splňují požadovaná kritéria, převýší počet přijímaných žáků, bude rozhodující konečné pořadí uchazečů.


Starší uchazeč je povinen předložit k přihlášce životopis.

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu se nevyžaduje.

Vzhledem k zaměření školy uvítáme co nejvíce zájemců z řad absolventů gastronomických oborů.

Testy k procvičování

Uchazeči přihlášení na obor Podnikání si mohou vyzkoušet typy testů z předchozích let. Jsou k dispozici na následujícím odkazu:

https://www.cermat.cz/jednotne-testy-z-roku-2017-1404035435.html

 

 

Počty otevíraných tříd a přijímaných uchazečů

  • školní vzdělávací program Gastronomie - 2 třídy, tj. 60 žáků
  • školní vzdělávací program Kuchař a Číšník 4 třídy, tj. 120 žáků
  • školní vzdělávací program: Cukrář - 2 třídy, tj. 60 žáků
  • školní vzdělávací program: Podnikání - 2 třídy, tj. 60 žákůMgr. Kateřina Mrvová
ředitelka školy