U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Přijímací zkoušky

 
pro obory ukončené maturitní zkouškou (Gastronomie PLUS, Podnikání) proběhnou v termínu (15. a 16. 4. 2021) nahrazeno termínem 10. a 11. 5. 2021. Náhradní termín je stanoven na 25. a 26. 5. 2021. Ředitelka školy stanovila školní přijímací zkoušky formou testu z Českého jazyka. V případě omluvené absence uchazeče (do 3 dnů) bude vyhlášen náhradní termín přijímací zkoušky - další informace budou upřesněny v pozvánce k přijímací zkoušce. V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, přijímací zkouška se konat nebude.
 

Informace pro přihlášené uchazeče na obor GASTRONOMIE PLUS

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY SE NEKONAJÍ.

Přijetí ke studiu bude posuzováno na základě hodnocení vzdělávání uvedeného v přihlášce ke studiu Více zde: https://www.souukrbu.cz/uchazeci-o-studium/kriteria-pro-prijeti/

Informace pro přihlášené uchazeče na obor Podnikání

Školní přijímací zkoušky z Českého jazyka formou testu se budou konat. Aktuální upravené termíny  jsou 10. a 11. května 2021 (úprava na základě Opatření obecné povahy k přijímacím zkouškám ze dne 15. 3. 2021). Náhradní termín je stanoven na 25. a 26. května 2021.


Mgr. Kateřina Mrvová

ředitelka školy