U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Přihláška ke stažení

 

Od školního roku 2016/2017 je zavedeno  konání povinné jednotné přijímací zkoušky v oborech s maturitní zkouškou, a to pro všechny formy vzdělávání. Přijímací zkoušky se budou konat v pracovních dnech 12. a 16. dubna 2018. Konkrétní termín obdrží uchazeč v pozvánce k přijímací zkoušce.

Případné omluvenky je nutné předat ředitelce školy do tří dnů od  konání přijímací zkoušky.

Výsledky přijímacího řízení oboru Gastronomie a Podnikání

budou zveřejněny 30. dubna 2018 od 16. hodin na webu školy a vývěsce školy. Nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů umožněno 30. dubna 2018 v úředních hodinách.

Seznam přijatých uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení

Obor Gastronomie

 Obor Podnikání 

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení

Obor Gastronomie

Obor Podnikání

VYDÁVÁNÍ   ROZHODNUTÍ - OBOR GASTRONOMIE A PODNIKÁNÍ

Dne 2. května 2018 (8:00 – 18:00 hodin) bude možné si osobně vyzvednout

rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu v sekretariátu školy a možnost odevzdat zápisový lístek (netýká se oboru Podnikání). Další dny se rozhodnutí o přijetí vydává v úředních hodinách. Zápisový lístek se odevzdává do 10 pracovních dnů, od zveřejnění výsledků.

Rozhodnutí o přijetí se NEZASÍLÁ PÍSEMNĚ.

Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou.

Výsledky přijímacího řízení oboru Kuchař, Číšník a Cukrář

budou zveřejněny 23. dubna 2018 na webu školy a vývěsce školy. Nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů umožněno 23. dubna 2018.

Výsledky přijímacího řízení - I. kolo pro obor kuchař, číšník a cukrář.

Seznam přijatých uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení

Obor Cukrář

Obor Kuchař

Obor Číšník

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení

Obor Cukrář

Obor Kuchař

Obor Číšník

VYDÁVÁNÍ   ROZHODNUTÍ - OBOR KUCHAŘ, CUKRÁŘ a ČÍŠNÍK

Dne 24. dubna 2018 (8:00 – 18:00 hodin) bude možné si osobně vyzvednout

rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu v sekretariátu školy a možnost odevzdat zápisový lístek. Další dny se rozhodnutí o přijetí vydává v úředních hodinách. Zápisový lístek se může odevzdat nejpozději do 9. května 2018 opět v úředních hodinách.

Rozhodnutí o přijetí se NEZASÍLÁ PÍSEMNĚ.

Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou.

 

Výsledky přijímacího řízení oboru Gastronomie a Podnikání

budou zveřejněny 30. dubna 2018 na webu školy a vývěsce školy (po úředních hodinách). Nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů umožněno 30. dubna 2018.

VYDÁVÁNÍ   ROZHODNUTÍ - OBOR GASTRONOMIE A PODNIKÁNÍ

Dne 2. května 2018 (8:00 – 18:00 hodin) bude možné si osobně vyzvednout

rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu v sekretariátu školy a zároveň odevzdat zápisový lístek. Další dny se rozhodnutí o přijetí vydává v úředních hodinách. Zápisový lístek se odevzdává do 10 pracovních dnů, od zveřejnění výsledků.

Rozhodnutí o přijetí se NEZASÍLÁ PÍSEMNĚ.

Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou.