U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Třídnictví ve školním roce 2021/2022

 
 

 

TŘÍDA

TŘÍDNÍ UČITEL

ZASTUPUJÍCÍ UČITEL

G1A

Mgr.Janovová Miroslava Mgr. Šmídová Kateřina
G1B    Mgr. Hubená Luďka    Mgr. Dabrowská Václava

G2A

Mgr. Hromířová Olga

Ing. Jermářová Věra

G3A

Ing. Jermářová Věra.

 Mgr. Knězová Alena

G4A

Mgr. Veidenthalerová Hana

Ing. Malaniuková Renáta

P1A

Ing. Škoda Filip

 Ing. Neradová Marie

P1B

 RNDr. Kopová Ivana

Ing. Kincl Roman

P2A

 Ing. Neradová Marie

Ing. Floriánová Jana

P2B

Mgr. Knězová Alena

Mgr. Sternová Jana

Č2B

Mgr. Pražáková Irena

 Bc. Jančárková Jana

Č3A

Mgr. Šmídová Kateřina

Mgr. Pražáková Irena

ČC3B

Mgr. Šrámková Irena

Mgr. Fraňková Renata

K1B   

Ing. Budín Pavel

Mgr. Hromířová Olga

K2A

Ing. Kincl Roman

Mgr. Kosová Helena
S3A Mgr. Sternová Jana PhDr. Mgr. Šedivý Jiří

K2B

Mgr. Blažková Iva

Mgr. Vašut Miroslav

K3A

Mgr. Vašut Miroslav 

Mgr. Janovová Miroslava

K3B    Mgr. Weissgärber Dagmar    Mgr. Hubená Luďka
SČ1A Mgr. Hnilicová Dana Bc. Tiefenbach Marek
S1B Bc. Jančárková Jana Mgr. Weissgärber Dagmar
SK2A Ing. Kotulič Cyril Mgr. Hnilicová Dana
SČ2B Mgr. Kosová Helena Mgr. Šmilauer Tomáš

C1A

Mgr. Skůpová Ivana Ing. Škoda Filip

C1B

Ing. Bendová Barbora   

RNDr. Kopová Ivana

C1C Mgr. Dabrowská Václava    Ing. Bendová Barbora

C2A

 PhDr. Mgr. Šedivý Jiří

Mgr. Šrámková Irena

C2B

Mgr. Kluchová Zina

Mgr. Skůpová Ivana

C3A

Bc. Neradová Gabriela 

Ing. Kotulič Cyril

C3B

Mgr. Fraňková Renata

 Mgr. Takáč Martin