U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

 

Výsledky přijímacího řízení - 1. kolo oboru Gastronomie po náhradním termínu přijímacích zkoušek

Výsledky  přijímacího řízení oboru Gastronomie a Podnikání.

 

Vážení rodiče a uchazeči,


Pro dokončení přijímacího řízení Vám podáváme následující informace:
1. K potvrzení zájmu o vzdělávání na naší škole ve zvoleném oboru je potřeba odevzdat zápisový lístek. Zápisový lístek (obor gastronomie) můžete odevzdávat do 23. června 2020.

Přijatí uchazeči na obor Podnikání svůj úmysl vzdělávat se v naší škole potvrdí prohlášením, které si vyzvednout u sekretářky, je možnost zalsat emailem.


2. Zápisový lístek můžete odevzdat osobně ve Středním odborném učilišti gastronomie, U Krbu 521, Praha 10 v úředních hodinách, nebo před informační schůzkou 22.6, nebo jej zaslat poštou na adresu Střední odborné učiliště gastronomie, U Krbu 521, 108 00 Praha 10.

Přijatí uchazeči na obor Podnikání svůj úmysl vzdělávat se v naší škole potvrdí prohlášením, které si vyzvednout u sekretářky.

 

3. Rozhodnutí o přijetí je možné vyzvednout osobně v sekretariátu školy v úředních hodinách. Rozhodnutí o nepřijetí bylo odesláno poštou.

 

5. Informace k zahájení, organizaci a průběhu školního roku 2020/2021 obdržíte na informační schůzce, která se uskuteční

22. června 2020 v 16:00  obor Cukrář, v 17:00 obor Gastronomie,

23. června 2020 v 16:00 hod obor Kuchař-číšník (kombinovaný), v 17:00 hod obor Kuchař, Číšník.

více informací viz níže

 

AKTUALIZOVANÉ VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO OBORY UKONČENÉ maturitní zkouškou

Pořadí všech uchazečů obor Gastronomie

Pořadí přijatých uchazečů obor Gastronomie

 

Pořadí všech uchazečů obor Podnikání

Pořadí přijatých uchazečů obor Podnikání

 

Výsledky přijímacího řízení oboru Kuchař - číšník a Cukrář.

 

Vážení rodiče a uchazeči,

 

Na základě zveřejněného rozhodnutí byli uchazeči o vzdělání v učebních oborech přijati ke studiu na naší škole.


Pro dokončení přijímacího řízení Vám podáváme následující informace:
1. K potvrzení zájmu o vzdělávání na naší škole ve zvoleném oboru je potřeba odevzdat zápisový lístek. Zápisový lístek můžete odevzdávat hned, nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku bude po konání jednotných přijímacích zkoušek na maturitní obory.

Pro uchazeče o střední vzdělání ve čtyřletých oborech vzdělání  je termín pro odevzdání zápisového lístku tedy jednotný a to do 23. června 2020.

Termín 23. června 2020 platí jako nejzazší i pro obory vzdělání bez jednotné přijímací zkoušky.


2. Zápisový lístek můžete odevzdat osobně ve Středním odborném učilišti gastronomie, U Krbu 521, Praha 10 v pracovní dny po předchozí telefonické dohodě (778 713 385), případně vhozením do schránky vedle vchodové branky do školy, nebo jej zaslat poštou na adresu Střední odborné učiliště gastronomie, U Krbu 521, 108 00 Praha 10.


3. Odevzdáním zápisového lístku nezaniká právo absolvovat přijímací řízení na maturitní obor, pokud jste jej zvolili jako druhou možnost.

 

4. Osobní vyzvednutí rozhodnutí o přijetí není nyní možné. Termín pro vyzvednutí rozhodnutí o přijetí bude upřesněn.

 

5. Informace k zahájení, organizaci a průběhu školního roku 2020/2021 obdržíte na informační schůzce, která se uskuteční

22. června 2020 v 16:00  obor Cukrář, v 17:00 obor Gastronomie,

23. června 2020 v 16:00 hod obor Kuchař-číšník (kombinovaný), v 17:00 hod obor Kuchař, Číšník.

více informací viz níže

 

AKTUALIZOVANÉ VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO OBORY UKONČENÉ VÝUČNÍM LISTEM K 3. 6. 2020

Pořadí všech uchazečů obor Kuchař

Pořadí přijatých uchazečů obor Kuchař

 

Pořadí všech uchazečů obor Číšník

Pořadí přijatých uchazečů obor Číšník

 

Pořadí všech uchazečů obor Kuchař - číšník

Pořadí přijatých uchazečů obor Kuchař - číšník

 

 Pořadí všech uchazečů obor Cukrář 

Pořadí přijatých uchazečů obor Cukrář

 

Informační schůzka pro přijaté uchazeče a jejich zákonného zástupce bude probíhat v jídelně SOU gastronomie:

22. června 2020 v 16:00  obor Cukrář, v 17:00 obor Gastronomie,

23. června 2020 v 16:00 hod obor Kuchař-číšník (kombinovaný), v 17:00 hod obor Kuchař, Číšník.

Z důvodů hygienických opatření žádáme, aby se schůzky účastnil pouze uchazeč a jeden zákonný zástupce uchazeče.

Účastníci schůzky jsou povinni dodržovat pravidla Ochrany zdraví zveřejněná na webu školy: Ochrana zdraví v SOU gastronomie v průběhu přijímacích zkoušek 2019/2020.

Uchazeči a doprovod jsou povinni při vstupu do SOU gastronomie předložit vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění – ke stažení na webových stránkách školy.

Uchazeči/dorpvod, kteří patří do rizikové skupiny:

Pakliže patříte do skupiny s rizikovými faktory, podle informací na Čestném prohlášení, dostavte se na informační schůzku o 15 minut dříve a usaďte se v zadní části místnosti blíže k oknu.

Děkujeme za pochopení

 

 

 

 

 

Výsledky přijímacího řízení oboru Gastronomie a Podnikání

budou zveřejněny 17. června 2020 na webu a vývěsce školy. Nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů umožněno 16. června 2020 od 14 do 16 hodin.

Seznam přijatých uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení

VYDÁVÁNÍ   ROZHODNUTÍ - OBOR GASTRONOMIE A PODNIKÁNÍ

Dne 17. června 2020 (8:00 – 16:00 hodin) bude možné si osobně vyzvednout

rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu v sekretariátu školy a možnost odevzdat zápisový lístek (netýká se oboru Podnikání). Další dny se rozhodnutí o přijetí vydává v úředních hodinách. Zápisový lístek se odevzdává do 23. června 2020.

Rozhodnutí o přijetí se NEZASÍLÁ PÍSEMNĚ.

Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou.

Výsledky přijímacího řízení oboru Kuchař - číšník a Cukrář

budou zveřejněny 22. dubna 2020 po 8. hodině na webu a vývěsce školy. Nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí bude uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů umožněno 21. dubna 2020 od 8 do 12 hodin.

 

VYDÁVÁNÍ   ROZHODNUTÍ - OBOR KUCHAŘ - ČÍŠNÍK A CUKRÁŘ

Dne 22.  dubna 2020 (8:00 – 18:00 hodin) bude možné si osobně vyzvednout rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu v sekretariátu školy a možnost odevzdat zápisový lístek. Další dny se rozhodnutí o přijetí vydává v úředních hodinách. Zápisový lístek se může odevzdat nejpozději do 7. května 2020 opět v úředních hodinách.

Rozhodnutí o přijetí se NEZASÍLÁ PÍSEMNĚ.

Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou.