U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Od školního roku 2016/2017 je zavedeno  konání povinné jednotné přijímací zkoušky v oborech s maturitní zkouškou, a to pro všechny formy vzdělávání. Přijímací zkoušky se budou konat v pracovních dnech  od 12. do 28. dubna 2020. Konkrétní  termín obdrží  uchazeč v pozvánce k přijímací zkoušce.

Případné omluvenky je nutné předat ředitelce školy do tří dnů od  konání přijímací  zkoušky.

Výsledky přijímacího řízení oboru Gastronomie a Podnikání

budou zveřejněny 29. dubna 2020 od 14 hodin na webu a vývěsce školy. Nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů umožněno 29. dubna 2020 od 8 do 12 hodin.

Seznam přijatých uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení

VYDÁVÁNÍ   ROZHODNUTÍ - OBOR GASTRONOMIE A PODNIKÁNÍ

Dne 29. dubna 2020 (14:00 – 18:00 hodin) bude možné si osobně vyzvednout

rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu v sekretariátu školy a možnost odevzdat zápisový lístek (netýká se oboru Podnikání). Další dny se rozhodnutí o přijetí vydává v úředních hodinách. Zápisový lístek se odevzdává do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků (do 15. května 2020).

Rozhodnutí o přijetí se NEZASÍLÁ PÍSEMNĚ.

Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou.

Výsledky přijímacího řízení oboru Kuchař - číšník a Cukrář

budou zveřejněny 22. dubna 2020 po 8. hodině na webu a vývěsce školy. Nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí bude uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů umožněno 21. dubna 2020 od 8 do 12 hodin.

 

VYDÁVÁNÍ   ROZHODNUTÍ - OBOR KUCHAŘ - ČÍŠNÍK A CUKRÁŘ

Dne 22.  dubna 2020 (8:00 – 18:00 hodin) bude možné si osobně vyzvednout rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu v sekretariátu školy a možnost odevzdat zápisový lístek. Další dny se rozhodnutí o přijetí vydává v úředních hodinách. Zápisový lístek se může odevzdat nejpozději do 7. května 2020 opět v úředních hodinách.

Rozhodnutí o přijetí se NEZASÍLÁ PÍSEMNĚ.

Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou.

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení oboru Gastronomie po náhradním termínu přijímacích zkoušek

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení oboru  Gastronomie a Podnikání 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení oboru Kuchař - číšník a Cukrář