U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice
 

Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem, tj. oborů 65-51-H/01 Kuchař-číšník, 29-54-H/01 Cukrář

 

Žáci naší školy konají závěrečnou zkoušku na základě jednotného zadání, které vytváří Národní ústav vzdělávání https://www.nuv.cz/ v rámci projektu „Nová závěrečná zkouška“. Podstatou nové závěrečné zkoušky je jednotné zadání, které se vytváří pro každý obor vzdělání. Na jeho vývoji spolupracují učitelé SOŠ a SOU s odborníky z praxe. Sjednocení požadavků na obsah závěrečné zkoušky zvyšuje srovnatelnost výsledků vzdělávání v učebních oborech a má významný vliv na kvalitu přípravy žáků a jejich dobré uplatnění v praxi. K výučnímu listu získanému na základě jednotných zkoušek budou mít tedy zaměstnavatelé větší důvěru.


Vyhlášení opravného termínu závěrečných zkoušek za školní rok 2016/2017

  • Písemná část 7. září 2017
  • Praktická část 11. a 12. září 2017
  • Ústní část 26. září 2017

Harmonogram ústní části závěrečných zkoušek

 

SOU gastronomie U Krbu 521, Praha 10

Učebna:  E1                    Datum:  26. 9. 2017

Čas

Příjmení a jméno žáka

 

v 8:00 hodin Losování začíná

KUCHAŘI

 

 

 

Čas losování

 

8:00

Figa Jan                       K3B

8:15

Klumpar František      K3A

8:30

Palánek Lukáš             K3A

8:45

Pech Patrik                  K3A

9:00

Jandová Nikola           K3D

9:15

Moravcová Hana         K3D

9:30

Rákosníková Lucie     K3D

                 9:45

Zladohlávek Dan      K3A 15/16

 

 

ČÍŠNÍCI

 

 

 

 

10:00

Atexinger Jakub       Č3A

10:15

Havířová Kateřina    Č3A

10:30

Jurová Kristýna      Č3B

10:45

Svobodová Vlasta    Č3B

 

 

CUKRÁŘI 

 

 

 

12:00

Holecová Andrea         C3B

12:15

Mišalková Diana           C3B

12:30

Nováková Simona         C3B

12:45

Šroubková Nikola          C3B

13:00

Kuštová Lucie             KC3

 

13:15

Husár Daniel       KC3

 

2. termín opravných a náhradních závěrečných zkoušek za školní rok 2016/2017

  • Písemná část:   1. prosince 2017
  • Praktická část:   4. a 5. prosince 2017
  • Ústní zkouška:   12. prosince 2017

 Informace k závěrečným zkouškám v červnu 2017 

Časový harmonogram závěrečných zkoušek

 

Řádný termín

  • losování
14. března 2018
  • písemné
1. června 2018
  • praktické
4. – 8. června 2018
  • ústní
18. a 19. června 2018

Opakovací okruhy k závěrečným zkouškám

Obsah závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška má tři části: 

Součástí praktické zkoušky je zpracování Samostatné odborné práce. Téma Samostatné odborné práce si žáci losují v březnu, samotné zkoušky probíhají v červnu.

Podmínky konání závěrečné zkoušky

Písemná zkouška

Ředitelka školy vybere nejméně tři z témat zpracovaných v zadání. Žák si volí jedno z nich.

Kuchař

Písemná zkouška obsahuje 5 oblastí, které zahrnují úkoly z Výroby pokrmů včetně sestavení menu, otázku z Nauky o výživě, Ekonomiky, Profesní etiky, zahrnuta je i oblast organizace práce v provozu včetně hygieny a bezpečnosti práce.

Číšník

Písemná zkouška obsahuje 5 oblastí, které zahrnují úkoly z Techniky odbytu, otázku z Nauky o nápojích a potravinách , Ekonomiky, Profesní etiky, zahrnuta je i oblast organizace práce v provozu včetně hygieny a bezpečnosti práce.

Cukrář

Písemná zkouška obsahuje 5 oblastí, které zahrnují úkoly z Cukrářské výroby,  Nauky o surovinách, Odborného kreslení, Ekonomiky, normování, zahrnuta je i oblast organizace práce v provozu včetně hygieny a bezpečnosti práce.

Při hodnocení písemné zkoušky se klade důraz zejména na první tři oblasti.

Praktická zkouška

Ředitelka školy vybere nejméně jedno ze zpracovaných témat. V případě, že vybere více témat, žáci si konkrétní téma losují. Témata jsou volena tak, aby žáci dostali co nejširší prostor ke konkretizaci vlastních prací a nápadů.

Kuchař

Každé téma obsahuje zhotovení hlavního pokrmu s přílohou, vedlejšího pokrmu, pokrm ze spotřebního koše, zhotovení jednoho teplého pokrmu ze samostatné odborné práce. Dále je zařazena obhajoba samostatné odborné práce včetně komunikace v cizím jazyce.

Číšník

Každé téma obsahuje obsluhu v běžném provozu, dovednost číšníka v běžném provozu, odbornou dovednost číšníka, příprava slavnostní tabule ze Samostatné odborné práce. Dále je zařazena obhajoba Samostatné odborné práce včetně komunikace v cizím jazyce.

Cukrář

Každé téma obsahuje zhotovení slavnostního dortu, losovatelného výrobku, specifického výrobku a povinného cukrářského výrobku. 

Obhajoba Samostatné odborné práce

Obhajobu samostatné odborné práce je nedílnou součástí praktické části. Žák na jejím základě realizuje úkoly při praktické zkoušce. Může se na ni proto dostatečně připravit, je dán prostor k prokázání kreativity, využití zkušeností z odborného výcviku i z reálného pracovního prostředí, žáci mohou ukázat, zda dovedou propojit získané teoretické znalosti s praktickými dovednostmi. 

Ústní zkouška

Jednotné zadání obsahuje 30 témat, ředitel školy z nich vybere pro závěrečnou zkoušku nejméně 25.  Struktura témat je jednotná – každé téma obsahuje odbornou otázku podle zaměření a jednu otázku ze světa práce.  Žáci si z vybraných témat losují.

Nerozlišuje se důležitost témat, důraz je kladen na uplatnění teoretických poznatků v praxi.  

 

Podmínky konání závěrečné zkoušky

Závěrečnou zkoušku může konat žák, který úspěšně ukončil třetí ročník v daném oboru vzdělání.

Pokud je žák u některé části zkoušky neúspěšný, může se přihlásit k jejímu opakování.
Každou část zkoušky může žák opakovat 2x.
Opravné a náhradní termíny zkoušek jsou v září a v prosinci.

 

Vydávání výučních listů

ČTVRTEK dne 22. června 2017 od 15 a 16 hodin

Staroměstská radnice v Praze 1, Brožíkova síň

Žádáme žáky, aby se dostavili 15 minut před zahájením ve společenském oblečení.  Rodinní příslušníci a přátele absolventů jsou srdečně zváni.

 


Opakovací_okruhy_-_kuchař.pdf