U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Učebnice, sešity a pomůcky pro školní rok 2022/2023

Obor 65-51-H/01 Kuchař-číšník / Číšník

1. ročník – třída Č1

Předmět

Učebnice, sešity, pomůcky

Český jazyk a lit.

N. Kvítková, I. Helclová, Čeština pro učební obory středních odborných

učilišť, SPN, 3. upravené vydání

 

J. Soukal, Čítanka pro tříleté učební obory středních odborných

učilišť, SPN, 3. vydání

1.Cizí jazyk

Anglický jazyk

Maturita Solutions 3rd Edition Elementary Student´s Book Czech Edition           

Maturita Solutions 3rd Edition Elementary Workbook Czech Edition

NÁKUP UČEBNIC LZE USKUTEČNIT I ONLINE PŘES

BRIDGEBOOKS.CZ.

NEBO POMOCÍ SLEVOVÉHO KUPONU V PRODEJNĚ

OXFORD BOOK SHOP – MEGABOOKS

Německý jazyk

Němčina pro číšníky, kuchaře a gastronomii, V. Höppnerová

Člověk a společnost

vyučující zadá nákup v září

Matematika

Matematika pro SOU 1 (čísla výrazy a počítání s nimi),

autor Marková Kateřina a kol, ISBN 978-80-7358-340-8

Matematika pro SOU 3(planimetrie a trigonometrie),

autor Květoňová Martina, ISBN 978-80-7358-342-2

Doporučujeme, aby si žáci koupili všechny 4 díly už do prvního ročníku

 

Školní kalkulačka bez grafického režimu

Chemie

Základy přírodovědného vzdělávání pro SOŠ a SOU /chemie/,

V.Pumpr, M.Adamec, ….., nakl.Fortuna

 

Tělesná výchova

sportovní oblečení a sportovní obuv - jednu na ven a jednu čistou

do tělocvičny

Profesní etika

--

Informatika a kom.

--

Ekonomika

Materiály dle doporučení vyučujícího

Technika odbytu

Výuka dle materiálů vyučujícího

Nauka o nápojích a potravinách

Výuka dle materiálů vyučujícího

Zařízení provozoven

Výuka dle materiálů vyučujícího

Odborný výcvik

Pracovní sešit odborného výcviku - elektronický

 

 

 

  Poznámka:    ***  - zajistí škola hromadnou objednávkou

                       

2. ročník – třída Č2

Předmět

Učebnice, sešity, pomůcky

 

 

Český jazyk a lit.

Čeština pro učební obory SOU, N.Kvítková, I.Helclová, SPN

 

Čítanka pro  tříleté učební obory SOU, J.Soukal, SPN

1.Cizí jazyk

Anglický jazyk

Maturita Solutions 3rd Edition Elementary Student´s Book Czech Edition           

Maturita Solutions 3rd Edition Elementary Workbook Czech Edition

NÁKUP UČEBNIC LZE USKUTEČNIT I ONLINE PŘES

BRIDGEBOOKS.CZ.

NEBO POMOCÍ SLEVOVÉHO KUPONU V PRODEJNĚ O
XFORD BOOK SHOP – MEGABOOKS

 

Pracovní listy na SAJ **

Německý jazyk

Němčina pro číšníky, kuchaře a gastronomii, V. Höppnerová

Člověk a společnost

Občanská nauka pro SOU, V.Dudák, SPN

Matematika

Matematika pro SOU 1 (čísla výrazy a počítání s nimi),

autor Marková Kateřina a kol, ISBN 978-80-7358-340-8

Matematika pro SOU 2 (Rovnice a nerovnice, funkce),

autor Marková Kateřina, ISBN 978-80-7358-341-5

 

Školní vědecká kalkulačka bez grafického režimu (asi 350,- Kč)

 

CASIO FX 350 ES PLUS

Fyzika

--

Tělesná výchova

sportovní oblečení a sportovní obuv - jednu na ven a jednu čistou

do tělocvičny

Informatika a kom.

--

Ekonomika

Materiály dle doporučení vyučujícího

Technika odbytu

Stolničení – Gustav Salač, nakladatelství Fortuna

Nauka o nápojích a potravinách

--

Praktická cvičení

--

Odborný výcvik

Pracovní sešit odborného výcviku - elektronický

Poznámka:    ***  - zajistí škola hromadnou objednávkou

                         **   -  žáci vyčkají na pokyny učitele AJ 

                            

3. ročník – třída Č3

Předmět

Učebnice, sešity, pomůcky

 

 

Český jazyk a lit.

Čeština pro učební obory SOU, N.Kvítková, I.Helclová, SPN

 

Čítanka pro tříleté učební obory SOU, J.Soukal, SPN

1.Cizí jazyk

Anglický jazyk

Maturita Solutions 3rd Edition Elementary Student´s Book Czech Edition           

Maturita Solutions 3rd Edition Elementary Workbook Czech Edition

NÁKUP UČEBNIC LZE USKUTEČNIT I ONLINE

PŘES BRIDGEBOOKS.CZ.

NEBO POMOCÍ SLEVOVÉHO KUPONU V PRODEJNĚ
OXFORD BOOK SHOP – MEGABOOKS

 

Pracovní listy na SAJ **

Německý jazyk

Němčina pro číšníky, kuchaře a gastronomii, V. Höppnerová

Člověk a společnost

Občanská nauka pro SOU, V.Dudák, SPN

Matematika

Matematika pro SOU 2 (rovnice a nerovnice, funkce),

autor Marková Kateřina, ISBN 978-80-7358-341-5

Matematika pro SOU 4 (stereometrie, práce s daty),

autor Květoňová Martina, ISBN 978-80-7358-343-9

 

Školní vědecká kalkulačka bez grafického režimu (asi 350,- Kč)

 

CASIO FX 350 ES PLUS

Tělesná výchova

sportovní oblečení a sportovní obuv - jednu na ven a jednu čistou

do tělocvičny

Ekonomika

Materiály dle doporučení vyučujícího

Technika odbytu

Stolničení – Gustav Salač, nakladatelství Fortuna

Nauka o nápojích a potravinách

--

Praktická cvičení

--

Odborný výcvik

Pracovní sešit odborného výcviku - elektronický

Poznámka:    ***  - zajistí škola hromadnou objednávkou

                         **   -  žáci vyčkají na pokyny učitele AJ