U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Učebnice, sešity a pomůcky pro školní rok 2017/2018

Obor 65-51-H/01 Kuchař-číšník / Číšník

1. ročník – třída Č1

Předmět

Učebnice, sešity, pomůcky

Český jazyk a lit.

N. Kvítková, I. Helclová, Čeština pro učební obory středních odborných učilišť, SPN,

3. přepracované vydání, 2016

 

J. Soukal, Čítanka pro tříleté učební obory středních odborných učilišť, SPN,

3. přepracované vydání, 2016

1.Cizí jazyk

Anglický jazyk

New Horizons 2 - Student´s Book, Workbook 2, Oxford University Press

Německý jazyk

Genau! 1, Němčina pro SOŠ a učiliště, C. Tkadlečková, P.Tlustý, nakl.Klett

Člověk a společnost

Občanská nauka pro SOU, V.Dudák, SPN

Matematika

Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ, Hudcová, Kubíčková

 

Školní vědecká kalkulačka bez grafického režimu (asi 350,-Kč) CASIO FX 350 ES PLUS

Základy přír. věd

Základy přírodovědného vzdělávání pro SOŠ a SOU /chemie/,

V.Pumpr, M.Adamec, ….., nakl.Fortuna

 

Tělesná výchova

sportovní oblečení a sportovní obuv - jednu na ven a jednu čistou do tělocvičny

Profesní etika

 

Informatika a kom.

 

Ekonomika

Materiály dle doporučení vyučujícího

Technika odbytu

Stolničení – Gustav Salač, nakladatelství Fortuna

 Nauka o nápojích a potravinách

Dle doporučení vyučujícího

Provoz v gastronomii

 

Odborný výcvik

Pracovní sešit odborného výcviku (asi 100,- Kč)*

 

 

 

  Poznámka:    ***  - zajistí škola hromadnou objednávkou

                         *  - žáci obdrží od učitele OV

2. ročník – třída Č2

Předmět

Učebnice, sešity, pomůcky

 

 

Český jazyk a lit.

Čeština pro učební obory SOU, N.Kvítková, I.Helclová, SPN

 

Čítanka pro  tříleté učební obory SOU, J.Soukal, SPN

1.Cizí jazyk

Anglický jazyk

Horizons  2 Student´s Book a Workbook  2, OUP

 

Pracovní listy na SAJ **

Německý jazyk

Genau! 1, Němčina pro SOŠ a učiliště, C. Tkadlečková, P.Tlustý, nakl.Klett

Člověk a společnost

Občanská nauka pro SOU, V.Dudák, SPN

Matematika

Matematika pro 2leté a 3leté učební obory SOU 1a 2, E.Calda, nakl. Prometheus

 

Školní vědecká kalkulačka bez grafického režimu (asi 350,- Kč)

 

CASIO FX 350 ES PLUS

Základy přír.věd

Doporučeno - Tabulky – souhrn fyziky pro SŠ

Tělesná výchova

sportovní oblečení a sportovní obuv - jednu na ven a jednu čistou do tělocvičny

Informatika a kom.

 

Ekonomika

Materiály dle doporučení vyučujícího

Technika odbytu

Stolničení – Gustav Salač, nakladatelství Fortuna

Nauka o nápojích a potravinách

 

Praktická cvičení

 

Odborný výcvik

Pracovní sešit odborného výcviku (asi 100,- Kč)*

Poznámka:    ***  - zajistí škola hromadnou objednávkou

                         **   -  žáci vyčkají na pokyny učitele AJ 

                              *- žáci obdrží od učitele OV

3. ročník – třída Č3

Předmět

Učebnice, sešity, pomůcky

 

 

Český jazyk a lit.

Čeština pro učební obory SOU, N.Kvítková, I.Helclová, SPN

 

Čítanka pro tříleté učební obory SOU, J.Soukal, SPN

1.Cizí jazyk

Anglický jazyk

pokračují v učebnici i Portfoliu Horizons 2, Workbook 2

 

Pracovní listy na SAJ **

Německý jazyk

Genau! 1, Němčina pro SOŠ a učiliště, C. Tkadlečková, P.Tlustý, nakl.Klett

Člověk a společnost

Občanská nauka pro SOU, V.Dudák, SPN

Matematika

Matematika pro 2leté a 3leté učeb. obory SOU 2, E.Calda, nakl. Prometheus

 

Školní vědecká kalkulačka bez grafického režimu (asi 350,- Kč)

 

CASIO FX 350 ES PLUS

Tělesná výchova

sportovní oblečení a sportovní obuv - jednu na ven a jednu čistou do tělocvičny

Ekonomika

Ekonomika pro SOU a SOŠ,Jana Porvichová,  nakl.EDUKO

Technika odbytu

Stolničení – Gustav Salač, nakladatelství Fortuna

Nauka o nápojích a potravinách

 

Praktická cvičení

 

Odborný výcvik

Pracovní sešit odborného výcviku (asi 100,- Kč)*

Poznámka:    ***  - zajistí škola hromadnou objednávkou

                         **   -  žáci vyčkají na pokyny učitele AJ 

                          *- žáci obdrží od učitele OV