U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Přijímací zkoušky

23. března 2022 byly odeslány pozvánky na Jednotnou přijímací zkoušku - doporučeně Českou poštou.

Uchazečům SOU gastronomie U Krbu budou předány osobně.
Současně byly odeslány i do emailů (zkontrolujte si volnou kapacitu).
 

 

Informace pro přihlášené uchazeče na obor GASTRONOMIE PLUS a obor Podnikání

Pro obory ukončené maturitní zkouškou (Gastronomie PLUS, Podnikání) proběhnou Jednotné přijímací zkoušky v termínu 12. a 13. 4. 2022.
Náhradní termín je stanoven na 10. 5. a 11. 5. 2022.
 

Více zde: https://www.souukrbu.cz/uchazeci-o-studium/kriteria-pro-prijeti/


Mgr. Kateřina Mrvová

ředitelka školy