U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Učebnice, sešity a pomůcky pro školní rok 2020/2021

Obor 65-51-H/01 Kuchař-číšník / Číšník

1. ročník – třída Č1

Předmět

Učebnice, sešity, pomůcky

Český jazyk a lit.

N. Kvítková, I. Helclová, Čeština pro učební obory středních odborných učilišť, SPN,

3. upravené vydání

 

J. Soukal, Čítanka pro tříleté učební obory středních odborných učilišť, SPN,

3. vydání

1.Cizí jazyk

Anglický jazyk

Maturita Solutions 3rd Edition Elementary Student´s Book Czech Edition           

Maturita Solutions 3rd Edition Elementary Workbook Czech Edition

NÁKUP UČEBNIC LZE USKUTEČNIT I ONLINE PŘES BRIDGEBOOKS.CZ.

NEBO POMOCÍ SLEVOVÉHO KUPONU V PRODEJNĚ OXFORD BOOK SHOP – MEGABOOKS

Německý jazyk

Němčina pro číšníky, kuchaře a gastronomii, V. Höppnerová

Člověk a společnost

vyučující zadá nákup v září

Matematika

Matematika pro 2leté a 3leté učební obory SOU 1, E. Calda

 

Školní kalkulačka bez grafického režimu

Chemie

Základy přírodovědného vzdělávání pro SOŠ a SOU /chemie/,

V.Pumpr, M.Adamec, ….., nakl.Fortuna

 

Tělesná výchova

sportovní oblečení a sportovní obuv - jednu na ven a jednu čistou do tělocvičny

Profesní etika

--

Informatika a kom.

--

Ekonomika

Materiály dle doporučení vyučujícího

Technika odbytu

Stolničení – Gustav Salač, nakladatelství Fortuna

Nauka o nápojích a potravinách

Dle doporučení vyučujícího

Provoz v gastronomii

--

Odborný výcvik

Pracovní sešit odborného výcviku (100,- Kč)*

 

 

 

  Poznámka:    ***  - zajistí škola hromadnou objednávkou

                         *  - žáci obdrží od učitele OV

2. ročník – třída Č2

Předmět

Učebnice, sešity, pomůcky

 

 

Český jazyk a lit.

Čeština pro učební obory SOU, N.Kvítková, I.Helclová, SPN

 

Čítanka pro  tříleté učební obory SOU, J.Soukal, SPN

1.Cizí jazyk

Anglický jazyk

Maturita Solutions 3rd Edition Elementary Student´s Book Czech Edition           

Maturita Solutions 3rd Edition Elementary Workbook Czech Edition

NÁKUP UČEBNIC LZE USKUTEČNIT I ONLINE PŘES BRIDGEBOOKS.CZ.

NEBO POMOCÍ SLEVOVÉHO KUPONU V PRODEJNĚ OXFORD BOOK SHOP – MEGABOOKS

 

Pracovní listy na SAJ **

Německý jazyk

Genau! 1, Němčina pro SOŠ a učiliště, C. Tkadlečková, P.Tlustý, nakl.Klett

Člověk a společnost

Občanská nauka pro SOU, V.Dudák, SPN

Matematika

Matematika pro 2leté a 3leté učební obory SOU 1a 2, E.Calda, nakl. Prometheus

 

Školní vědecká kalkulačka bez grafického režimu (asi 350,- Kč)

 

CASIO FX 350 ES PLUS

Fyzika

--

Tělesná výchova

sportovní oblečení a sportovní obuv - jednu na ven a jednu čistou do tělocvičny

Informatika a kom.

--

Ekonomika

Materiály dle doporučení vyučujícího

Technika odbytu

Stolničení – Gustav Salač, nakladatelství Fortuna

Nauka o nápojích a potravinách

--

Praktická cvičení

--

Odborný výcvik

Pracovní sešit odborného výcviku (asi 100,- Kč)*

Poznámka:    ***  - zajistí škola hromadnou objednávkou

                         **   -  žáci vyčkají na pokyny učitele AJ 

                              *- žáci obdrží od učitele OV

3. ročník – třída Č3

Předmět

Učebnice, sešity, pomůcky

 

 

Český jazyk a lit.

Čeština pro učební obory SOU, N.Kvítková, I.Helclová, SPN

 

Čítanka pro tříleté učební obory SOU, J.Soukal, SPN

1.Cizí jazyk

Anglický jazyk

pokračují v učebnici i Portfoliu Horizons 2, Workbook 2

časopis GATE

 

Pracovní listy na SAJ **

Německý jazyk

Genau! 1, Němčina pro SOŠ a učiliště, C. Tkadlečková, P.Tlustý, nakl.Klett

Člověk a společnost

Občanská nauka pro SOU, V.Dudák, SPN

Matematika

Matematika pro 2leté a 3leté učeb. obory SOU 2, E.Calda, nakl. Prometheus

 

Školní vědecká kalkulačka bez grafického režimu (asi 350,- Kč)

 

CASIO FX 350 ES PLUS

Tělesná výchova

sportovní oblečení a sportovní obuv - jednu na ven a jednu čistou do tělocvičny

Ekonomika

Materiály dle doporučení vyučujícího

Technika odbytu

Stolničení – Gustav Salač, nakladatelství Fortuna

Nauka o nápojích a potravinách

--

Praktická cvičení

--

Odborný výcvik

Pracovní sešit odborného výcviku (asi 100,- Kč)*

Poznámka:    ***  - zajistí škola hromadnou objednávkou

                         **   -  žáci vyčkají na pokyny učitele AJ 

                          *- žáci obdrží od učitele OV