U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Třídnictví ve školním roce 2022/2023

 
Termíny třídních schůzek: 9. listopadu od 17:00 hodin. Rozdělení tříd do učeben 9. 11. 2022
 
 
 

 

Třídní učitel Zastupující učitel

G1A

Mgr. Šmídová Kateřina

Mgr. Janovová Miroslava

G1B

Mgr. Veidenthalerová Hana

Mgr. Luďka Hubená

G2A

Mgr. Janovová Miroslava

Mgr. Šmídová Kateřina

G2B

Mgr. Hubená Luďka

Mgr. Dabrowská Václava

G3A

Mgr. Hromířová Olga

Ing. Jermářová Věra

G4A

Ing. Jermářová Věra

Mgr. Knězová Alena

P1A

Ing. Neradová Marie

Ing. Malaniuková Renáta

P1B

Mgr. Weissgärber Dagmar

Ing. Floriánová Jana

P2A

Ing. Škoda Filip

Ing. Neradová Marie

P2B

RNDr. Kopová Ivana

Ing. Kincl Roman

Č2A

Mgr. Sternová Jana

Mgr. Blažková Iva

Č3B

Mgr. Pražáková Irena

Bc. Jančárková Jana

K1A

Mgr. Vašut Miroslav

Ing. Budín Pavel

K1B

Mgr. Knězová Alena

Mgr. Fraňková Renata

K2B

Ing. Budín Pavel

Mgr. Hromířová Olga

K3A

Ing. Kincl Roman

Mgr. Kosová Helena

K3B

Mgr. Blažková Iva

Mgr. Vašut Miroslav 

C1A

Bc. Neradová Gabriela

Mgr. Šimonová Jindra

C1B

Mgr. Fraňková Renata

Mgr. Sternová Jana

C1D

Bc. Tiefenbach Marek

RNDr. Kopová Ivana  

C2A

Mgr. Skůpová Ivana

Ing. Škoda Filip

C2B

Ing. Bendová Barbora

Ing. Škubalová Lenka

C2C

Mgr. Dabrowská Vácalva

Bc. Tiefenbach Marek

C3A

PhDr. Mgr. Šedivý Jiří

Mgr. Šrámková Irena

C3B

Mgr. Kluchová Zina

Mgr. Skůpová Ivana

S1A

Mgr. Hnilicová Dana

Mgr. Kluchová Zina

S1B

Mgr. Šrámková Irena

 Ing. Kotulič Cyril

S3B

Mgr. Kosová Helena

Mgr. Pražáková Irena

SK2A

Bc. Jančárková Jana

Mgr. Hnilicová Dana

SČ1A

Ing. Škubalová Lenka

Ing. Bendová Barbora