U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Přijímací zkoušky 8. 6. 2020

OCHRANA ZDRAVÍ V SOU GASTRONOMIE V PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 2019/2020

 

Žádáme žáky, kteří budou vykonávat zkoušku a patří podle kritérií vypsaných na Čestném prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění mezi osoby s rizikovými faktory, aby tuto skutečnost oznámili e-mailem na sekretariat@souukrbu.cz nejpozději do 2. 6. 2020.


Příloha - Čestné prohlášení pro vstup do školy ke stažení

Pozvánka k přijímací zkoušce - obor Gastronomie

Pozvánka k přijímací zkoušce - obor Podnikání


ZKUŠEBNÍ SCHÉMA PRO UCHAZEČE ČTYŘLETÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ A NÁSTAVBOVÉHO STUDIA