U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Třídnictví ve školním roce 2020/2021

 
 

 

TŘÍDA

TŘÍDNÍ UČITEL

ZASTUPUJÍCÍ UČITEL

G1A

Mgr. Hromířová Olga

Mgr. Pražská Martina

G2A

Ing. Jermářová Věra

Mgr. Knězová Alena

G3A

Mgr. Veidenthalerová Hana

Ing. Renáta Malaniuková

G4A

Mgr. Hubená Luďka

Mgr. Dabrowská Václava

P1A

 Ing. Neradová Marie

 Ing. Floriánová Jana

P1B

Mgr. Knězová Alena

Mgr. Sternová Jana

P2A

Ing. Škoda Filip

 Ing. Neradová Marie

P2B

 RNDr. Kopová Ivana

Ing. Kincl Roman

Č1B

Mgr. Pražáková Irena

Mgr. Šmídová Kateřina

Č2A

Mgr. Šmídová Kateřina

Mgr. Pražáková Irena

ČC2 Mgr. Šrámková Irena Mgr. Fraňková Renata

Č3A

Mgr. Dabrowská Václava

Ing. Mudrychová Jitka

K1A

Ing. Kincl Roman

Mgr. Kosová Helena

K1B   

Mgr. Blažková Iva

Ing. Jermářová Věra

KČ1A

Ing. Kotulič Cyril

 Bc. Jančárková Jana

KČ1B Mgr. Kosová Helena Mgr. Šmilauer Tomáš
KČ2 Mgr. Sternová Jana Mgr. Šedivý Jiří

K2A

Mgr. Vašut Miroslav

Mgr. Janovová Miroslava

K2B

Mgr. Weissgärber Dagmar

Mgr. Hnilicová Dana

K3A

Mgr. Pražská Martina

Ing. Škoda Filip

K3B

Mgr. Hnilicová Dana

Mgr. Hubená Luďka

K3D

Bc. Jančárková Jana

Mgr. Hromířová Olga

C1A

Mgr. Šedivý Jiří

Mgr. Skůpová Ivana

C1B

Mgr. Kluchová Zina

Mgr. Šrámková Irena

C2A

Bc. Neradová Gabriela   

Ing. Kotulič Cyril

C2B

Mgr. Fraňková Renata

 Mgr. Takáč Martin

C3A

Mgr. Skůpová Ivana

Mgr. Vašut Miroslav

C3B

Bc. Neradová Gabriela

RNDr. Kopová Ivana