U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Veřejné zakázky

SOU gastronomie U Krbu 521/45, 108 00 Praha 10 – Malešice, příspěvková organizace, IČ 41 19 07 26

zast. Mgr. Kateřinou Mrvovou, ředitelkou školy (dále jen „zadavatel“) vyhlašuje v souladu se zněním zákona č. 134/2014 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“) a interní směrnicí organizace výzvu k podání nabídky na službu „Zpracování podvojného účetnictví SOU gastronomie, Praha 10“

Veřejná zakázka malého rozsahu č. VŘ SOUG 01/2021

Základn í údaje o veřejné zakázce:

Účel a předmět zakázky: Zajištění zpracování podvojného účetnictví pro zadavatele v rozsahu uvedeném v této výzvě.

Plnění zakázky: zahájení dnem 01.03.2021

Uveřejnění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace: na profilu zadavatele www.souukrbu.cz - od 16.02.2021 do 24.02.2021

Místo pro podání nabídek: SOU gastronomie – sekretariát 1. p., U Krbu 521/45, 108 00 Praha 10

Kontaktní osoba pro podávání informací: Vlastimila Arnošová, zástupkyně ředitele pro ekonomiku,tel. 274 019 104, 778 713 384, e-mail: arnosovav@souukrbu.cz

celé znění zakázky zde