U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Výskedky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče a uchazeči,


pro dokončení přijímacího řízení Vám podáváme následující informace:
1. K potvrzení zájmu o vzdělávání na naší škole ve zvoleném oboru je potřeba odevzdat zápisový lístek. Zápisový lístek do oborů GastronomiePLUS a Kuchař-číšník můžete odevzdávat do 17. června 2021.

Zápisový lístek můžete odevzdat osobně ve Středním odborném učilišti gastronomie, U Krbu 521, Praha 10 v úředních hodinách, nebo jej zaslat poštou na adresu Střední odborné učiliště gastronomie, U Krbu 521, 108 00 Praha 10.

2. Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno poštou 4. 6. 2021.

3. Informace k zahájení, organizaci a průběhu školního roku 2021/2022 obdržíte na informační schůzce, která se uskuteční

   23. června 2021 v 16:30  obor Gastronomie, v 17:30 obor Cukrář,

   24. června 2021 v 16:30 hod Kuchař a Číšník, v 17:30 hod obor Kuchař-číšník (kombinovaný)

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO OBORY UKONČENÉ maturitní zkouškou

Pořadí všech uchazečů obor GastronomiePlus

Pořadí přijatých uchazečů obor GastronomiePlus


Výsledky přijímacího řízení oborů s výučním listem Kuchař - číšník

 

Pořadí všech uchazečů obor Kuchař

Pořadí přijatých uchazečů obor Kuchař

 

Pořadí všech uchazečů obor Číšník

Pořadí přijatých uchazečů obor Číšník

 

Pořadí všech uchazečů obor Kuchař - číšník

Pořadí přijatých uchazečů obor Kuchař - číšník