U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Přijímací zkoušky

pro obory ukončené maturitní zkouškou (Gastronomie PLUS, Podnikání) proběhnou v termínu 15. a 16. 4. 2021. Ředitelka školy stanovila školní přijímací zkoušky formou testu z Českého jazyka. V případě omluvené absence uchazeče (do 3 dnů) bude vyhlášen náhradní termín přijímací zkoušky -
další informace budou upřesněny v pozvánce k přijímací zkoušce. V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, přijímací zkouška se konat nebude.