U Krbu 45/521, 108 00 Praha 10 – Malešice

Učebnice, sešity a pomůcky pro školní rok 2017/2018

Obor 64-41-L/51 Podnikání

Učebnice a pomůcky označené

  • *** zajistí škola hromadnou objednávkou v září 2016

 

1. ročník – třída P1

Předmět

Učebnice, sešity, pomůcky

Český jazyk

P.Adámková a kol., Přehled středoškolského učiva českého jazyka,

Přepracované vydání titulu Odmaturuj! Z českého jazyka, nakl.DIdaktis, 2015

 

Anglický jazyk

New Horizons 3 Student´s Book, Workbook,3,  Oxford University Press

Literární a estetická výchova

edice Maturita, Literatura, přehled středoškolského učiva, nakl. PV VYUKA.cz

Nauka o životním stylu

Doporučeno - Základy ekologie, D.Kvasničková

Tělesná výchova

sportovní oblečení a sportovní obuv - jednu na ven a jednu čistou do tělocvičny

Ekonomika

 Ekonomika nejen k maturitě, Petr Klínský, Otto Münch,

 nakl. EDUKO ***

Management a marketing

 podle doporučení vyučujícího

Základy práva

Právo pro střední školy, R.Ryska, nakl.Eduko

Účetnictví

podle doporučení vyučujícího

Písemná a el.komunikace

 

Základy společenských věd

 

Matematika

 

Sbírka úloh z matematiky pro SOU a SOŠ, Hudcová, Kubíčková

Školní vědecká kalkulačka bez grafického režimu (asi 350,- Kč)

CASIO FX 350 ES PLUS

Podnikání v gastronomii

 

Informatika

 

Učební praxe

 

2. ročník – třída P2

Předmět

Učebnice, sešity, pomůcky

 

 

Český jazyk

P.Adámková a kol., Přehled středoškolského učiva českého jazyka,

Přepracované vydání titulu Odmaturuj! Z českého jazyka, nakl.DIdaktis, 2015

1.cizí jazyk

Anglický jazyk

New Horizons 4  Student´s Book,  Workbook 4, Oxford University Press***

Německý jazyk

D.Kettnerová, L.Tesařová, Deutsch eins, zwei 2, nakl. Fraus

 

Doporučeno: K nové maturitě bez obav (Kniha testů z německého jazyka)

Literární a estetická výchova

edice Maturita, Literatura, přehled středoškolského učiva, nakl. PV VYUKA.cz

Nauka o životním stylu

Doporučeno - Základy ekologie, D.Kvasničková

Matematika

Školní vědecká kalkulačka bez grafického režimu (asi 350,- Kč)

 

CASIO FX 350 ES PLUS

 

Sbírka úloh z matematiky pro OA a SOŠ, RNDr.J.Klodner

Základy práva

Právo pro střední školy, R.Ryska, nakl.Eduko

Tělesná výchova

sportovní oblečení a sportovní obuv - jednu na ven a jednu čistou do tělocvičny

Ekonomika

Ekonomie, stručný přehled, J.Švarcová a kol., nakl. CEED Zlín

Účetnictví

podle doporučení vyučujícího

Písemná a el.komunikace

 

Základy společenských věd

 

Management a marketing

 podle doporučení vyučujícího

Podnikání v gastronomii

 

Informatika

 

Učební praxe