U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

 

Výsledky přijímacího řízení oboru Gastronomie a Podnikání

budou zveřejněny 29. dubna  2021 na webu a vývěsce školy. Nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů umožněno 29. dubna 2021 od 8 do 12 hodin.

Seznam přijatých uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení

VYDÁVÁNÍ   ROZHODNUTÍ - OBOR GASTRONOMIE A PODNIKÁNÍ

Dne 29. dubna 2021 (12:00 – 18:00 hodin) bude možné si osobně vyzvednout

rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu v sekretariátu školy a možnost odevzdat zápisový lístek (netýká se oboru Podnikání). Další dny se rozhodnutí o přijetí vydává v úředních hodinách. Zápisový lístek se odevzdává do 13. května 2021.

Rozhodnutí o přijetí se NEZASÍLÁ PÍSEMNĚ.

Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou.

Výsledky přijímacího řízení oboru Kuchař - číšník a Cukrář

budou zveřejněny 22. dubna 2021 po 12. hodině na webu a vývěsce školy. Nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí bude uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů umožněno 22. dubna 2021 od 8 do 12 hodin.

 

VYDÁVÁNÍ   ROZHODNUTÍ - OBOR KUCHAŘ - ČÍŠNÍK A CUKRÁŘ

Dne 22. dubna 2020 (12:00 – 18:00 hodin) bude možné si osobně vyzvednout rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu v sekretariátu školy a možnost odevzdat zápisový lístek. Další dny se rozhodnutí o přijetí vydává v úředních hodinách. Zápisový lístek se může odevzdat nejpozději do 6. května 2021 opět v úředních hodinách.

Rozhodnutí o přijetí se NEZASÍLÁ PÍSEMNĚ.

Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou.